marzec 27, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Lidii, Ernesta
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych

W dniu 19 kwietnia 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Sierpcu. To, odbywające się corocznie, ważne w życiu społeczności rzemieślniczej wydarzenie, rozpoczęło się od uczczenia pamięci zmarłego, wieloletniego kierownika biura Cechu – Stefana Kęsickiego. Potem przystąpiono do określonych procedurami czynności: Przyjęto regulamin, protokół z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia oraz powołano komisje: mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności organów statutowych Cechu. W ocenie cechowych organów kontrolnych oraz zebranych, wypadły pozytywnie, więc udzielenie Zarządowi absolutorium stało się proceduralną formalnością. Po zatwierdzeniu planu działania na 2008 rok, ciekawym wątkiem dyskusji były rozważania o konieczności podjęcia działań na rzecz integracji środowiska rzemieślniczego,  w kontekście przywracania tożsamości historycznej Cechu. W skład obecnego Zarządu Cechu wchodzą: starszy Cechu - Stanisław Kaczorowski, podstarszy Cechu - Krzysztof Wierzbicki, sekretarz - Dariusz Chyżyński, skarbnik - Jan Włoczewski, członek - Kazimierz Rólkiewicz, członek - Sławomir Strusiński

Ogólnopolski Rajd do Miejsc Pamięci Narodowej Turystów Zmotoryzowanych

Zarząd Klubu Turystyki Motorowej „Motomedyk” działający przy Oddziale Miejskim PTTK w Płocku zorganizował IV Ogólnopolski Rajd do Miejsc Pamięci Narodowej Turystów Zmotoryzowanych – Sierpc 2008. Rajd odbył się w dniach 19-20 kwietnia br. Jego uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Sierpc oraz gminy Szczutowo. Uroczyste otwarcie rajdu nastąpiło przy pomniku Bohaterów Ziemi Sierpeckiej poległych w walce z hitlerowskim okupantem na Pl. Chopina, w sobotę 19 kwietnia, o godz. 10.00. Uczestniczył w nim przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Chrzanowski. Oprawę muzyczną zapewniła sierpecka orkiestra dęta OSP. Zakończenie rajdu odbyło się następnego dnia, o godz. 14.00 w internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, gdzie uczestnicy otrzymali nagrody i puchary, m.in. z rąk zastępcy burmistrza – Zbigniewa Leszczyńskiego.

Kolejny rajd Pawła

Kolejny rajd Pawła. Chodzi oczywiście o Pawła Sekulskiego – naczelnika Sekcji ds.   Operacyjno- Szkoleniowych Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Dwudziestego pierwszego kwietnia wyruszył w kolejną samotną wyprawę rowerem. Obecna,  podobnie jak i poprzednie, miała wpisaną intencję. Okazją, tym razem, było wejście Polski do strefy Schengen. 

Czytaj więcej: Kolejny rajd Pawła

Sierpczanin Roku 2007

 

Kapituła Komitetu Honorowego Wyboru Sierpczanina Roku podjęła decyzję. Wyniki ogłoszono na uroczystej gali, zorganizowanej, podobnie jak w ubiegłych latach, przez Sierpecki Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego. Spośród zgłoszonych ośmiu kandydatów, Kapituła nominacje przyznała – Zdzisławowi  Dumowskiemu, Józefowi Bieńkowskiemu oraz Wojciechowi Jaworowskiemu i Wojciechowi Rychterowi. W głosowaniu tajnym, tytuł Sierpczanina Roku 2007 przypadł Wojciechom – Jaworowskiemu i Rychterowi.   Bo nie można było ich rozdzielić. Łączy ich bowiem nie tylko wspólne imię, ale i pasja niesienia pomocy niepełnosprawnym i wyjątkowe talenty organizatorskie. O ich dokonaniach na łamach Naszego Sierpca pisaliśmy wielokrotnie.

 

Oddając krew, darujesz życie

Oddając krew, darujesz życie -  powiedział burmistrz Marek Kośmider na spotkaniu, które odbyło się 22 kwietnia w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego,  na zakończenie konkursu zorganizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Miasta, Gminy i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. 

Czytaj więcej: Oddając krew, darujesz życie

Trójka w Europie

 

 

Trojka w Europie. Kiedy nasi niektórzy politycy zażarcie dyskutują, czy do Europy wejść jedną nogą, czy dalej – nasze dzieci robią swoje. I mają rację. Bo to one w przyszłości ten problem rozstrzygną. Dobrym tego przykładem była uroczystość w sierpeckiej Szkole Podstawowej Nr 3, sumująca dokonania w realizacji trzyletniego programu ,,Życie w Europie- jak widzą to nasze dzieci’’, która odbyła się 24 kwietnia 2008 r. Danuta Ossowska, wicedyrektor szkoły, przypomniała zebranym historię uczestnictwa w projekcie europejskim.

Czytaj więcej: Trójka w Europie

Sierpczanin Mistrzem Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim

Z przyjemnością informujemy, że Mariusz Mirzejewski, zawodnik sierpeckiego Klubu Sportowego Taekyon, zdobył I miejsce i wywalczył tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim.  Mistrzostwa rozgrywane były w dniach 25-27 kwietnia br. podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w Bolesławcu. W klasyfikacji województw, reprezentacja województwa mazowieckiego, zajęła w drugie miejsce. Oprócz naszego mistrza, Mazowsze reprezentowali zawodnicy sierpeckiego klubu: Damian Słupecki (5 miejsce); Katarzyna Gębska (6); Jarosław Kowalski (6); Aleksander Dobrzeniecki (9). Gratulujemy znakomitych wyników.

Pożegnanie absolwentów prywatnego LO

 

Dwudziestego szóstego kwietnia - dziewiętnaścioro absolwentów prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Siedemnaścioro z nich przystąpiło do egzaminu maturalnego, prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Podczas uroczystości zakończenia dwuletniego cyklu kształcenia, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwa wręczył dyrektor szkoły – Marek Chrzanowski. Absolwenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Iwona Wilczak, Magdalena Babeczka, Dorota Pesta, Adam Rajski i Anna Łodyga – otrzymali nagrody książkowe.

Weekend majowy

Na długie, w bieżącym roku, majowe świętowanie przygotowano wiele imprez i atrakcji.

- w dniu 25 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła na wystawę pt. „Witaj Majowa Jutrzenko”. Wystawa poświęcona była 117 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- w dniach 25 i 26 kwietnia oraz 2 maja – Sierpecki Dom Kultury zaproponował projekcje filmowe.

- 27 kwietnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o puchar Burmistrza. Organizatorami tej imprezy sportowej, która odbyła się w hali  Szkoły Podstawowej Nr 2, byli: MOSiR oraz Zarządy Osiedli Nr 2,3,4 i 5

Czytaj więcej: Weekend majowy