kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

ODPOWIEDZI BURMISTRZA

Lubomir Janku
Witam,

Bardzo cieszy mnie fakt, że robiony jest chodnik na ul. Kasztanowej i Kwiatowej. Moje pytanie dotyczy ul. Kochanowskiego i Kopernika. Czy w planach jest remont chodnika na tych ulicach? Wiadomo mniej więcej kiedy? Kochanowskiego jest ulicą prostopadłą do Kwiatowej.

Dzień dobry,
Dziękuję za pytanie. Trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym dotyczące wspólnej inwestycji na ulicy Kopernika. Natomiast ulica Kwiatowa jest przewidziana w planach remontowych na przyszły roku.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński

Zdzisław Pawłowski
Witam,

Proszę o odpowiedz.. Dlaczego nie ma transmisji obrad Rady miasta, z tego co wiem to ostatnia była na żywo u Pana na FB. A przecież to powinno być na stronie Urzędu Miasta.Czy jest coś w obradach co nie powinno być w dostępie ogólnym. Kiedyś transmisja była w tv sierpc ,Teraz brak informacji wszędzie, może to i dobre dla Pana i całej Rady. Pozdrawiam.

Zainteresowany

Dzień dobry,
Dziękuję za pytanie. Transmisje z obrad Rady Miejskiej, zarówno tej jak i poprzednich kadencji, od dwóch dni można oglądać na stronie Urzędu Miejskiego pod poniższym linkiem: http://sierpc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=651&Itemid=168 Ponadto sesje Rady Miejskiej można śledzić na stronie tvsierpc.pl. Jednak należy ona do firmy prywatnej, a problem z jej aktualizacją trwa już od dłuższego czasu. Tą sprawę zgłosiłem osobom odpowiadającym za jej zarządzanie i otrzymałem zapewnienie, że już niebawem te niedogodności znikną.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński

Sylwia Fijałkowska

Proszę o informację dotyczącą planowanych inwestycji dotyczącej ulicy Chopina w Sierpcu. Mam wrażenie ,że jest to część miasta , gdzie prócz dziurawych chodników i ulic nic się nie dzieje. Proszę o odpowiedź.

Zainteresowany

Szanowna Pani,
Dziękuję za zainteresowaniem tej części naszego miasta. Chciałbym poinformować, że obecnie trwają prace nad wykonaniem planu rewitalizacji miasta Sierpc i od tego planu oraz pozyskania funduszy zewnętrznych zależeć będzie zagospodarowanie tej ulicy.

Serdecznie pozdrawiam,

Jarosław Perzyński

Zainteresowany

Dzień dobry. Chciałbym zapytać gdzie mógłbym znaleźć protokół wyborczy ostatnich wyborów samorządowych z roku 2014 do Rady Miejskiej w Sierpcu dotyczący podziału głosów oddanych na kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Na stronie BIP chyba nie jest opublikowany. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zainteresowany

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że z wynikami wyborów do rad gmin, w tym do Rady Miejskiej Sierpca z 2014r.  można się zapoznać poprzez  stronę Państwowej Komisji Wyborczej  www.pkw.gov.pl . Należy otworzyć zakładkę WYBORY  I  REFERENDA - WYBORY  SAMORZĄDOWE 2014 - WIZUALIZACJA  WYBORÓW  -  WYNIKI -  następnie zaznaczyć właściwy organ (rada gminy)  - kolejny krok  to zaznaczenie na mapie odpowiedniego województwa, powiatu i gminy.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński

Marta Pstrągowska

Chciałabym uzyskać informację na temat sierpeckiej karty dużej rodziny, gdyż w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miasta panie nic na ten temat nie wiedzą a w uchwale nr 134/XV/2015 ( z póź. zm.) napisano iż wniosek należy złożyć w UM. Również na stronie internetowej UM nie ma żadnej wzmianki na ten temat.

