Dziś, Pan Burmistrz Jarosław Perzyński, uczestniczył w podpisaniu umowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o.  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sierpcu. Kwota dofinansowania na ten cel wynosi aż ponad 10,5 mln zł netto i pochodzi ona z środków unijnych, a konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to tym samym jedna z najwyższych kwot pozyskana ze środków zewnętrznych przez miejską spółkę w ostatnich latach w naszym mieście i będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez „EMPEGEK”.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 20 mln zł brutto, z czego pozyskana kwota stanowi 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, które wynoszą ponad 12 mln zł. Czas realizacji projektu to 4 lata, z czego pierwsze prace rozpoczną się w IV kwartale br.

Serdecznie podziękowania należą się:

- panu Kazimierzowi Kujdzie – Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- panu Pawłowi Pakiele – Dyrektorowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. oraz pracownikom spółki, którzy swoimi staraniami i pracą przyczynili się do podpisania dzisiejszej umowy.

 

DEK_9357.JPGDEK_9361.JPGDEK_9362.JPGDEK_9363.JPGDEK_9380.JPGDEK_9381.JPGDEK_9389.JPGDEK_9397.JPGDEK_9398.JPGDEK_9409.JPGDEK_9438.JPGDEK_9452.JPGDEK_9467.JPGDEK_9492.JPG

 

 

 

W Sierpcu, 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Lokalna uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej oraz rekreacyjno-sportowej.

Uroczystość rozpoczęła się przed Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 11: 00 od wysłuchania Hymnu Narodowego oraz Hejnału Sierpca, po czym Zastępca Burmistrza Pani Ewa Leszczyńska wygłosiła okolicznościowe przemówienie. W tej części nastąpiło także rozstrzygniecie konkursu na najciekawiej ubraną osobę w barwy narodowe.

Zakończeniem oficjalnej części uroczystości była wspólna fotografia sierpczan, wykonana przez dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Michała Webera.

Następnie barwny korowód przeszedł na Jeziórka, gdzie rozpoczęły się gry i zabawy.

Tego dnia przeprowadzono wiele konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. quiz o „Puchar Dobrego Patrioty”, konkurs rysowania kredą na chodniku oraz turnieje sportowe. 

Dla najmłodszych było przygotowanych wiele atrakcji takich jak malowanie twarzy, malowanie kolorowanek, lepienie z gliny czy wspólna nauka tańca. Przez cały czas trwania imprezy najmłodsi patrioci mieli możliwość częstowania się darmową watą cukrową i popcornem. Podczas imprezy każdy mógł własnoręcznie ozdobić gipsowego orzełka.

 

Organizatorem Dnia Flagi był Burmistrz Miasta Sierpc. 

Partnerami imprezy byli: Świetlica „Kreatywna Dolina”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Sztuki.

 

 

 

3 maja br. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita, Modesta i Krasencji w Sierpcu, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny.

W obchodach upamiętniających 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział przedstawiciele Miasta Sierpc: Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Leszczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski oraz radni Miejscy, delegacja Władz Powiatu Sierpeckiego w składzie: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Radni Powiatowi Wojciech Rychter oraz Paweł Pakieła,  reprezentanci różnych instytucji i stowarzyszeń, a także licznie przybyli mieszkańcy. Mszę św. koncelebrował ks.dziekan Andrzej Więckowski, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz zuchy i harcerze z ZHP Sierpc.

Podczas kazania, które wygłosił ks. dziekan zaznaczył, że dzisiejsze święto jest świadectwem wiary naszych przodków, którzy nie wstydzili się i nie wahali się swoich losów, trudnych zmagań i walki o niepodległość w czasach nie woli, powstań, wojen, w czasach okupacji a także swoich nadziei osobistych i narodowych powierzyć Maryi Królowej Polski. Nie bali się również twórcy Konstytucji 3-cio Majowej oprzeć ją o wartości chrześcijańskie. Dzisiejsze święto można by powiedzieć że to lekcja historii, ale także wielka religijna katecheza. My widzimy jak jesteśmy w tym ojczystym domu skłóceni i podzieleni. Bracia i siostry czyż to nie jest nasz krzyż? i wydaję, że to pytanie jakże mocniej wybrzmiewa dzisiaj, kiedy obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3-cio Majowej, a więc dzisiejsza uroczystość jest także okazją aby również i nasze pokolenie Polaków żyjące w XXI wieku, nie bało się i nie obawiało powierzyć sprawy osobiste, rodzinne i narodowe, naszej najlepszej Matce Królowej.

Na zakończenie Mszy św. sierpecka poetka Teresa Pawłowska odczytała specjalnie napisany na tę okazję wiersz:

Polska już od Lecha jest ojczyzną Polaków,

a jej orzeł biały godłem wszystkich rodaków,

ma biało-czerwoną swą flagę narodową

oraz pieśń bojową z bogurodzicy mową.

