III Konkurs Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej rozstrzygnięty


26 marca 2010r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się finał III edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Burmistrz Miasta – Marek Kośmider, który już z początkiem listopada ubiegłego roku upowszechnił, w drodze zarządzenia, cele, zakres i zasady konkursowej rywalizacji. Konkurs powstał z myślą o uczniach klas piątych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów, działających na terenie naszego miasta. Zainteresowani, pod kierunkiem nauczycieli zgłębiali tajemnice przeszłości Sierpca i Ziemi Sierpeckiej, zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przyswajali zagadnienia nierozerwalnie powiązane z istnieniem systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Służyły temu niewątpliwie spotkania z Burmistrzem, wycieczki po naszym mieście oraz wizyty w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po wielotygodniowych przygotowaniach uczniowie zostali poddani weryfikacji w swoich szkołach. W jej konsekwencji ci, którzy wykazali się najwyższym poziomem wiedzy i umiejętności zyskali prawo wystąpienia w finale.

Od pierwszego tygodnia po Świętach Wielkanocnych strażnicy miejscy rozpoczynają
dalszą część kontroli posesji
w zakresie przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Sierpca.

Wykaz kontrolowanych ulic:

7-9.04.2010 - ul. Staszica, Wróblewskiego, Kolejowa,

12-16.04.2010 - ul. Ściegiennego, Reymonta, Płocka, Sikorskiego,

9-23.04.2010 - ul. Bema, Emilii Plater, Białobłocka, Leśna, Sosnowa, Lipowa

Prosimy również o zgłaszanie
wszelkich nieprawidłowości w zakresie czystości i porządku na terenie miasta
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. zgłoszeniowy  24/275-20-66

lub pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce.

komendant SM
Jarosław Krydziński
W związku z realizacją projektu
„Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków”

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”;
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
 
Urząd  Miasta w Sierpcu ogłasza nabór na  n/w  stanowisko:
Kierownik  projektu
 

 

 
Burmistrz Miasta uprzejmie zaprasza mieszkanki Sierpca (panie w wieku 50 – 69 lat) na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone przez pracowników NZOZ Medica w Łodzi.
Badania będą wykonywane w dniach  6 - 9 kwietnia 2010r. (wtorek - piątek) w godz. 9.00 – 18.00 w mammobusie zaparkowanym na Stadionie Miejskim – wejście od ulicy Świętokrzyskiej.

Rezerwacja telefoniczna: (042) 254 64 10 lub 517 544 004.  
Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty.

ImageImage   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

W związku z realizacją projektu
„Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków”
Urząd Miejski w Sierpcu poszukuje osób chętnych do współpracy na

n/w stanowiskach


1.Administrator/ka projektu

 

A.Kwalifikacje podstawowe i dodatkowe wymagane na stanowisku administrator/ka projektu:
• wykształcenie wyższe, 
• biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
• znajomość przepisów z zakresu KPA ;
• znajomość dokumentów programowych POKL EFS;
• orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych;
• umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 B.Zakres obowiązków:
• prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• archiwizacja dokumentów;
• rekrutacja nauczycieli na szkolenie oraz do prowadzenia zajęć;
• organizacja zajęć;
• rekrutacja rodziców; 
• sporządzanie formularzy PEFS;
• monitorowanie zajęć w przedszkolach;

 C.Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny; 
• curriculum vitae;
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
• w przypadku stażu pracy kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych


2.Pracownik ds. obsługi finansowej

 

A.Kwalifikacje podstawowe i dodatkowe wymagane na stanowisku pracownika ds. obsługi finansowej projektu
• wykształcenie wyższe - preferowane kierunki ekonomiczne
• biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet);
• znajomość zasad finansowania POKL EFS;
• znajomość dokumentów programowych POKL EFS;
• umiejętność sporządzania wniosków o płatność
• umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

B.2.  Zakres obowiązków:
• obsługa i nadzór finansowy projektu;
• prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• monitorowanie przepływów finansowych w projekcie;
• archiwizacja dokumentów finansowych;
• sporządzanie wniosków o płatność;
• terminowe rozliczanie projektu;
• sporządzanie sprawozdań finansowych;

C.3.  Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny; 
• curriculum vitae;
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
• w przypadku stażu pracy kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

 


                Urząd Miejski w Sierpcu 
                ul. Piastowska 11A 
                09-200 Sierpc

 

lub dostarczyć osobiście do:

 

                Biura Obsługi Interesanta UM Sierpc

 

z dopiskiem:

 

                Dotyczy naboru na stanowisko ……….. projektu POKL – „Szansa nalepszą
                przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków”

 

w terminie  do 22 marca 2010r do godz. 15.00.

 

 Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 

 

                 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
                 ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
                 z godniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
                 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm..


                 
z up. BURMISTRZA
Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

W dniu 18 marca 2010r. (czwartek), o  godz.12oo,
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu
odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Sierpca

Porządek dzienny obrad:1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXVIII sesji z dnia 28.01.2010r.  
4. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca” Pani Barbarze Gil.
5. Informacje i komunikaty przewodniczącego RM,  przewodniczących Komisji oraz przewodniczącego Klubu Radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.

W dniu 18 marca 2010r. (czwartek), o godz.12oo,

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu

odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Sierpca


Porządek dzienny obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXVIII sesji z dnia 28.01.2010r.

4. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca” Pani Barbarze Gil.

5. Informacje i komunikaty przewodniczącego RM, przewodniczących Komisji oraz przewodniczącego Klubu Radnych.

6. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Centrum Filmowe ATV z Warszawy
organizuje nabór statystów
do filmu historycznego "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słuchać"
w reżyserii Jerzego Zalewskiego.
Casting odbędzie się 12.03.2010r., w godz. 9.00 - 17.00,
w Domu Kultury przy ul. Żeromskiego 2 w Sierpcu.
Zapraszamy !!!