Marta Pstrągowska

Szanowna Pani,

dziękuję za przekazane pytanie i zainteresowanie Sierpecką Kartą Dużej Rodzinny. Wspomniana przez Panią uchwała została zmieniona przez Uchwałę nr 176/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”. Wspomniana uchwała to dopiero pierwszy krok do realizacji Sierpeckiej Karty Dużej Rodzinny. Kolejnym krokiem, wymaganym przez prawo, jest publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, co powinno nastąpić niebawem. Po okresie wymaganego vacatio legis następnym krokiem jest wydanie stosownego Zarządzenia, które doprecyzuje wszystkie kwestie związane z implementacją Karty. Przewiduję, że mieszkańcy będą mogli korzystać z Sierpeckiej Karty Dużej Rodzinny w czerwcu br.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński

Krzysztof Kośmider

Czy w Sierpcu istnieje prawo miejscowe co do wyprowadzania psów. Mam na uwadze:
1. czy można spuszczać psa ze smyczy?
2. gdzie można to robić?
3. czy wystarczy głosowa kontrola nad psem, by uznać, że panuje się nad nim?
4. co w przypadku, gdy agresywny przechodzień zaczepia psa, a ten nie będąc na smyczy pogoni go?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące psów i czy jest to uregulowane prawem miejscowym , informuję:
Rada Miejska w dniu 23 marca 2013 roku przyjęła uchwałą 301/XL/2013 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc.
Regulamin ten w § 13 określa obowiązki właścicieli zwierząt domowych:

  1. osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa I środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt,
  2. zabrania się wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela oraz pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,
  3. właściciel psa, wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu,
  4. powyższe zasady obowiązują także w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak: windy, korytarze, klatki schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator dopuścił wprowadzanie zwierząt.

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela.
Natomiast zachowanie opisane przez Pana w pkt 4 jest spenalizowane w art. 78 Kodeksu wykroczeń, który stanowi:
„Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Z poważaniem

Jarosław Perzyński

Emilia Wiśniewska

Jestem  zainteresowana tworzeniem w Sierpcu żłobka. Dochodowosc takiego przedsięwzięcia nie jest duża dlatego jej  podjęcie uzależniam od możliwości otrzymywania dotacji celowych z urzędu gminy. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania takiej pomocy ?

    

Emilia Wiśniewska

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat trzech, dla każdego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennych opiekunów, istnieje możliwość udzielenia dotacji celowej z budżetu danej gminy. Wysokość i zasady jej ustalania określa rada gminy w drodze uchwały. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawa ta nie nakłada na samorządy obowiązku przyznawania dotacji, więc wydanie uchwały nie jest również obligatoryjne.
Na chwilę obecną gmina Miasto Sierpc nie zdecydowała się na podjęcie takiej uchwały i dotowanie miesięcznego pobytu maluchów w ww. placówkach z miejskiej kasy. Problem ten przedstawię radnym Rady Miejskiej Sierpca w celu rozważenia możliwości finansowych naszej gminy w przedmiotowym zakresie i ewentualnego podjęcia stosownej uchwały. Na dzień dzisiejszy w budżecie Miasta nie ma zabezpieczonych środków finansowych na dotacje celowe na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna.

Z poważaniem

Jarosław Perzyński

Lesława Drozd

Zwróciłam się do MOPS / kolejnymi etapami do dyrektora/ o pomoc w sprawie mojej chorej, 84 letniej matki. Pomocy mi odmówiono. Co mam zrobić ???

Z poważaniem.

Lesława Drozd

Szanowna Pani,
Wiadomym mi jest, że sprawa, z którą się Pani do mnie zwraca, jest pilotowana przez pracowników socjalnych MOPS od 25 listopada b.r. Rozmowa przeprowadzona z osobą Zainteresowaną nie potwierdziła potrzeby skorzystania z pomocy społecznej. Zebrane informacje potwierdzają, że Jej zdrowie i życie nie są zagrożone i nie ma potrzeby udzielenia pomocy przez instytucje. Ośrodek nie ma możliwości i narzędzi do ingerowania w wewnętrzne sprawy rodzinne. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ze swojej strony możemy zaproponować poradnictwo prawne lub psychologiczne w MOPS, przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Z poważaniem

Jarosław Perzyński

Zainterseowana
Szanowny Panie,
kontynujac problem braku mieszkań prosze o udzielenie informacji jakie decyzje zapadły na sesji Rady Miasta dot. działek na Paderewskiego i jakie kroki zamierza podjąc miasto w celu poszerzenia budownictwa wielorodzinnego
Szanowna Pani,
Dziękuję za pytanie. Na ostatniej sesji RM podjęto decyzję o zmniejszenie o połowę ceny sprzedaży działki, o którą Pani pyta. Jeśli i ta propozycja nie spotka się z zainteresowanie będzie rozważne przekazanie działki TBS.

Pozdrawiam,
Jarosław Perzyński

Zainterseowana
Odnosząc się do Pańskiej wypowiedzi na zadana przeze mnie pytanie kiedy mozna spodziewac się ogłoszenia przetargu po raz drugi? Pozdrawiam

Dzień dobry,
tą sprawą ma zająć się Rada Miejska na najbliższej sesji w dniu 28 października.

Pozdrawiam,     
Jarosław Perzyński

rodzina wielodzietna
Panie Burmistrzu chciałam zapytać czy miasto Sierpc planuje zwolnić z opłat za wywóz nieczystości rodziny wielodzietne, jeśli tak to kiedy? A może chociaż dałoby się je nieco zmniejszyć.

Dzień dobry,
Póki co Miasto Sierpc nie planuje wprowadzenia takiego typu zwolnieni z opłat za wywóz nieczystości.

Pozdrawiam   ,
Jarosław Perzyńśki

Paweł
Witam.
Chciałbym poruszyć temat stanu ulic na osiedlu za ul. Kościuszki (tzw. X). Ulice znajdują się w opłakanym stanie, wręcz nie nadają się do użytkowania. Dodatkowo prowadzone są tam od kilku tygodni prace remontowo - budowlane przy wjeździe na osiedle od strony Klasztoru - sprzęt ciężki jeszcze bardziej dewastuje nawierzchnię. Ponadto nie ma przejścia dla pieszych (zgrozo!) a nawet część mieszkańców nie ma dostępu do własnych posesji! Często odwiedzają mnie znajomi i rodzina z innych miast (też mniejszych od Sierpca) i wszyscy śmieją się z politowaniem i współczują. Mamy XXI wiek! Panie Burmistrzu czy zamierza Pan coś w końcu zrobić z tym problemem czy skończy się na obietnicach jak za czasów poprzedniego burmistrza?

Szanowny Panie,
w związku z prowadzonymi robotami drogowi zawsze należy się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi. Wykonawca stara się zapewnić na wspominanym odcinku dojazd do posesji. Jeśli występują jakieś utrudnienia i są one zgłoszone to są one w miarę możliwości niwelowane.
Technologia prac na wymienionym obszarze wymaga przełożenia chodnika i wykonawca stara się jak najszybciej usunąć te niedogodności.
Miasto w ramach bieżących napraw i remontów dróg zleciło już naprawę za pomocą utwardzenia tłuczniem dróg na wymienionym osiedlu z terminem realizacji do 1 listopada.
Za wszelkie utrudnienia przepraszam i proszę o cierpliwość. Jestem przekonany, że efekt finalny wynagrodzi Państwu niedogodności, z którymi teraz musicie się zmagać.

Jarosław Perzyński    
/Burmistrz Miasta Sierpc/

Zainteresowna

Szanowny Panie ,

przed wakacjami zadałam Panu pytanie dot. sprzedaży gruntów pod budowę mieszkań w Sierpcu. Została wystawiona działka na Paderewskiego, ale czy nie uważa Pan , że żadana cena jest astronomiczna? A jeśli ktoś kupi ta działkę cena za m mieszkania bedzie znacznie drozsza niż te, które juz są na rynku . czy Urząd nie może "oddac za przysłowiową złotówkę" tych gruntów pod budowe taniego mieszkalnictwa np dla TBS czy innych podmiotów? Przecież w Sierpcu brakuje mieszkań dla mieszkańców. W TBS kolejka jest ok.250 osób oczekujących na wynajem- bynajmniej takiej odpowiedzi mi udzielono...

Szanowna Pani,

problemy mieszkaniowe w Sierpcu są mi bardzo dobrze znane. Zgodnie z obowiązującym prawem pierwsza oferta sprzedaży musi uwzględniać wycenę danego gruntu i taką też ofertę miasto musiało przedstawić.
W kolejnym przetargu, jeśli ten nie dojdzie do skutku, planujemy zmniejszyć kwotę o 40-50%. Jeśli nadal oferta nie spotkałaby się z zainteresowaniem wówczas rozważamy możliwość przekazania działki do TBS.

