marzec 27, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Lidii, Ernesta
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Powołanie na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

Zbliżający się koniec kadencji dotychczasowej wieloletniej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Marii Wiśniewskiej powiązany z jej przejściem na emeryturę spowodował, iż Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński ogłosił konkurs na przedmiotowe stanowisko. W rezultacie dwuetapowego postępowania konkursowego przeprowadzonego 10 oraz 13 stycznia 2017r. pięcioosobowa komisja spośród czterech kandydatek wyłoniła panią Monikę Stańczak. Po zatwierdzeniu wyników prac komisji konkursowej, a następnie podpisaniu Umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu oraz programu jej działania Burmistrz, w obecności Zastępcy Burmistrza – Ewy Leszczyńskiej oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury – Marka Z. Zdrojewskiego wręczył pani Monice Stańczak akt powołania na stanowisko dyrektora MBP życząc równocześnie sukcesów, efektywnej współpracy z pracownikami, czytelnikami oraz samorządem miejskim, a także – pomysłów na wiele innowacyjnych rozwiązań.

Zamieszkująca w Sierpcu pani Monika Stańczak jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w r. 2002 ukończyła politologię. Ponadto, w r. 2012, sfinalizowała studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną. Od marca 2003r. pozostawała w zatrudnieniu w Książnicy Płockiej, od maja 2016 r. na stanowisku starszego kustosza.    

 

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 6/WSK/2017 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sierpc o otwartym konkursie ofert na realizację zadania

publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA

 

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na  25 stycznia 2017r. ( środa), na godz. 9:00,

XXXIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a

 

Porządek  dzienny  obrad:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwały RM  ( 2 )  ws przyznania tytułu honorowego „Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca”  - 2 wnioski.
 9. Uchwała RM ws zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca na 2017 rok.
 10. Uchwała RM ws wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca opracowanego w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025” – projekt z dn. 18.01.2017r.
 11. Uchwała RM ws przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Uchwała RM ws ustalenia na terenie miasta Sierpca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyj. piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Uchwała RM ws aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
 14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 15. Uchwała RM ws uchylenia uchwały nr 228/XXXII/2012 z 23.10.2012r. ws przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 16. Uchwała RM ws uchylenia uchwały nr 229/XXXII/2012 z 23.10.2012r. ws przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 17. Sprawy rożne.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

/-/Jerzy Stachurski
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W SIERPCU

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

NA STANOWISKO DYREKTORA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W SIERPCU

 

 

Rekordowy sierpecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

15 stycznia (niedziela) w Sierpcu wspólnie "graliśmy" dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tegoroczny finał WOŚP był szczególny  dla Sierpca, gdyż udało się zebrać ponad 46 000 zł! Dla porównania w zeszłym roku udało się zebrać ponad 31 000 zł. 

W licytacjach przeprowadzony w Centrum Kultury i Sztuki, gdzie mieścił się sierpecki sztab WOŚP wzięli udział m.in. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński, Pani Zastępca Burmistrza Ewa Leszczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski.

Czytaj więcej: Rekordowy sierpecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 2

 

 

Spotkanie Burmistrza z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

 

W ramach cyklu ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi” dnia 10 stycznia 2017 r. gościliśmy w naszej klasie tatę Kamila, który jest Burmistrzem Miasta Sierpc.

Burmistrz z wielką radością przeprowadził pogadankę, przybliżając dzieciom swoją codzienną pracę.

Zaproszony gość odpowiedział na liczne pytania dotyczące swojej pracy, zainteresowań, pasji oraz spędzania ,,czasu wolnego”.

Za miło i pożytecznie spędzony czas nasz gość otrzymał podziękowanie od dzieci i wielkie brawa.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.