marzec 27, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Lidii, Ernesta
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

OTWARCIE PARKINGU PRZY ULICY JANA PAWŁA II

 

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie parkingu przy ulicy Jana Pawła II, między blokami nr 28 i nr 30. W otwarciu wzięli udział: Burmistrz Pan  Jarosław Perzyński, Prezes Spółdzielni Pan Józef Chmielewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SML-W Pan Przemysław Burzyński, Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej SML-W Pan Bogdan Żmijewski, Radni Miejscy Pani Barbara Gil i Pan Wiesław Rypiński oraz przedstawiciel Zarządu Osiedla Nr 7 Pani Joanna Frej. Dzięki inwestycji zrealizowanej wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Sierpcu zwiększy się liczba miejsc parkingowych o 34 oraz polepszy się komfort użytkowników samochodów oraz pieszych. Serdeczne podziękowania dla Pana Prezesa Spółdzielni za wspólnie zrealizowaną inwestycję i liczę na dalszą, owocną współpracę.

 

Oświatowe konsultacje w CKiSz

 

W godzinach popołudniowych 14 grudnia br. w kameralnej sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki odbyły się konsultacje dotyczące sposobu wdrożenia w naszym mieście założeń reformy systemu edukacji. Były one pochodną trwających w Sejmie prac nad ustawą – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe oraz ustawą – Prawo Oświatowe.

Bezsprzecznie najwięcej emocji wzbudzała kwestia przyszłych losów Gimnazjum Miejskiego i jego pracowników. W przedmiotowym zakresie Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza trzy scenariusze: wygaszenie gimnazjum, albo przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, albo włączenie gimnazjum do już istniejącej szkoły podstawowej. 

Podczas trwającego 180 minut spotkania Burmistrz Miasta - Jarosław Perzyński, Zastępca Burmistrza – Ewa Leszczyńska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji – Marek Z. Zdrojewski zaprezentowali zebranym uwarunkowania reformy systemu edukacji, katalog zadań do zrealizowania w perspektywie najbliższych miesięcy przez samorząd miejski, jak również trzy warianty dostosowywania planu sieci szkół w mieście Sierpc do nowego ustroju szkolnego. W dalszej części spotkania wypowiadali się dyrektorzy, reprezentanci rad pedagogicznych, rad rodziców oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego.

Głos zabrali także Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Bpa L. Wetmańskiego, radni Rady Miejskiej oraz przedstawicie organizacji związkowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Z wypowiedzi dyskutantów wynika, iż większość uczestników spotkania przychyla się do wdrożenia wariantu „włączenie Gimnazjum Miejskiego do szkoły podstawowej”. Burmistrz Miasta zapewnił, że samorząd będzie podejmował wszelkie dopuszczane prawem działania, by ukształtować plan sieci szkół satysfakcjonujący lokalne środowisko oświatowe. 

   

  

Grand Prix Polski Hollywood Cup 2016

 

W dniu 4 grudnia 2016 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu odbyły się kolejne zawody Grand Prix Polski Hollywood Cup w sportowym tańcu towarzyskim.

Organizatorami wydarzenia była Sierpecka Szkoła Tańca ArtDance Adriana Kowalskiego oraz Studio Tańca Falcon z Płocka a wydarzenie objął patronatem Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński.

 Zawody rozpoczęły się od wczesnych godzin rannych i przyciągnęły ponad 280 par tanecznych z całego kraju. Organizatorzy zamienili Hale Sierpeckiej dwójki w balową arenę z profesjonalnym parkietem i wystrojem konkurującym z największymi światowymi projektami tanecznymi.

W bloku rannym zaprezentowało się ponad 60 sportowych par tanecznych Sierpeckiej Szkoły tańca ArtDance, którzy w wyniku fantastycznych wyników w większości przeszli do wyższych klas tanecznych. Finałowa gala wieczorna przyciągnęła tłumy zaproszonych gości, reprezentantów władz, właścicieli firm wspierających wydarzenie oraz miłośników tańca na najwyższym światowym poziomie. 

Galę wieczorną razem z Adrianem Kowalskim poprowadziła juror programu „Taniec z Gwiazdami” Iwona Pavlovicz, która zaprosiła na parkiet Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego i zatańczyła z nim walca wiedeńskiego. Towarzyszyli im goście gali zamieniając tym samym halę sierpeckiej „dwójki” w Bal Wiedeński. Zawody zakończyły się po godzinie 22.00, kończąc tym samym kolejny fantastyczny projekt taneczny, który kolejny raz zamienił Sierpc w Polską stolicę tańca Towarzyskiego. 