Jarosław Perzyński     
/Burmistrz Miasta Sierpc/

Hanna Liberska
Szanowny Panie
Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat zmian w Parku Solidarności. Kto jest głównym autorem projektu ? Więcej szczegółów na temat projektu. Plansze projektu są dość mało czytelne, zauważany jest co jedynie przebieg dróg.

Z wyrazami szacunku
Hanna Liberska

Szanowna Pani
Dziękuję za pytanie.
Wartość projektu, o który Pani pyta wynosi 246 tys. zł, z czego 90% stanowi przyznana dotacja, a 25 tys. zł pochodzi z budżetu miasta. Aby móc w pełni przywrócić walory przyrodnicze Parkowi Solidarności i przyległym terenom niezbędna była wycinka kilkudziesięciu drzew znajdujących  się w wymienionym parku oraz przy ulicy Jana Pawła II. Chciałbym Panią uspokoić i zapewnić o zasadności wycinki, do której zostały przeznaczone schorowane drzewa. Ponadto do wycinki zostaną przeznaczone także zdrowe drzewa, ale wyłącznie po to by zostało w ten sposób udostępnione miejsce dla nowych nasadzeń. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku zbyt dużego zagęszczenia roślin następuje rozwój szkodników i chorób grzybowych. Celowość wycinki w okolicach Parku Solidarności jest związana z koniecznością przełamania monokultury lipowej w tym rejonie miasta i udostępnienia miejsca dla nowych roślin. Chciałem zapewnić, że wycinka drzew uzyskała pozytywną opinię dendrologa i konsultanta zasadzeniowego. W ten sposób park będzie bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców Sierpca. W ramach rewitalizacji zostanie zasadzonych 70 drzew oraz prawie 10 000 krzewów i roślin wieloletnich takich jak:
– głóg,
– porzeczka krwista,
– jarząb pospolity,
– bez czarny,
– róże,
– jałowce,
– cis pospolity,
– jaśminowiec wonny,
– cebulica syberyjska,
– tawuła japońska,
– dereń biały i wiele, wiele innych.
Prace związane ze zmianą wyglądu Parku Solidarności mają potrwać do końca sierpnia.


Jarosław Perzyński

Marta Pstrągowska
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy zapowiadana przez Pana zniżka dla rodzin 3+ związana z opłatą za wywóz śmieci będzie w tym roku? Mam również nadzieję, że miasto nie wymyśli nowej karty dla dużych rodzin tylko będzie bazowało na rządowej karcie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w prowadzeniu naszego miasta Marta Pstrągowska

Dzień dobry,
obecnie w sprawie opłat związanych z wywozem śmieci trwają konsultacje dotyczące ceny. Jednym z pomysłów jest zwolnienie rodzin 3+ z opłat. Jednak sprawdzane są możliwości prawne i skutki finansowe takiej decyzji. Na chwilę obecną nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej sprawie.


Jarosław Perzyński    
/Burmistrz Miasta Sierpc/

Zainteresowana

Witam,

szanowny Panie jestem osoba młodą poszukująca mieszkania jednak ceny,które sprzedający chca za mieszkania w tzw. wielkiej płycie są wysokie. ponadto mieszkania ,które buduje SML są obarczone wysokimi czynszami Wiem,że sprawdzonych źródeł,że za panowania pana poprzednika M.K. Urząd chciał sprzedać działki na Witosa pod blok, ale za bardzo duże pieniądze. Moze zechce Pan przyjrzeć się raz jeszcze altenatywie sprzedaży tych terenów( bądz innych gdzie można postawic bloki) za pieniądze, które są w stanie zaoferowac firmy budowlane działające na terenie Gminy Sierpc. Uważam,że SMl przydała by sie konkurencja, bo jeżeli chodzi o rynek nieruchomości to nie dzieje się w Sierpcu najlepiej... Chętni napewno się znajda na mieszkania - i to młodzi ludzie, którzy kupując mieszkanie zostaną na naszych terenach a jeżeli dalej rynek nieruchomości bd zdominowany i zblokowany to zaczną wyjeżdzać... Liczę nie tylko na odpowiedz Pana w tej sprawie ,ale również jakieś działania

Dziękuję za pytanie. Obecnie staram się o zgodę Rady Miejskiej na sprzedaż działek w rejonie ul. Paderewskiego z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne. Liczę na to, że oferta będzie na tyle atrakcyjna by pojawił się nowy podmiot, który zechciałby wybudować bloki mieszkalne na tym terenie.


