Mieszkańcy, którzy chcą przystąpić do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Sierpc poprzez wymianę/ modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”
– polegającego na wymianie i instalacji kotów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych zobowiązani są dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Sierpcu, Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 34 poniższe dokumenty:

 1. Podpisaną umowę z gazownią na przyłączenie do sieci gazowej;
 2. Projekt budowlany, który powinien zawierać:
 • Plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną szafką gazową i instalacją gazową poza budynkiem;
 • Instalację gazową wewnątrz budynku z podanymi średnicami i zaznaczonymi przejściami przez ściany;
 • Moc kotła;
 • Informację o sposobie przygotowania ciepłej wody (kocioł przepływowy lub
  z zasobnikiem);
 • Projekt nie może zawierać nazw własnych producentów;
 • Projekt powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu kotła gazowego kondensacyjnego (instalacja gazowe, lokalizacja kotła, wkład kominowy, wentylacja pomieszczenia kotłowni);
 • Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podpisany przez osoby uprawnione do projektowania instalacji gazowych;
 • Przedmiar robót zwierający informację o zakresie projektu niezbędnego do wykonania montażu kotła kondensacyjnego wraz z podłączeniem do sieci gazowej oraz koszty nie związane z zakresem montażu koła gazowego np.: doprowadzenie gazu do kuchenki gazowej;
 • Kosztorys inwestorski.

 

 1. Certyfikat energetyczny/audyt energetyczny
 • Audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Audyt musi zawierać informację zamiany źródła ciepła spalającego węgiel na kocioł gazowy lub przyłącze do sieci ciepłowniczej (Audyt należy wykonać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu remontowego, wzorów kart audytów,
  a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego);

 Wniosek wstępny o dofinansowanie jest dostępny  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu (Biuro Obsługi Interesanta, oraz w pokoju nr 34 -III piętro).

Termin dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Sierpcu kompletnej dokumentacji upływa w dniu 15.05.2017 r.

 

 

 

W środę, 26 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta miała miejsce wyjątkowa uroczystość - Pan Burmistrz Jarosław Perzyński gościł wszystkich wójtów okolicznych gmin.

Powodem ich obecności jest przystąpienie Gminy Miasto Sierpc do Projektu pn. "Zainwestuj w siebie!", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.
Jest to projekt partnerski wszystkich gmin z powiatu sierpeckiego, a jego realizatorami będą ośrodki pomocy społecznej z siedmiu gmin należących do powiatu sierpeckiego.
Realizatorem projektu na terenie miasta Sierpc będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, pełniący jednocześnie rolę lidera projektu.
Wartość projektu wyniesie prawie 2 mln zł, z tego wkład własny wynosi prawie 400 tys. zł, z czego wkład własny Gminy Miasto Sierpc wynosi ponad 60 tys. zł wniesiony w formie zasiłków okresowych i celowych.

Pan Burmistrz Jarosław Perzyński za przybycie serdecznie dziękuje Pani Alinie Olszewskiej - Dyrektor MOPS w Sierpcu oraz Panom: Krzysztofowi Korpolińskiemu - Wójtowi Gminy Sierpc, Andrzejowi Twardowskiemu - Wójtowi Gminy Szczutowo, Janowi Sugajskiemu - Wójtowi Gminy Rościszewo, Zbigniewowi Tomaszewskiemu - Wójtowi Gminy Mochowo, Dariuszowi Franczakowi - Wójtowi Gminy Zawidz, Dariuszowi Kalkowskiemu - Wójtowi Gminy Gozdowo.

 

DSC_0212.JPGDSC_0213.JPGDSC_0215.JPGDSC_0217.JPGDSC_0221.JPG

 

 

 

Władze Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpc

zapraszają do uczestnictwa w obchodach

226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

które odbędą się w dniach 28 kwietnia – 7 maja 2017 roku

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

28 kwietnia – 04 maja 2017 r.

Zajęcia biblioteczne poświęcone upamiętnieniu 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja pt,: „Majowa Rocznica”

Miejsce: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2.

            Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu – wstęp wolny.

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

godz. 9`00-1200-  Składanie kwiatów  i oddanie hołdu  poległym w obronie wolnej i niepodległej Polski  z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej.