 

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na 21 grudnia 2016r. (środa) na godz. 9:00

XXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc z perspektywą do 2025 roku”.
 9. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 200/XXI/2016 z 19.04.2016r. ws regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 10. Uchwała RM ws zm. Uchwały Nr 63/X/2015 z 24.06.2015r. ws przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień przez Radę Miejską w Sierpcu na rzecz osób zasłużonych dla Miasta Sierpca.
 11. Uchwała RM ws ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Sierpc osoby prawne i osoby fizyczne.
 12. Uchwała RM ws aktualności Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
 13. Uchwała RM ws sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej w drodze bezprzetargowej.
 14. Uchwała RM w/s zmian w budżecie miasta na 2016 r.
 15. Uchwała RM w/s zatwierdzenia budżetu Miasta Sierpca na 2017 r.
 16. Uchwała RM w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2017-2021.
 17. Sprawy rożne.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski

 

 

 

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE SIERPECKIEJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

 

 

 

XVI FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI JUŻ ZA NAMI!

 

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego już po raz piąty przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Szlachetna Paczka. W tegorocznej edycji odwiedzono 68 rodzin z Sierpca i okolic, a do projektu włączono 34. Drużyna wolontariuszy liczyła 29 osób, finał odbył się w dniach 10 - 11 grudnia 2016 roku. Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Sierpeckiego pana Jana Laskowskiego oraz Burmistrza Miasta Sierpc pana Jarosława Perzyńskiego.

Łączna wartość wszystkich paczek w rejonie sierpeckim wyniosła 89000 zł. Wśród naszych podopiecznych znalazła się rodzina, dla której paczkę przygotowała para prezydencka. Miniony weekend był czasem pełnym wzruszeń i pozytywnych emocji. Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim Darczyńcom z Sierpca, Płocka, Warszawy, Rypina, Żuromina, Radzanowa, Ożarowa. Paczki spełniły najważniejsze potrzeby rodzin, np. opłacenie wizyty u okulisty, zakupienie okularów dla 83 - letniej samotnej osoby, łóżka dla matki śpiącej na podłodze, ssaka medycznego dla dziewczyny chorej na porażenie mózgowe, opału na zimę dla 90 - letniej samotnej osoby, lekarstwa, pralki dla samotnej starszej kobiety. Każdy z wolontariuszy miał swoją Rodzinę, której zaufał, w której dostrzegł piękno i zdecydował się nagrodzić ją za waleczność i wytrwałość.

W tegorocznej edycji pomogliśmy wielu samotnym starszym osobom, którym brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby, np. wykupienie zalecanych lekarstw. Kolejną grupą docelową były rodziny zmagające się z ciężkimi chorobami czy niepełnosprawnością. Nie przyjęliśmy do projektu rodzin, które nie spełniały podstawowych kryteriów. Podczas spotkań z rodzinami zwracaliśmy uwagę na: historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód przypadający na jednego członka rodziny, postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację, przynależność do jednej z „paczkowych” kategorii, które określają sytuację rodziny.

Dziękujemy serdecznie naszym tegorocznym sponsorom, którzy tak naprawdę już od pięciu lat wspierają nasze działania: Bako Auto Wypożyczalnia Samochodów, Pizzeria Bella, Zakład Cukierniczy Wiepol, Zajazd Sonata oraz Zajazd Oaza. Dziękujemy również panu Janowi Laskowskiemu Staroście Sierpeckiemu oraz panu Jarosławowi Perzyńskiemu Burmistrzowi Miasta Sierpc za ufundowanie koszulek dla naszych Wolontariuszy oraz przekazanie paczek dla potrzebujących rodzin. Jesteśmy przekonani o tym, że warto pomagać, ponieważ dajemy rodzinom impuls do zmiany i siłę do walki z codziennymi trudnościami. Dzięki naszym i Państwa działaniom wiele rodzin otrzymuje nie tylko wsparcie materialne, ale również duchowe. Czujemy ogromną radość i satysfakcję z niesienia pomocy innym osobom. Dziękujemy, że jesteście z nami!!!

