kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Zaproszenie na Dzień Flagi Narodowej

 

 

 

Budowa ul. Powstańców w Sierpcu

 

W środę, rozpoczęła się budowa ul. Powstańców w Sierpcu. Zakres prac dotyczy wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonania chodników i zjazdów oraz terenów zielonych.

Wykonawcą inwestycji jest Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. 

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

 

 

 

 

 

Powstaną dwa nowe place zabaw w Sierpcu

 

12 kwietnia br. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Dzięki tym umowom dofinansowana zostanie budowa dwóch placów zabaw w Sierpcu:
- na ul. Chrobrego oraz 
- na ul. Jana Pawła II.

Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dostępnego dla członków Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo".

 

 

 

 

Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków OSM w Sierpcu

 

7 kwietnia Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
Wspólnie m.in. z Panem Prezesem Grzegorzem Gańko oraz Panem Senatorem Jerzym Chróścikowskim rozmawiano na temat perspektyw dalszej rozbudowy sierpeckiej mleczarni i dalszego jej rozwoju.
Pan Burmistrz serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za możliwość spotkania i rzeczową rozmowę.

 

 

 

 

WŁADZE POWIATU SIERPECKIEGO I MIASTA SIERPC ODDAŁY HOŁD OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

Z okazji  Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej władze Powiatu Sierpeckiego - Juliusz Gorzkoś Wicestarosta Sierpecki, Jan Rzeszotarski - Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego i Marcin Błaszczyk - wiceprzewodniczący oraz władze Miasta Sierpc - Jarosław Perzyński Burmistrz Sierpca, Ewa Leszczyńska - Z-ca Burmistrza, Jerzy Stachurski - Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i Dariusz Malanowski - Wiceprzewodniczący, w asyście uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu - klasy o profilu strażackim, oddały hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz  złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Ofiar Katynia.

Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zabili strzałami w tył głowy, m.in. w Katyniu, Twerze, Charkowie, Miednoje i wielu do dziś nieznanych miejscach, ponad 21 tys. Polaków, w tym oficerów wojska i policji. Była to konsekwencja podjętej 5 marca 1940 r. przez najwyższe władze ZSRR decyzji o wymordowaniu polskich jeńców osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

14 listopada 2007 r. Sejm jednogłośnie podjął uchwałę, którą ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 – W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – czytamy w dokumencie.

 

 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

 

W dniu 8 kwietnia 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Księdza Prałata Bronisława Gostomskiego, ufundowanej przez sierpczanina Kazimierza Czermińskiego.

W uroczystości uczestniczyli: rodzina ks. Bronisława Gostomskiego, władze miasta, władze powiatu sierpeckiego, asysta wojskowa, harcerze oraz mieszkańcy Sierpca.

Ksiądz Prałat B. Gostomski urodził się w Sierpcu, posługę kapłańską pełnił od 18 czerwca 1972 r., przyjmując święcenia w katedrze w Płocku. Od 1979 r. pracował w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1982 r. był proboszczem w Peterborough, a następnie od czerwca 1990 roku w Bradford. Od 2003 roku pracował, jako proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie. Był Kapelanem prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i duszpasterzem londyńskiego środowiska Rodzin Katyńskich.

Prezydent Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, komendantem chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku honorowym harcmistrzem Rzeczypospolitej, członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Kaczorowski był honorowym obywatelem Miasta Sierpc.

Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz Ksiądz Prałat Bronisław Gostomski zginęli w katastrofie samolotu Tu 154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. Ksiądz Prałat został pochowany na sierpeckim cmentarzu.