Pomnik Ofiar Katynia - park Solidarności, Pomnik poświęcony Żołnierzom września 1939 i Armii Krajowej w hołdzie - przy Szkole Podstawowej Nr 2, Pomnik ku czci poległych w Powstaniu Styczniowym i w czasie II wojny światowej- skwerek  przy ul.  Rypińskiej i Kościuszki, Tablica - Miejsce uświęcone krwią kilkuset Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-45 - ul. Wojska Polskiego - przy Klasztorze, Pomnik Bohaterów Ziemi Sierpeckiej poległych w walce z hitlerowskim okupantem -  Pl. Chopina, Tablica na budynku aresztu śledczego poświęcona zamordowanym przez hitlerowców - ul. Jana Pawła II 5, Pomnik rozstrzelanych przez siepaczy hitlerowskich na Glinkach, Mogiła zamordowanych przez hitlerowców w sierpeckim więzieniu - cmentarz parafialny, Pomnik i mogiły Żołnierzy Radzieckich - cmentarz parafialny, Mogiła Strzelców PW poległych w Studzieńcu - cmentarz parafialny, Pomnik  Poległych uczestników  Powstania  Listopadowego – park  im. Korczaka (przy Sądzie),  W hołdzie Generałowi Armii Krajowej NILOWI Augustowi Emilowi Fieldorfowi 1895-1953 - skwer im. Emila Fieldorfa ps. "Nil" przy ul. Dworcowej, W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz dla upamiętnienia pobytu Generała Władysława Andersa w Sierpcu w dniach 22.03. - 9.06.1939r. - park im. Gen. W. Andersa, Tablica pamiątkowa ku czci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie  oraz Księdza Prałata Bronisława Gostomskiego, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r.  - Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei, 

Od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.

Godz. 900 – 1800   „Kwiecień Plecień”

            Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

               Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu -  wstęp wolny.

29 kwietnia 2017r (sobota)

godz. 900 Grand Prix Sierpca w Tenisie Stołowym  - II kolejka, godz. 9:00 dzieci i młodzież szkolna, godz. 11:30 dorośli.

      Miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu.

                  Organizator:MOSiR Sierpc, SP nr 3 w Sierpcu -  wstęp wolny.

godz. 1100 Turniej Tenisa amatorów o Puchar Wójta Gminy Sierpc

                  Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Bledzewie.

      Organizatorzy: Ośrodek Wypoczynkowy w Bledzewie ,Ognisko TKKF „Kubuś-  wstęp wolny.

godz. 1100 Mecz Piłki Nożnej KASZTELAN – ZRYW BIELSK. Liga Okręgowa Senior

      Miejsce: Stadion Miejski w Sierpcu.

                  Organizator:MKS „Kasztelan” Sierpc.

godz. 1600 Mecz Piłki Nożnej KASZTELAN – MAZUR-GOSTYNIN. Liga Okręgowa Junior U-19

      Miejsce: Stadion Miejski w Sierpcu.

                  Organizator:MKS „Kasztelan” Sierpc.

30 kwietnia 2017r (niedziela)

godz. 1100 Mecz Piłki Nożnej KASZTELAN – ORKAN SOCHACZEW.

                  Liga Okręgowa Młodzik U-13

      Miejsce: Stadion Miejski w Sierpcu.

                  Organizator:MKS „Kasztelan” Sierpc.

1 maja 2017r (poniedziałek)

godz. 1000 - 1800 „Majówka w skansenie  - impreza plenerowa o charakterze rodzinnym, która przybiera formę pikniku łączącego wspólną zabawę i odpoczynek.Popularyzuje mazowieckie obrzędy, zwyczaje i tradycje. Na terenie ekspozycji muzealnej zostaną zaprezentowane wiejskiezajęcia domowe i gospodarskie oraz pokazy rzemiosła i prac polowych. W wiejskiej szkole z lat XX wieku odbywać się będą zajęcia plastyczne dla dzieci. Na scenie amfiteatru wystąpi kapela “Mazowszanie” a przy karczmie czas umilać będzie Wiejska Kapela Pana Jacka. Imprezę wzbogaci barwny kiermasz gastronomicznych produktów regionalnych i rękodzieła. Przez cały dzień będzie można korzystać z przejażdżek konnych: bryczką i w siodle.

                     Miejsce:Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu– Skansen, ul. Narutowicz 64.

                          Bilety: Ulgowy – 11 ,00 zł, Normalny – 16,00 zł,  Bilet Rodzinny –43,00 zł.

                          Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, www.mwmskansen.pl

godz. 1100 Biegowy i Marszowy TEST COOPERA - Bieg - godz. 11:00. Marsz godz. 12:00

                  Miejsce: Jeziórka w Sierpcu.

      Organizatorzy: Ognisko TKKF „Kubuś”, Zarząd Osiedla nr 4, RP LZS-  wstęp wolny.

2 maja 2017 r. (wtorek) - DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ - w programie:

 • · godz. 10:00 - stadion miejski:  Turniej Piłkarski im. Jana Kwiatkowskiego,
 • ·godz. 11:00 - parking przed CKiSz: okolicznościowe wystąpienia, wspólna fotografia sierpczan, konkurs na najciekawiej przyodzianych w barwy narodowe, przemarsz korowodu na Jeziórka,
 • · ok. godz. 12:00Jeziórka: zabawy i gry, konkurs rysowania kredą na chodniku, malowanie twarzy, turniej sportowy dla dzieci i młodzieży m.in. tenis stołowy, piłkarzyki, warcaby oraz inne atrakcje.