/Jarosław Perzyński/

Norbert

Dzieńdobry
Czy w budżecie miasta są przewidziane środki na uporządkowanie terenu przy ulicy Podgórnej oraz Górnej jak również w lasku prowadzącym z ul.Podgórnej do rzeki Sierpienicy? Teren nad rzeką przy ul.Podgórnej jest często wykorzystywany przez mieszkańców na spacery a to co tam można zastać jest przerażające. Teren ten pozarastał dzikimi krzakami oraz utworzyło się tam dzikie wysypisko śmieci a przecież można by było stworzyć tam piękny park albo chociaż to uporządkować.
Pozdrawiam
Norbert

Szanowny Panie,

w związku z rozpoczęciem w naszym mieście, z początkiem maja, projektu robót publicznych wspomniany przez Pana obszar zostanie uporządkowany.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Perzyński

Artur Błoński

Dzień Dobry
Na początku chciałbym podziękować za szybką odpowiedź na pytanie dotyczącą seniorów. Powstanie takiej "rady seniorów" może rzeczywiście pogłębić wiedzę na temat ważnych lokalnych problemów z jakimi się borykają. Chciałbym jednak aby Pan odpowiedział mi na resztę postawionych pytań. Chodzi mi głównie o to czy planowane będą programy profilaktyki i promocji zdrowia na terenie miasta Sierpc. Również prosiłbym o odpowiedź czy są pomysły na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i to nie tylko w kontekście osób starszych.
Z poważaniem
Artur Błoński

Dzień dobry,
dziękuję za informację zwrotną od Pana. Co do problemu wykluczenia społecznego uważam, że najwięcej w tym zakresie ma do powiedzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli wyspecjalizowana placówka mająca zajmować się tymi problemami. Ponadto najlepszym rozwiązaniem kwestii wykluczenia są nowe miejsca pracy – i robię w tym kierunku konkretne kroki, jednak z uwagi na pewne uregulowania prawne musi minąć jakiś czas zanim będą widoczne rezultaty mojej pracy na tym polu.
Oczywiście programy profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Sierpca są i będą nadal realizowane (w najbliższym czasie w naszym mieście ponownie pojawi się mammobus) – o konkretnych działaniach w tym kierunku będę informował na stronie Urzędu Miejskiego, swojej stronie internetowej i na swoim profilu facebookowym, do którego odwiedzenia Pana zachęcam.


Z wyrazami szacunku,
Jarosław Perzyński

Justyna

Witam serdecznie
W Pana programie była przewidziana realizacja żłobka. Czy taka inwestycja i instytucja w najbliższym czasie powstanie? Myślę, że nie jestem jedyną kobietą, która boryka się z problemem co zrobić z dzieckiem od 1 roku życia do 3 roku życia.

Dzień dobry,
dziękuję za pytanie. Powstanie żłobka w Sierpcu jest nadal w moich planach. Niestety z uwagi na ograniczenia budżetowe ta inwestycja w tym roku nie powstanie. Deklaruję wszelkie potrzebne wsparcie dla powstawania w naszym mieście klubów dziecięcych. Kluby dziecięce to opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna, która odbywa się do pięciu godzin dziennie względem każdego dziecka. Ponadto będę wspierał inną formę opieki nad najmłodszymi dziećmi jaką jest instytucja dziennego opiekuna. Liczę na to, że znajdą się osoby zainteresowane podjęcia się realizacji tych zadań.


Z wyrazami szacunku,
Jarosław Perzyński

Artur Błoński

Dzień Dobry
Mam kilka pytań do Pana Burmistrza. Chciałbym się dowiedzieć jakie ma plany i pomysły związane z coraz liczniejszą grupą społeczną jaką są seniorzy. Nie będę przesadnie odkrywczy w stwierdzeniu, że jest to palący problem starzejącej się Europy w tym i Sierpca Przeczytałem co prawda program wyborczy, ale dokładnie cztery punkty dotyczące tego zagadnienia są dla mnie trochę zbyt ogólnikowe. Z racji zainteresowań zawodowo-naukowych zaciekawił mnie punkt dotyczący opieki lekarsko-pielęgniarskiej na Uniwersytecie III wieku. Prosiłbym o rozwinięcie tej myśli. Czy w ramach zadań jakie nakłada na samorządy ustawodawca przewidziane są jakieś działania z zakresu promocji zdrowia? Chciałbym się również dowiedzieć jaki są lub będą podejmowane działania dotyczące przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie Miasta Sierpc
Z poważaniem
Artur Błoński

Szanowny Panie,

Oczywiście dostrzegam problemy z jakimi na co dzień muszą borykać się starsi mieszkańcy naszego miasta. Jak Pan zauważył poświęciłem im miejsce w swoim programie wyborczym.
W najbliższym czasie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, będę dążył do uruchomienia namiastki komunikacji miejskiej w Sierpcu, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Mam nadzieję, że w ten sposób rozwiążę problemy lokomocyjne osób starszych. Z kolei w przyszłym roku zamierzam powołać do życia Społeczną Radę Seniorów przy Burmistrzu Miasta Sierpc, która będzie ciałem doradczo-opiniującym sprawy związane z problemami dotykającymi najstarszych mieszkańców naszego miasta.
Deklaruję pełną otwartość na problemu seniorów i zawsze urząd stoi dla nich otworem.

Ania Kowalska

czy bedzie komunikacja miejska w Sierpcu

Szanowna Pani,

czynimy wszelkie starania by komunikacja miejska mogła w Sierpcu funkcjonować i w tym celu prowadzimy rozmowy z firmami transportowymi. By komunikacja miejska mogła zaistnieć w naszym mieście wymaga to czasu, odpowiednich środków finansowych i stworzenia odpowiednich przystanków, a te uzależnione są od uzyskania stosownych zgód/pozwoleń od zarządców dróg.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński
Kamila Czerwińska
Dzień dobry,
mam pytanie związane z finansowaniem sierpeckiej szkoły rodzenia. Mianowicie: czy samorząd dotuje/finansuje/wspiera jej istnienie i funkcjonowanie i czy osoby prowadzące zajęcia otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.
Jestem Sierpczanką, tu płacę podatki i obecnie jestem w 20 tygodniu ciąży, ale nie podjęłam jeszcze decyzji, gdzie będę rodzić dziecko - w Sierpcu, gdzie mieszkam czy np. w Warszawie, gdzie spędzam bardzo dużo czasu z powodów  edukacyjno-zawodowych. Chcąc zapisać się do naszej szkoły rodzenia usłyszałam, że na zajęcia mogą chodzić tylko panie, które będą rodzić w Sierpcu, bo to jedyna forma gratyfikacji dla położnych prowadzących zajęcia charytatywnie we własnym czasie wolnym. Po dłuższej dyskusji przyjęto mnie na kurs, ale zakłopotanie i poczucie bycia "intruzem" pozostało.
Z góry dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienie stanu faktycznego.
Kama Czerwińska

Ponieważ w swoim  pytaniu nie zawarła Pani informacji, gdzie zlokalizowana jest szkoła rodzenia, na której zajęcia uczęszcza, przyjmuję, że ma Pani na myśli szkołę rodzenia w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu.
Uprzejmie informuję, że adresatem Pani pytania winna być dyrekcja szpitala - dane adresowe zamieszczam poniżej:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32
tel. 024 275 20 01, fax 024 275 26 27
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Dyrektor: Dorota Kowalkowska
Szpital sierpecki jest jednostką organizacyjną powiatu sierpeckiego (a nie miejskiego)  i podlega pod  Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
tel. 024 275-91-01, fax. 024 275-91-00 wew. 144, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna

Witam!

Nie będę ukrywać, iż wiążę duże nadzieje ze zmianami na stanowisku Burmistrza Miasta Sierpca. Mam pytanie związane z budową ulicy Narutowicza w stronę Skansenu. W wywiadzie udzielonym Tygodnikowi Płockiemu nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015r.powiedział Pan "Chciałbym, aby w końcu ulicę Narutowicza do skansenu udało się doprowadzić. Jest to sztandarowa inwestycja, która czeka wiele lat na realizację, jej projekt został dokończony. Mam nadzieję, że kolejny etap będzie sfinalizowany." Moje pytanie brzmi jaki jest przybliżony termin realizacji tej inwestycji. Nie będę ukrywać, iż mieszkańcom zależy na jak najbliższym terminie. Pisaliśmy wiele próśb i petycji w tej sprawie do poprzednich władz, jednak bezskutecznie. Podejrzewam, że zdaje Pan sobie sprawę z fatalnego stanu tej ulicy - błoto, dziury a przede wszystkim brak oświetlenia na znacznym odcinku. Wszystkie te czynniki utrudniają życie i powodują brak poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza mieszkańców ale i turystów pragnących odwiedzić Skansen, który jest przecież wizytówką miasta.

 

Z poważaniem mieszkanka Sierpca


Szanowna Pani Joanno,

chciałbym poinformować, że trwają prace nad zmianą projektu budowy ulicy Narutowicza polegające na urealnieniu planów. Dodatkowo pragnę zakomunikować, że trwają rozmowy z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem dotyczące finansowania tego przedsięwzięcia. Mogę zapewnić, że droga będzie systematycznie wyrównywana. Bliższe informacje na temat budowy ulicy Narutowicza będę mógł przedstawić w połowie 2015 roku.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Perzyński

/Burmistrz Miasta Sierpc/

Jan Sklodowski
Pytanie: - do kogo nalezy strona internetowa Sierpc online? Czy to jest rywatna strona? Nawet jezeli jest - to dlaczego nie ma takiej informacji. Jezeli pracownik tzw. moderator pobiera pieniadze za swa prace, to gdzie mozna odwolywac sie do jego decyzji. Wielokrotnie moje wpisy zostaly skasowane, tylko dlatego, ze domagaly sie podania informcji, kto za ta strona stoi. Jezeli jest to prywatna strona to powinno to byc jawnie i otwarcie napisane. Prosze odpowiedz. JG.

Szanowny Panie Janie

Zapytanie Pana prawdopodobnie dotyczy strony www.sierpc.com.pl. Domena zarejestrowana jest na firmę PUP BUDEXPOL Sp. z o.o.,ul Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc. Pytania proszę kierować do tej firmy. Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Sierpcu znajduje się pod adresem www.sierpc.pl.

Jarosław Perzyński       

Burmistrz Miasta Sierpca   

Ryszard cież
kiedy wreszcie będzie zrobiona ulica Piłsudskiego i parking wzdłuż bloku stojącego przy tej ulicy?

Szanowny Panie Ryszardzie.

Na budowę odcinka ulicy Piłsudskiego / od ul. Witosa do Paderewskiego/ niedawno otrzymaliśmy pozwolenie na budowę związku z tym że kwota kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 200 000 zł a w budżecie tegorocznym nie mamy tyle pieniędzy, w dniu 22.09.2014 roku Rada Miejska zabezpieczyła tą kwotę na tę inwestycję. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy i myślę że do połowy roku 2015 będziecie Państwo mieli gotową ulicę wraz z parkingiem.

Dodam tylko że Prezes spółdzielni mieszkaniowej zadeklarował dołożenie do budowy chodnika i parkingu 40 tyś zł.

Z poważaniem
Marek Kośmider
Burmistrz   

Robert Bieniecki
Mam pytanie jakiego iwestora pan  sprowadzil  wczteroletniej kadencji który  by utworzył miejsca pracy dziękuje

Szanowny Panie Robercie!

