Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

                                              

OSTRZEŻENIE Nr 42

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest miło poinformować, że Gmina Miasto Sierpc aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

 zaprasza:

  • osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,
  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby z rodzin wieloproblemowych wraz z dziećmi

  do udziału w projekcie partnerskim pn.

„ZAINWESTUJ W SIEBIE!”

projekt zakłada realizację działań, mających na celu  zwiększenie w okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. szansy na zatrudnienie 188 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego województwo mazowieckie, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu sierpeckiego oraz wsparcie dla 20 dzieci z rodzin wieloproblemowych
z terenu Gminy Miasta Sierpc, Gminy Sierpc, Gminy Gozdowo, Gminy Mochowo, Gminy Szczutowo, Gminy Rościszewo oraz Gminy Zawidz.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 46 44 lub osobisty z pracownikami socjalnymi MOPS w Sierpcu do dnia 28.07.2017 r.
(w załączeniu formularz rekrutacyjny oraz regulamin naboru i uczestnictwa
w projekcie)

 

Formularz

Regulamin

Gmina Miasto Sierpc ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.”

 

Szanowni Państwo!

Nasze Miasto ponownie bierze udział w akcji NIVEA, tym razem w konkursie „Podwórko Talentów NIVEA”.

 

 

 

LATO W MIEŚCIE 2017

 

 

W przypadku zauważenia bezpańskiego zwierzęcia

lub które uległo wypadkowi należy powiadomić odpowiednie służby

pod nr 24 275-20-66.

Służby niezwłocznie udadzą się na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ogłosiła nabór wniosków  nr 4/2017 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

Burmistrz  Miasta Sierpca zaprasza mieszkańców Sierpca na bezpłatne badania pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

 

 

 

 

Nasza Książnica wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych
i niepełnosprawnych proponuje usługę „Zgłoś seniora, czyli książka z dostawą do domu”.

 

Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć                   

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie: (023) 611-13-59

 

W związku z coraz niższymi temperaturami apeluję do Mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne,  starsze, znajdujące się pod wpływem alkoholu, narażone na wychłodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca uprzejmie informuje, że w  związku z wejściem w życie Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755), rodzinom wielodzietnym przyznaje się Kartę Dużej Rodziny.

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA