maj 26, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Filipa, Pauliny
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Z głębokim smutkiem żegnamy Ś.P. KAZIMIERZA URBAŃSKIEGO

 

Z głębokim żalem i smutkiem

żegnamy

Ś.P. KAZIMIERZA URBAŃSKIEGO

Zasłużonego dla Miasta Sierpca,

wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

 

Burmistrz i Rada Miejska Sierpca

 

 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 285/XXXIV/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.

 

Nabór uzupełniający trwa od 17 do 31 maja 2017 r.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

  NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

 • 1 (jeden) przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • 2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)
 • 1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 • 2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 • 1 (jeden) przedstawiciel mieszkańców Sierpca nie będący jednocześnie przedstawicielem wybranym w trybie określonym w pkt 1-4

  Zasady Naboru

 1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych pkt 1-5 powyżej (Skład Komitetu).
 4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:
  1. W pkt. 1 i 5 tj.: przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciel mieszkańców Sierpca nie będący jednocześnie wybranym w trybie określonym w pkt 1-4 – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.
  2. W pkt. 2 – 4 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.

 

 1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć
 2. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),
 4. osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania.
 5. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
 6. Osobą do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 53/WIF/2017 r. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 127/WIF/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
 4. Obszar rewitalizacji w Sierpcu

Procedura dotycząca bezpańskich zwierząt

 

 

W przypadku zauważenia bezpańskiego zwierzęcia

lub które uległo wypadkowi należy powiadomić odpowiednie służby

pod nr 24 275-20-66.

Służby niezwłocznie udadzą się na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

 

BURMISTRZ MIASTA SIERPC OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

 

 

 

KONKURS NA DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

 

KONKURS NA DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3

 

KONKURS NA DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza mieszkańców Sierpca na bezpłatne badania pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

 

Burmistrz  Miasta Sierpca zaprasza mieszkańców Sierpca na bezpłatne badania pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

Badania realizowane będą wg następującego harmonogramu:

 • 26 kwietnia 2017 r.  od godziny 10:00 do 12:00,
 • 10 maja 2017 r. od godziny 10:00 do 12:00,
 • 24 maja 2017 r. od godziny 10:00 do 12:00,
 • 7 czerwca 2017 r. od godziny 10:00 do 12:00,
 • 21 czerwca 2017 r. od godziny 10:00 do 12:00,

w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych - 2017

 

Przedszkola:


- Terminy rekrutacji do miejskich przedszkoli


- kryteria przedszkola

 


Oddziały przedszkolne:


- Terminy przyjęć do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


- kryteria oddziały przedszkolne

 


Szkoły podstawowe:


-Terminy przyjęć do szkół podstawowych


- kryteria szkoły podstawowe

 

 

AKCJA ADOPCJI ZWIERZĄT!

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie: (023) 611-13-59

Schronisko jest czynne dla odwiedzających (zainteresowanych adopcją) w dni robocze w godz. 1000 - 1400

oraz w soboty (z wyjątkiem sobót przypadających w dni świąteczne) w  godz. 1100 - 1400

https://www.facebook.com/schroniskopawlowo

lub 

Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego: tel. 24/275-86-48

 

Sylwetki psiaków:

 

ROKSI  

          Karta ewidencyjna 

 

SATYR

          Karta ewidencyjna

 

BAS

         Karta ewidencyjna

 

MISIA


        Karta ewidencyjna

 

 

TOLA


       Karta ewidencyjna

 

 

SZAZA


       Karta ewidencyjna

 

STRONGER

       Karta ewidencyjna

 

SURI


      Karta ewidencyjna

 

 

STEFAN

     Karta ewidencyjna

 

SOKO


     Karta ewidencyjna

 

SELENA

      Karta ewidencyjna

 

RIKO

      Karta ewidencyjna

 

SZADOŁ

      Karta ewidencyjna

 

PITEK

      Karta ewidencyjna

 

SACHIEL

     Karta ewidencyjna

 

SAGA

       Karta ewidencyjna

 

SPAJK

 

SZUBI

 

SERGIUSZ