kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wymiany kotłów w gospodarstwach domowych.

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Miasto Sierpc planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na projekt związany z zakupem i instalacją kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kotły będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej) oraz centralne ogrzewanie. W ramach projektu Gmina Miasto Sierpc zakupi i następnie zainstaluje instalacje kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Miejskim w Sierpcu.
Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zakup oraz montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu to 2018-2019 r.
Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie do 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt około 20% wartości inwestycji.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam na kolejne spotkania, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu:

 • • I termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 16:30
 • • II termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 17:30

Na spotkaniu obecny będzie ekspert, który omówi wszelkie kwestie techniczne dotyczące projektu, oraz udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta Sierpc
Jarosław Perzyński

 

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku - Pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku -

Pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych - 2017

 

Przedszkola:


- Terminy rekrutacji do miejskich przedszkoli


- kryteria przedszkola

 


Oddziały przedszkolne:


- Terminy przyjęć do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


- kryteria oddziały przedszkolne

 


Szkoły podstawowe:


-Terminy przyjęć do szkół podstawowych


- kryteria szkoły podstawowe

 

 

AKCJA ADOPCJI ZWIERZĄT!

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie: (023) 611-13-59

Schronisko jest czynne dla odwiedzających (zainteresowanych adopcją) w dni robocze w godz. 1000 - 1400

oraz w soboty (z wyjątkiem sobót przypadających w dni świąteczne) w  godz. 1100 - 1400

https://www.facebook.com/schroniskopawlowo

lub 

Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego: tel. 24/275-86-48

 

Sylwetki psiaków:

 

ROKSI  

          Karta ewidencyjna 

 

SATYR

          Karta ewidencyjna

 

BAS

         Karta ewidencyjna

 

MISIA


        Karta ewidencyjna

 

 

TOLA


       Karta ewidencyjna

 

 

SZAZA


       Karta ewidencyjna

 

STRONGER

       Karta ewidencyjna

 

SURI


      Karta ewidencyjna

 

 

STEFAN

     Karta ewidencyjna

 

SOKO


     Karta ewidencyjna

 

SELENA

      Karta ewidencyjna

 

RIKO

      Karta ewidencyjna

 

SZADOŁ

      Karta ewidencyjna

 

PITEK

      Karta ewidencyjna

 

SACHIEL

     Karta ewidencyjna

 

SAGA

       Karta ewidencyjna

 

SPAJK

 

SZUBI

 

SERGIUSZ

 

 

 

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

 Zmiany korzystne dla osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie ma konieczności uzyskania zezwolenia.

Szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń

Ponadto nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 •   100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii   akacjowej oraz platanu klonolistnego
 •   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew .

Zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek.

Opłaty będą prostsze do obliczenia, niższe i rzadziej naliczane

Uproszczone zostały zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Dotychczas uwzględniane było ponadto tempo przyrostu pnia drzewa na grubość zależne od gatunku drzewa oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty – dotychczas uwzględniany był dodatkowo współczynnik różnicujący stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Obniżeniu uległy maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia) a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).

Co istotne w przypadku przywracania gruntów nieużytkowych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, opłaty będą dotyczyły wyłącznie wycinki drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klon listnego
 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

Niższe kary

Obniżenie opłat za wycinkę wpłynie na obniżenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz inne delikty administracyjne wskazane w ustawie. Wysokość kary będzie bowiem wynosiła (tak jak dotychczas) dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku gdy usunięcia drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Szczegółowe zasady pod adresem http://bip.sierpc.pl/bipkod/008/008

 

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

 

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa,
 o to aby:

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym,
  w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
 2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

 • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
 1. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ 

 

TELEFONY ALARMOWE!