Joanna Janiszewska

Lider Rejonu Sierpc Szlachetna Paczka

 

 

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA "NAJPOPULARNIEJSZEGO DZIELNICOWEGO ROKU 2016"

 

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu jest organizatorem konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016” z terenu powiatu sierpeckiego. Już od poniedziałku 12 grudnia 2016 roku będzie można głosować na dzielnicowego, który według Państwa zasługuje na wyróżnienie. Plebiscyt potrwa do 12 stycznia 2017 roku.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu w rejonie służbowym, odgrywa ważną rolę w systemie działań profilaktycznych, ze względu na jego bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety i pozostawienie jej w wyznaczonych do tego miejscach w Urzędzie Miasta Sierpc, Starostwie Powiatowym w Sierpcu, Urzędach Gmin z terenu powiatu sierpeckiego, a także w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu oraz Posterunkach Policji z terenu powiatu sierpeckiego. 

Wzór ankiety w formacie .doc można pobrać poniżej z załącznika do strony i wypełnioną ankietę przesłać na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu,

ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc

z dopiskiem „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2016”

jak również wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najpopularniejszy dzielnicowy wyłoniony zostanie spośród 9 dzielnicowych pełniących służbę na terenie miasta Sierpca i gmin powiatu sierpeckiego, a jedynym i najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

          asp. Krzysztof Kosiorek 

          /oficer prasowy KPP Sierpc/

ANKIETA - NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY 2016 R.

 

Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Osiedlowej.

 

We wtorek, 6 grudnia, rozpoczęły się prace budowlano-remontowe związane z budową nakładki asfaltowej na ulicy Osiedlowej. Wykonawcą robót jest Biuro Projektów i Inwestycji "PROBUD" s.c. z Sierpca. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę dotychczasowych krawężników betonowych, obrzeży, płyt betonowych i wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej betonowej. Dzięki tej inwestycji zwiększy się m.in. ilość miejsc parkingowych.

Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z Panem Jerzym Stachurskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sierpcu oraz Panem Radnym z tego okręgu Bogdanem Bartnickim, który wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej zabiegał o tę inwestycję, wizytowali ulicę Osiedlową, by osobiście przekonać się o postępach prac. Ponadto mogli wysłuchać uwag i próśb Mieszkańców osiedla dotyczących kolejnych inwestycji.


 

GALA FINAŁOWA KONKURSU Z DUSZĄ W OPP SIERPC

 

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny” - słowami księdza Jana Twardowskiego rozpoczęła się gala finałowa II  Powiatowego konkursu  plastycznego pt. "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą".

 Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Sierpecki p. Jan Laskowski oraz ksiądz dr Tomasz Kadziński. Na konkurs wpłynęło 539 prac z 27 placówek z terenu powiatu sierpeckiego: przedszkoli i szkół podstawowych oraz zaprzyjaźnionego Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku. Jury konkursowe miało trudne zadanie do wykonania, ponieważ prace były piękne, wykonane w różnych technikach rysunkowych, malarskich i mieszanych.

     Jury w osobach: ksiądz Tomasz Kadziński, p. Zofia Kujawa, p. Katarzyna Przybyłowska, po kilku godzinach pracy, przyznało 52 nagrody w 4 kategoriach wiekowych: I kategoria: 3-4 lata, II kategoria: 5-6 lat, III kategoria: 7-9 lat, IV kategoria: 10-12 lat.

Na galę finałową, która odbyła się 2 grudnia 2016r. do Sali konferencyjnej OPP licznie przybyli bohaterowie imprezy- laureaci konkursu wraz z opiekunami i zaproszeni goście: p. Juliusz Gorzkoś - wicestarosta sierpecki, p. Ewa Leszczyńska- zastępca burmistrza miasta Sierpc, p. Bogusława Lewandowska - naczelnik Wydziału oświaty i zdrowia, p. Teresa Domagalska -prezes ZNP w Sierpcu, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie.

Dyrektor Renata Przybyłowska uhonorowała przyjaciół placówki własnoręcznie wykonanymi upominkami przez wychowanków zajęć plastycznych. Doceniona została także praca nauczycieli, którzy otrzymali pamiątkowe podziękowania, zaś placówki dyplomy uznania za udział w tym jednym z najpiękniejszych działań o charakterze charytatywnym.

Wszystkie kartki trafiły na I Aukcję charytatywną, która miała miejsce w dniu 5. XII.2016r. w CKiSz w Sierpcu podczas V Dnia Wolontariatu.

II Aukcja charytatywna odbędzie się dnia 18.XII.2016 r. o godz. 16.00 w CKiSz w Sierpcu.

Bożonarodzeniowe kartki z duszą pomogą w leczeniu ucznia z ZS nr 1 w Sierpcu.

Renata Przybyłowska- dyrektor OOP oraz Piotr Tyndorf- dyrektor ZS nr 1 w Sierpcu serdecznie dziękują Wszystkim Ludziom Dobrego Serca.

 Inf. i fot. OPP Sierpc