kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Zaproszenie na Dzień Flagi Narodowej

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wymiany kotłów w gospodarstwach domowych.

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Miasto Sierpc planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na projekt związany z zakupem i instalacją kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kotły będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej) oraz centralne ogrzewanie. W ramach projektu Gmina Miasto Sierpc zakupi i następnie zainstaluje instalacje kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Miejskim w Sierpcu.
Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zakup oraz montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu to 2018-2019 r.
Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie do 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt około 20% wartości inwestycji.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam na kolejne spotkania, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu:

  • • I termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 16:30
  • • II termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 17:30

Na spotkaniu obecny będzie ekspert, który omówi wszelkie kwestie techniczne dotyczące projektu, oraz udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta Sierpc
Jarosław Perzyński

 

Budowa ul. Powstańców w Sierpcu

 

W środę, rozpoczęła się budowa ul. Powstańców w Sierpcu. Zakres prac dotyczy wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonania chodników i zjazdów oraz terenów zielonych.

Wykonawcą inwestycji jest Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. 

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

 

 

 

 

 

Powstaną dwa nowe place zabaw w Sierpcu

 

12 kwietnia br. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Dzięki tym umowom dofinansowana zostanie budowa dwóch placów zabaw w Sierpcu:
- na ul. Chrobrego oraz 
- na ul. Jana Pawła II.

Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dostępnego dla członków Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo".

 

 

 

 

Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków OSM w Sierpcu

 

7 kwietnia Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
Wspólnie m.in. z Panem Prezesem Grzegorzem Gańko oraz Panem Senatorem Jerzym Chróścikowskim rozmawiano na temat perspektyw dalszej rozbudowy sierpeckiej mleczarni i dalszego jej rozwoju.
Pan Burmistrz serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za możliwość spotkania i rzeczową rozmowę.

 

 

 

 

WŁADZE POWIATU SIERPECKIEGO I MIASTA SIERPC ODDAŁY HOŁD OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

Z okazji  Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej władze Powiatu Sierpeckiego - Juliusz Gorzkoś Wicestarosta Sierpecki, Jan Rzeszotarski - Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego i Marcin Błaszczyk - wiceprzewodniczący oraz władze Miasta Sierpc - Jarosław Perzyński Burmistrz Sierpca, Ewa Leszczyńska - Z-ca Burmistrza, Jerzy Stachurski - Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i Dariusz Malanowski - Wiceprzewodniczący, w asyście uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu - klasy o profilu strażackim, oddały hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz  złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Ofiar Katynia.

Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zabili strzałami w tył głowy, m.in. w Katyniu, Twerze, Charkowie, Miednoje i wielu do dziś nieznanych miejscach, ponad 21 tys. Polaków, w tym oficerów wojska i policji. Była to konsekwencja podjętej 5 marca 1940 r. przez najwyższe władze ZSRR decyzji o wymordowaniu polskich jeńców osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

14 listopada 2007 r. Sejm jednogłośnie podjął uchwałę, którą ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 – W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – czytamy w dokumencie.