Pieśń była śpiewana tylko przez swe rycerstwo,

teraz śpiew rozbrzmiewa wciąż przez głosowe męstwo.

Codziennie z powagą grób lokalnych pielgrzmów,

ale skąd szli do dziś Mazurek Dąbrowskiego

wnet stał się nam śpiewem już hymnu państwowego.

Jest on nam autorstwa Wybickiego i rymów jego,

wtedy śpiewały go w swych szeregach legiony

teraz śpiewając go oddajemy pokłony.

Kochajmy Ojczyznę, dbajmy o nią codziennie

za to otrzymamy samo dobro wymiennie.

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku, 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

Fot. i inf. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 

DSC_0479.jpgDSC_0480.jpgDSC_0483.jpgDSC_0485.jpgDSC_0490.jpgDSC_0491.jpgDSC_0494.jpgDSC_0496.jpgDSC_0499.jpgDSC_0500.jpgDSC_0505.jpgDSC_0506.jpgDSC_0508.jpgDSC_0509.jpgDSC_0510.jpgDSC_0511.jpgDSC_0513.jpgDSC_0514.jpgDSC_0517.jpgDSC_0521.jpgDSC_0523.jpgDSC_0526.jpgDSC_0532.jpgDSC_0533.jpgDSC_0550.jpgDSC_0551.jpgDSC_0557.jpg

 

W czwartek, 20 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu odbyła się wystawa malarstwa Adriana Głodkowskiego pt. „Z realizmu do surrealizmu”.

Na jej otwarciu zjawiła się najbliższa rodzina i przyjaciele młodego artysty, a także Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoś, Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc Ewa Leszczyńska, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Dyrektor CKiSz Sierpc Jarosław Żmijewski oraz jego nauczyciele.

Młody artysta pochodzi z gm. Mochowo dokładnie z Malanowa Starego. Jest uczniem Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu. Adrian jest młodym sympatycznym człowiekiem mającym swoje pasje i marzenia. Jego największym marzeniem są studia w Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Jego pasja do malowania rozwinęła się podczas edukacji w Ekonomiku, spotkał tam wspaniałych nauczycieli w szczególności p. Anetę Kaczyńską, która zmotywowała go do działania.

Tę debiutancką wystawę Adriana można uznać za bardzo udaną. Prezentowane na wystawie prace oglądać będzie można do 20 maja br. w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Sierpcu, ul. Płocka 30.

Wernisaż zakończył poczęstunek przygotowany przez rodziców Adriana.

Adrianowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu inspiracji i dalszych sukcesów!

Fot. i inf. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 

18043067_1390696120996609_366060572_o.jpg18049850_1390695627663325_605421774_o.jpg18049878_1390696070996614_929459768_o.jpg18053231_1390696250996596_1513183804_o.jpg18073460_1390696317663256_1069009102_n.jpgObraz-001-1.jpgObraz-005-2.jpgObraz-006-1.jpgObraz-008-1.jpgObraz-009-1.jpgObraz-011-1.jpgObraz-012-1.jpgObraz-013.jpgObraz-014.jpgObraz-015-1.jpgObraz-017.jpgObraz-018-1.jpgObraz-021-1.jpgObraz-022-1.jpgObraz-025.jpgObraz-026-1.jpgObraz-036.jpgObraz-038.jpgObraz-040-1.jpg

 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbył się V Jubileuszowy Koncert Charytatywny „Najmłodsi z pomocą dla Bartka”. Bohaterem wydarzenia był sześcioletni chłopiec z obustronnym niedosłuchem pochodzący z Gozdowa.

Jak co roku, goście naszego koncertu nie zawiedli. Dzieci z Sierpeckich przedszkoli i szkół oraz uczniowie okolicznych placówek od kilku tygodni zbierali pieniądze na leczenie i rehabilitację chłopca. W tym roku wsparła nas rekordowa liczba dzieci, gdyż do akcji włączyły się wszystkie sierpeckie przedszkola, grupy zerówkowe z SP2 i SP3, OPP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przedszkolaki z: Gozdowa, Mochowa, Szczutowa, Borkowa Kościelnego, Bledzewa i Studzieńca. W tym wyjątkowym dniu zaprezentowali swoje liczne talenty podczas wspaniałych występów tanecznych, wokalnych czy też recytatorskich. Nie zawiedli także nasi dorośli przyjaciele. Na nasz koncert przybyli: pani burmistrz Ewa Leszczyńska, starosta pan Jan Laskowski, wicestarosta pan Juliusz Gorzkoś, przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Rzeszotarski, wójt gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, , dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, nauczyciele oraz rodzice występujących dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas organizatorzy koncertu, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Hanna Kurta, prezes honorowy fundacji „Szansa na życie” pan Wojciech Rychter, dyrektor CKiSz pan Jarosław Żmijewski, pani Anna Chmielewicz reprezentująca Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu wraz z wolontariuszami.