        W związku z Pana pytaniem, chciałem wyjaśnić , że nie ma prawnych i fizycznych możliwości, które skłaniałyby potencjalnego inwestora zewnętrznego do zainwestowania w Sierpcu. Jest to problem ogólnopolski. Od kilkunastu lat robimy wiele, żeby ich do tego zachęcić, chociażby poprzez inwestycje infrastrukturalne i różne formy zachęty. Z naszego, wieloletniego doświadczenia wynika, że potencjalni inwestorzy kierują się przy wyborze miejsca bardzo różnymi kryteriami, między innymi, położeniem geograficznym, powierzchnią działki pod inwestycje itp. Jak Pan wie, rozdzielenie w 1992 roku miasta i gminy, zamknęło granice rozwojowe Sierpca. I dlatego na terenie miasta nie ma dużych obszarowo działek należących do samorządu.

      Wpływ samorządu miejskiego na utworzenie nowych miejsc pracy to nie tylko sprowadzenie nowego inwestora.

     Samorząd nie może tworzyć nowych komercyjnych podmiotów gospodarczych, ale ma stwarzać  im warunki  do działania na terenie gminy i to od wielu lat robimy.

    Podaję przykłady:

     Jeszcze kilka lat temu nasza miejska oczyszczalnia ścieków ze względu  na  niewydolność nie mogła przyjąć  ścieków nawet od kilku nowo wybudowanych domków jednorodzinnych.

     Wielkim nakładem finansowym oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana i dzięki temu nie tylko mogą się przyłączać gospodarstwa indywidualne ale i mógł powstać tak wielki zakład jak pralnia przemysłowa na ul. Bojanowskiej, zatrudniająca ponad 300  osób.

     To było kilka lat temu. W 2014 roku dzięki modernizacji oczyszczalni, browar sierpecki mógł się rozbudować.  Prócz tego współpraca między browarem i miastem w zakresie przygotowania inwestycji była na bieżąco monitorowana przeze mnie i dyrektora browaru. W konsekwencji zakład zwiększy zatrudnienie o ok. 40 osób. Również znacząco zwiększy ilość ścieków oddawanych do miejskiej oczyszczalni i co za tym idzie, zwiększą się kwoty opłaty za powyższe.

     Dzięki bieżącej współpracy między Prezesem pańskiego zakładu pracy i mną, Rada Miejska  na potrzeby mleczarni zmieniła miejscowy plan zagospodarowania miasta, dzięki temu w obecnej kadencji poprzez możliwość rozbudowy zakład mógł zwiększyć zatrudnienie o ok. 60 osób.

     W niedalekiej przyszłości, dzięki naszej współpracy mleczarnia będzie mogła zrealizować następną inwestycję, gdzie wg. oceny Pana Prezesa  o następne 60 osób zwiększy się zatrudnienie.

     Tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, szczególną uwagę zwracamy na zabezpieczenie terenów dla istniejących i nowo powstających zakładów pracy pod kątem rozwoju i nowych inwestycji a w konsekwencji nowych miejsc pracy.

     W ostatniej kadencji wybudowaliśmy prawie 14 kilometrów kanalizacji sanitarnej na 44 km. istniejącej. Oprócz dania możliwości podłączenia się do niej wielu gospodarstw domowych i likwidacji szamb będących zagrożeniem naszych pokładów wód głębinowych, również wiele podmiotów gospodarczych istniejących i nowo powstających ma możliwość rozwoju.  Nie jest mi znana liczba wszystkich podmiotów gospodarczych, które dzięki temu mogły rozwinąć  swoją działalność, ale np. wiem, że dzięki temu powstały dwie nowe myjnie samochodowe i zatrudniły dodatkowo 9 osób.

     Dzięki mojej współpracy z przedstawicielem firmy Mc Donalds, już od 20 pażdziernika będzie miało zatrudnienie 40 osób, a w przypadku dużej ilości klientów zatrudnienie może w sezonie wzrosnąć do 100 osób.

     W ostatniej kadencji rozpoczęła swoją działalność w Sierpcu firma ROLMECH, której pomagałem w ustaleniu lokalizacji. Zatrudniła na naszym terenie ok. 5 osób.

    Wreszcie, dzięki inwestycjom komunalnym powstało ok. 25 nowych miejsc pracy w nowo utworzonej spółce ZGKiM  i nowym Domu Kultury.

  Zapraszam na moją stronę internetową : http://marekkosmider.pl , na której udzieliłem szereg odpowiedzi na zadawane przez mieszkańców Sierpca.

       Z poważaniem         
Marek Kośmider  Burmistrz

 

Jan Sklodowski