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Sierpc, MOSiR, MKS Kasztelan, Kreatywna Dolina, CKiSz.

3 maja 2017 r. (środa)

godz. 1000 - 1800 „Majówka w skansenie

                     Miejsce:Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu– Skansen, ul. Narutowicz 64.

                          Bilety: Ulgowy – 11 ,00 zł, Normalny – 16,00 zł,  Bilet Rodzinny –43,00 zł.

                          Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, www.mwmskansen.pl
godz. 1200Rajd Rowerowy z cyklu: „Ziemia sierpecka jest piękna”
                    Start: parking przy MOSiR w Sierpcu, 
                    Organizator: MOSiR w Sierpcu, Klub Rowerowy „VELO” Sierpc.

godz. 1200- GMINA GOZDOWO – Uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny

     Miejsce: Kościół pw. Wszystkich Świętych.

                Organizator: OSP Gozdowo, Parafia w Gozdowie.

godz. 12:30 - Uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Kościele  Parafialnym pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji ( Fara) w Sierpcu.

6 maja 2017 r., (sobota)

Godz. 1000 – 1900   „IV Kasztelański Przegląd Zespołów Folklorystycznych”

            Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

               Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu -  wstęp wolny.

godz. 1400- GMINA GOZDOWO – Uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny

     Miejsce: Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kurowie. 

                Organizator: OSP Kurowo, Parafia w Kurowie.

godz. 1600 Mecz Piłki Nożnej KASZTELAN – ZRYW BIELSK. Liga Okręgowa Junior Młodzik U-16

      Miejsce: Stadion Miejski w Sierpcu.

                  Organizator:MKS „Kasztelan” Sierpc.

7 maja 2017r (niedziela

godz. 1000 - 1800Gotowanie na Polanie” - Impreza plenerowa popularyzująca tradycje kulinarne Mazowsza. Najważniejszym punktem imprezy będzie konkurs na „Najsmaczniejszą potrawę mazowiecką”, w którym zmierzą się najlepsi kucharze, wytwórcy produktów regionalnych i członkinie kół gospodyń wiejskich. Wszystkich konkursowych potraw będzie można skosztować na stoiskach wystawców. Ponadto w ramach imprezy odbędą się liczne zręcznościowe i kulinarne konkursy                          z nagrodami, w których mogą wziąć udział całe rodziny. Na kiermaszu zwiedzający będą mogli dokonać zakupu tradycyjnych potraw wywodzących się  z Mazowsza oraz wykonywanych ręcznie zabawek, dekoracji i pamiątek. Kulinarną ucztę uświetni koncert zespołu ludowego. Na terenie ekspozycji gospodarze będą oddawać się swym obowiązkom i codziennym pracom: ubijaniu masła w kierzance, tkaniu na warsztacie tkackim czy praniu i maglowaniu odzieży. Do swych warsztatów jak za dawnych lat zasiądą także: kowal, wiejski szewc i plecionkarz. Amatorzy jazdy konnej będą mieli możliwość skorzystania z jazdy w siodle lub bryczką.

                      Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu– Skansen, ul. Narutowicz 64.

Bilety: Ulgowy – 11 ,00 zł, Normalny – 16,00 zł,  Bilet Rodzinny –43,00 zł.

                          Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, www.mwmskansen.pl

godz. 1100 Mecz Piłki Nożnej KASZTELAN – WISŁA DUNINÓW. Liga Okręgowa Młodzik U-13

      Miejsce: Stadion Miejski w Sierpcu.

                  Organizator:MKS „Kasztelan” Sierpc.

 

 

Burmistrz Jarosław Perzyński w dniach 21-24 kwietnia br. uczestniczył w Targach Terenów Inwestycyjnych w  Warszawie – Nadarzynie „INVESTATE POLAND”, organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

W Ptak Warsaw Expo zgromadziło się kilkudziesięciu wystawców z całej Polski m.in.: przedstawiciele miast i gmin, specjalnych stref ekonomicznych, centrów wsparcia biznesu oraz parków technologicznych.

Podczas targów, Burmistrz osobiście przedstawiał zainteresowanym ofertę inwestycyjną Miasta Sierpc. Przeprowadził także szereg rozmów i uczestniczył w wielu spotkaniach. 

 

DSC_0204.JPGDSC_0209.JPGDSC_0213.JPGDSC_0215.JPGDSC_0220.JPGDSC_0221.JPGDSC_0224.JPGDSC_0240.JPGDSC_0243.JPGDSC_0247.JPGDSC_0253.JPGDSC_0256.JPGDSC_0293.JPG