maj 26, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Filipa, Pauliny
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Zaproszenie na Dzień Flagi Narodowej

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wymiany kotłów w gospodarstwach domowych.

 

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Miasto Sierpc planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na projekt związany z zakupem i instalacją kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kotły będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej) oraz centralne ogrzewanie. W ramach projektu Gmina Miasto Sierpc zakupi i następnie zainstaluje instalacje kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Miejskim w Sierpcu.
Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zakup oraz montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu to 2018-2019 r.
Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie do 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt około 20% wartości inwestycji.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam na kolejne spotkania, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu:

  • • I termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 16:30
  • • II termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 17:30

Na spotkaniu obecny będzie ekspert, który omówi wszelkie kwestie techniczne dotyczące projektu, oraz udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta Sierpc
Jarosław Perzyński

 

OSTRZEŻENIE POGODOWE Nr 21

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 21

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 23:00 dnia 20.04.2017 do godz. 07:00 dnia 21.04.2017

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski

Godzina i data wydania: godz. 11:49 dnia 20.04.2017  

 

WCZK  MUW                                          

 /-/ Jerzy Rybicki

 

 

 

Budowa ul. Powstańców w Sierpcu

 

W środę, rozpoczęła się budowa ul. Powstańców w Sierpcu. Zakres prac dotyczy wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonania chodników i zjazdów oraz terenów zielonych.

Wykonawcą inwestycji jest Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. 

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

 

 

 

 

 

Powstaną dwa nowe place zabaw w Sierpcu

 

12 kwietnia br. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Dzięki tym umowom dofinansowana zostanie budowa dwóch placów zabaw w Sierpcu:
- na ul. Chrobrego oraz 
- na ul. Jana Pawła II.

Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dostępnego dla członków Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo".

 

 

 

 

Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków OSM w Sierpcu

 

7 kwietnia Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
Wspólnie m.in. z Panem Prezesem Grzegorzem Gańko oraz Panem Senatorem Jerzym Chróścikowskim rozmawiano na temat perspektyw dalszej rozbudowy sierpeckiej mleczarni i dalszego jej rozwoju.
Pan Burmistrz serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za możliwość spotkania i rzeczową rozmowę.

 

 

 

 

WŁADZE POWIATU SIERPECKIEGO I MIASTA SIERPC ODDAŁY HOŁD OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

Z okazji  Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej władze Powiatu Sierpeckiego - Juliusz Gorzkoś Wicestarosta Sierpecki, Jan Rzeszotarski - Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego i Marcin Błaszczyk - wiceprzewodniczący oraz władze Miasta Sierpc - Jarosław Perzyński Burmistrz Sierpca, Ewa Leszczyńska - Z-ca Burmistrza, Jerzy Stachurski - Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i Dariusz Malanowski - Wiceprzewodniczący, w asyście uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu - klasy o profilu strażackim, oddały hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz  złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Ofiar Katynia.

Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zabili strzałami w tył głowy, m.in. w Katyniu, Twerze, Charkowie, Miednoje i wielu do dziś nieznanych miejscach, ponad 21 tys. Polaków, w tym oficerów wojska i policji. Była to konsekwencja podjętej 5 marca 1940 r. przez najwyższe władze ZSRR decyzji o wymordowaniu polskich jeńców osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

14 listopada 2007 r. Sejm jednogłośnie podjął uchwałę, którą ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 – W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – czytamy w dokumencie.

 

 

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku - Pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku -

Pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.