maj 30, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Karola, Ferdynanda
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Warsztaty w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020

 

W dniach 9 – 12 maja Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w warsztatach “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020. 
Bierze w nim udział 6 regionów europejskich znajdujących się w 5 krajach UE: Polska, Słowenia, Węgry, Chorwacja i Włochy.

Podczas 4-dniowego spotkania w Wenecji, omawiane były problemy związane z przywracaniem tradycyjnych zawodów i rzemiosł. Szczególny nacisk położono na zainteresowanie młodych ludzi tym tematem. Problem braku osób chętnych do nauki, praktyki, stażu a finalnie pracy w firmach kultywujących tradycyjne zawody pojawił się we wszystkich regionach reprezentowanych na spotkaniu.

Efektem warsztatów było określenie kolejnych działań, które realizowane będą w najbliższych miesiącach. Już w maju w Studzieńcu odbędzie się spotkanie z uczniami szkoły rolniczej, a w czerwcu spotkanie odbędzie się w Sierpcu by określić sposoby promowania tradycyjnych zawodów.

W trakcie wyjazdu Pan Burmistrz nawiązał kontakty z reprezentantami innych krajów europejskich. Powinno to skutkować podczas Sierpeckiego Festiwalu Smaków, na którym w ramach współpracy między regionami, powinny pojawić się produkty z Chorwacji, Słowenii lub Włoch. W kolejnej fazie odbędą się szkolenia dla młodych mieszkańców naszego powiatu, jak również poszerzona zostanie wiedza dotycząca promocji naszego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie dziękujemy menadżerom projektu YouInHerit z Węgier oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie za umożliwienie Panu Burmistrzowi uczestnictwa w warsztatach, a zarazem promocji naszego rejonu na arenie międzynarodowej.