kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Życzenia Bożonarodzeniowe Burmistrza Miasta Sierpc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca

Świąteczna Sesja Rady Miejskiej

 

W dniu 21 grudnia odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Jak co roku w okresie przedświątecznym sierpeccy harcerze złożyli władzom miasta życzenia, a Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski odebrał betlejemskie światełko pokoju.

W tym dniu na sesję przybyła również Pani Beata Bany - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu wraz ze swoim zastępcą Panem Tomaszem Pokładowskim, którym Burmistrz Jarosław Perzyński wraz z Przewodniczącym Rady  przekazali ufundowany przez sierpecki Samorząd defibrylator.

Następnie uczniowie z koła teatralnego „Figielek” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu zaprezentowali krótki świąteczny występ artystyczny oraz wręczyli  Radnym drobne świąteczne upominki.

W przerwie sesji Rady Miejskiej Pan Burmistrz, Zastępca Burmistrza Ewa Leszczyńska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji Marek Zdrojewski wręczyli akt nominacji na Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc Panu Michałowi Weberowi.

Po oficjalnej części sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta, ks. kanonik Andrzej Więckowski- Dziekan sierpecki, ks. Andrzej Mucha- Proboszcz parafii św. benedykta, ks. Tomasz Kadziński- Proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego, przewodniczący Zarządów Osiedli, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, prezesi spółek miejskich, a także Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miejski, Sekretarz Miejski oraz Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

 

Remont skwerku przy zbiegu ulic: 11 Listopada, Władysława Reymonta i Jana Kilińskiego

 

W środę, 21 grudnia Pan Burmistrz Jarosław Perzyński wraz z Panem Radnym Krzysztofem Rudowskim odwiedzili plac przebudowy skwerku przy zbiegu ulic: 11 Listopada, Władysława Reymonta i Jana Kilińskiego. Dzięki inicjatywie Pana Radnego Krzysztofa Rudowskiego jeszcze w tym roku skwer, zyska nowy wygląd. Jest to uzupełnienie dobiegającego końca generalnego remontu ulic 11 Listopada i Kilińskiego.

 

 

OFERTA PRACY - HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. poszukuje 50 pracowników obróbki pralniczej wyrobów tekstylnych.

 

W związku z dynamicznym rozwojem sierpeckiej Grupy Kapitałowej Hollywood  S.A.  publikujemy ofertę pracy zamieszczoną przez spółkę zależną HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Firma poszukuje 50 pracowników obróbki pralniczej wyrobów tekstylnych. Poniżej link do oferty pracy.

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?3a24c94b990612ecdbb34aba8e41bba0

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sierpcu w dniu 23 grudnia 2016 r.

 

W dniu 23 grudnia 2016 r.

Urząd Miejski w Sierpcu czynny będzie

w godzinach 7:30- 13:00.

 

 

 

MIEJSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

 

Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest szopka Bożonarodzeniowa. W tym roku po raz pierwszy w Sierpcu została umieszczona w przestrzeni publicznej, a konkretnie na Placu Europejskim.

W dniu 15 grudnia br. o godz. 18:30 odbyło się jej uroczyste otwarcie. Szopka powstała z inicjatywy władz miasta w uzgodnieniu z księdzem dziekanem.

Na to uroczyste, wyjątkowe wydarzenie mieszkańców Sierpca zaprosił Burmistrz Miasta oraz radni Rady Miejskiej Sierpca. Szopkę poświęcił ksiądz dziekan Andrzej Więckowski. Natomiast burmistrz Jarosław Perzyński poczęstował najmłodszych sierpczan cukierkami. Cała uroczystość odbyła się przy radosnym śpiewie kolęd w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego i zebranych uczestników tego wydarzenia.

Szopka powstała dzięki zaangażowaniu fundatorów. Są nimi:

•          P.P.H.U. „MALINOWSCY” SP. Z O.O.

•          PIOTR I ANNA GÓRNIAK PROBUD

•          MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „EMPEGEK’’ SP. Z O.O. W SIERPCU

•          CIEPŁOWNIA SIERPC SP. Z O. O.

•          ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SP. Z O. O.

•          MARJOSS SP.J. ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO DŁUGOKĘCCY M., J.

•          OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU

•          ZOFIA PERZYŃSKA SKLEP OWOCOWO-WARZYWNY

•          MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KASZTELAN” SIERPC

•          METAL-CARO-PLAST SP. Z O. O.

•          KAZIMIERZ KOWALSKI

•          SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU

•          MJ COMPANY POLSKA SP. Z O. O. W LELICACH

•          ORAZ ANONIMOWI DARCZYŃCY

RZEŹBY WYKONAŁ SIERPECKI ARTYSTA RZEŹBIARZ EDMUND SZPANOWSKI.  Zostały one zakupione ze środków budżetu miasta.

 

OTWARCIE PARKINGU PRZY ULICY JANA PAWŁA II

 

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie parkingu przy ulicy Jana Pawła II, między blokami nr 28 i nr 30. W otwarciu wzięli udział: Burmistrz Pan  Jarosław Perzyński, Prezes Spółdzielni Pan Józef Chmielewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SML-W Pan Przemysław Burzyński, Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej SML-W Pan Bogdan Żmijewski, Radni Miejscy Pani Barbara Gil i Pan Wiesław Rypiński oraz przedstawiciel Zarządu Osiedla Nr 7 Pani Joanna Frej. Dzięki inwestycji zrealizowanej wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Sierpcu zwiększy się liczba miejsc parkingowych o 34 oraz polepszy się komfort użytkowników samochodów oraz pieszych. Serdeczne podziękowania dla Pana Prezesa Spółdzielni za wspólnie zrealizowaną inwestycję i liczę na dalszą, owocną współpracę.

 

Oświatowe konsultacje w CKiSz

 

W godzinach popołudniowych 14 grudnia br. w kameralnej sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki odbyły się konsultacje dotyczące sposobu wdrożenia w naszym mieście założeń reformy systemu edukacji. Były one pochodną trwających w Sejmie prac nad ustawą – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe oraz ustawą – Prawo Oświatowe.

Bezsprzecznie najwięcej emocji wzbudzała kwestia przyszłych losów Gimnazjum Miejskiego i jego pracowników. W przedmiotowym zakresie Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza trzy scenariusze: wygaszenie gimnazjum, albo przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, albo włączenie gimnazjum do już istniejącej szkoły podstawowej. 

Podczas trwającego 180 minut spotkania Burmistrz Miasta - Jarosław Perzyński, Zastępca Burmistrza – Ewa Leszczyńska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji – Marek Z. Zdrojewski zaprezentowali zebranym uwarunkowania reformy systemu edukacji, katalog zadań do zrealizowania w perspektywie najbliższych miesięcy przez samorząd miejski, jak również trzy warianty dostosowywania planu sieci szkół w mieście Sierpc do nowego ustroju szkolnego. W dalszej części spotkania wypowiadali się dyrektorzy, reprezentanci rad pedagogicznych, rad rodziców oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego.

Głos zabrali także Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Bpa L. Wetmańskiego, radni Rady Miejskiej oraz przedstawicie organizacji związkowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Z wypowiedzi dyskutantów wynika, iż większość uczestników spotkania przychyla się do wdrożenia wariantu „włączenie Gimnazjum Miejskiego do szkoły podstawowej”. Burmistrz Miasta zapewnił, że samorząd będzie podejmował wszelkie dopuszczane prawem działania, by ukształtować plan sieci szkół satysfakcjonujący lokalne środowisko oświatowe.