Otwarcia uroczystości dokonała pani burmistrz Ewa Leszczyńska. Gości przywitała pani dyrektor Hanna Kurta, która przybliżyła obecnym gościom historię koncertu „Najmłodsi z pomocą” . Zaprosiła też na scenę pana Wojciecha Rychtera, który z ogromnym zaangażowaniem od wielu lat bezinteresownie pomaga chorym dzieciom. Pan Wojciech z okazji imienin oraz 60- tych urodzin został obdarowany bukietem kwiatów a goście zaśpiewali wzruszonemu jubilatowi „Sto lat”. Kiedy na scenę zawitały dzieci, wszyscy zebrani z ogromną radością obserwowali przygotowane z wielkim zaangażowaniem występy, licytację pluszowego misia, którego zakupił pan wójt Gozdowa i z radością podarował małemu bohaterowi koncertu. Niewątpliwie dużą atrakcją był duży, wesoły miś ze Szkoły Podstawowej nr 2, który zabawiał dzieci siedzące na sali.

Po koncercie organizatorzy, nauczyciele oraz wolontariusze policzyli zebrane pieniążki, które jeszcze tego samego dania zostały przelane na fundacyjne konto Bartusia. Organizatorzy koncertu oraz rodzice Bartka pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i ludziom dobrego serca za wsparcie, owocną współpracę i poświęcony czas.

Bartusiowi życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i radości.

Organizatorzy

Fot. i inf. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 

tn_DSCN4239.jpgtn_DSC_1562.jpgtn_DSC_1565.jpgtn_DSC_1567.jpgtn_DSC_1568.jpgtn_DSC_1569.jpgtn_DSC_1570.jpgtn_DSC_1583.jpgtn_DSC_1585.jpgtn_DSC_1587.jpgtn_DSC_1593.jpgtn_DSC_1594.jpgtn_DSC_1599.jpgtn_DSC_1601.jpgtn_DSC_1602.jpgtn_DSC_1612.jpgtn_DSC_1619.jpgtn_DSC_1621.jpgtn_DSC_1629.jpgtn_DSC_1632.jpgtn_DSC_1637.jpgtn_DSC_1647.jpgtn_DSC_1655.jpgtn_DSC_1656.jpgtn_DSC_1660.jpgtn_DSC_1676.jpgtn_DSC_1681.jpgtn_DSC_1690.jpgtn_DSC_1693.jpgtn_DSC_1695.jpgtn_DSC_2027.jpgtn_DSC_2034.jpgtn_DSC_2036.jpg

 

 

Uczniowie nasze szkoły już po raz drugi w tym miesiącu udali się pod Pomnik Bohaterów Ziemi Sierpeckiej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze, pamiętając w ten sposób o naszych bohaterach.

 

IMG_0152.JPGIMG_0154.JPGIMG_0155.JPGIMG_0156.JPGIMG_0159.JPGIMG_0161.JPG

 

 

 

Kwiecień będący Miesiącem Pamięci Narodowej jest okazją do oddania hołdu bohaterom, którzy zginęli za wolność i niepodległość Polski.

27 kwietnia władze samorządowe miasta Sierpc oraz powiatu sierpeckiego złożyły kwiaty i oddały hołd  poległym w obronie wolnej i niepodległej Polski w Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Wiązanki złożyli: Jan Laskowski - Starosta Powiatu Sierpeckiego, Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta, Jan Rzeszotarski - Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Jarosław Perzyński - Burmistrz Sierpca, Ewa Leszczyńska - Zastępca Burmistrza, Jerzy Stachurski -  Przewodniczący Rady Miejskiej. Przy pomnikach warty pełnili harcerze Hufca ZHP  i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu.

 

DSC_0006.JPGDSC_0009.JPGDSC_0011.JPGDSC_0016.JPGDSC_0018.JPGDSC_0021.JPGDSC_0023.JPGDSC_0025.JPGDSC_0029.JPGDSC_0032.JPGDSC_0039.JPGDSC_0044.JPGDSC_0046.JPGDSC_0048.JPGDSC_0055.JPGDSC_0058.JPGDSC_0063.JPGDSC_0067.JPG

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na   28 kwietnia 2017r. ( środa) na godz. 07:30

XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

  1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Uchwała RM ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
  3. Uchwała RM ws przyjęcia zasad redagowania i wydawania Biuletynu Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Sierpca „Nasz Sierpc” oraz powołania zespołu redakcyjnego.
  4. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta 2017.
  5. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski