Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie
projektu utworzenia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie
projektu utworzenia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

    W piątek 5 lutego 2010r. o godzinie 9.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku zostanie podpisana umowa na unijne dofinansowanie utworzenia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wartość projektu określa się na 19,5 mln zł, z czego unijne wsparcie wynosić ma prawie 12 mln zł.
   Ze strony samorządu województwa mazowieckiego umowę podpiszą marszałek - Adam Struzik i wicemarszałek - Stefan Kotlewski, a ze strony miasta Sierpca burmistrz - Marek Kośmider, zastępca burmistrza - Zbigniew Leszczyński i skarbnik - Katarzyna Joniak.
 
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 
 
O G Ł O S Z E N I E  w sprawie  
OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
określonych w uchwale Nr  322/XXXVII/2009  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2009 roku  
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpca z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Burmistrz Miasta Sierpca,
na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),

CUKIERNIA „P. TUŁACZ”  
ODZNACZONA MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SIERPCA”

   W piątkowe popołudnie, 22 stycznia 2010 roku, podczas Spotkania Noworocznego władze miejskie wręczyły, przyznany przez Radę, medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca”. Otrzymała go sierpecka Cukiernia „P. TUŁACZ” Dariusz Chyżyński, Piotr Chyżyński, która w naszym mieście funkcjonuje od ponad stu lat.
   Wręczenia medalu i okolicznościowej patery dokonali: Marek Chrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i jego zastępca Zbigniew Mroczkowski oraz burmistrz, Marek Kośmider z zastępcą burmistrza Zbigniewem Leszczyńskim.

NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO
„AMBASADOR GOSPODARCZY MIASTA SIERPCA”

W dniu 22 stycznia 2010 roku, podczas Spotkania Noworocznego, uhonorowano tytułem „Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca” dwa sierpeckie zakłady - Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe SKRAWMET  s.j. i Przedsiębiorstwo  MEGA  s.j. Kucińscy-Włodarscy. Honorowy tytuł „Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca” firmom tym nadała Rada Miejska, na wniosek burmistrza Sierpca. Wręczenia wyróżnień i okolicznościowych pater dokonali: Marek Chrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i jego zastępca Zbigniew Mroczkowski oraz burmistrz, Marek Kośmider z zastępcą burmistrza Zbigniewem Leszczyńskim.

SIERPECKIE SPOTKANIE NOWOROCZNE

   W dniu 22 stycznia 2010 roku, w świetlicy sierpeckiego Browaru, odbyło się Spotkanie Noworoczne władz samorządowych miasta Sierpca z dyrektorami, przedstawicielami lokalnych instytucji, zakładów pracy, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych miasta.
   Spotkania noworoczne stały się już sierpecką tradycją. Organizowane na progu nowego roku, są dobrą okazją do oceny czasu, który minął, do refleksji i do integracji wokół zadań, które przyjdzie władzom miasta w kolejnych miesiącach podejmować.
   Podsumowania ubiegłego roku dokonał w swoim wystąpieniu burmistrz, Marek Kośmider, który poinformował również zebranych o tegorocznych zamierzeniach.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sierpcu poszukuje osób zainteresowanych
rozliczaniem projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
.
Od zainteresowanych wymagamy doświadczenia
w rozliczaniu projektów PO KL (minimum jeden projekt).
Termin składania zgłoszeń (CV + list motywacyjny): 05 lutego 2010r.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,
lub dostarczyć osobiście: do Biura Obsługi Interesanta UM w/m.

Proszę  o dokonanie adnotacji na kopercie
„Projekty w ramach PO KL”
UM zastrzega sobie prawo nienawiązania współpracy ze składającymi aplikacje.


     BURMISTRZ
             /-/
 Marek Kośmider


DOM KULTURY W SIERPCU UL.ŻEROMSKIEGO 2

 „FERIE Z WYOBRAŹNIĄ”

w dniach 1-5 luty 2010r., w godz.: 9:00-14:00
dla uczniów szkół podstawowych i klas „O”


PROPONUJEMY:
- zajęcia plastyczne pt:„zimowe impresje”
- bajkopisanie
- składanie origami i inne papierowe fantazje
- filmy na dvd
- turniej o miano Najlepszego Scrabblisty
- kalambury muzyczne
- niespodzianki