maj 26, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Filipa, Pauliny
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

2. edycja Nocnego Rajdu Żołnierzy Wyklętych

 

Już 1 marca po raz 6. w całej Polsce będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sierpecki wkład w to święto to 2. edycja Nocnego Rajdu Żołnierzy Wyklętych, na który zaprasza Pan Burmistrz Jarosław Perzyński. Marsz odbędzie się 5 marca, a jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na poniższej stronie: http://mosir.sierpc.pl/2017/02/15/rajd-zolnierzy-wykletych-regulamin-i-program/

 

 

 

Podpisanie porozumienia na zakup energii elektrycznej

 

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie na zakup energii elektrycznej pomiędzy Gminą Miasto Sierpc, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosława Perzyńskiego, a Energą Obrót, w której imieniu umowę parafował Pan Witold Rogalski.

Transakcja ta przyczyni się do uzyskania oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku.  Jest to już kolejna obniżka stawek w ciągu ostatnich 2 lat. Wynegocjowane stawki dotyczą nie tylko Urzędu, ale także podległych jednostek. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku

 

Szczegóły otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego

na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2017 roku.

 

 

Na prośbę Rady Powiatu w Otwocku zamieszczamy stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 

STANOWISKO RADY POWIATU W OTWOCKU

W SPRAWIE

POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY

O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

 

Samorządowcy z Mazowsza przyjęli stanowisko w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności

 

W dniu 10 lutego br. Jarosław Perzyński - burmistrz Sierpca uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, który odbył się w podwarszawskim Błoniu. W związku z propozycją wprowadzenia zmian w ordynacji wyborczej i ograniczeniem kadencyjności w samorządach właśnie dwukadencyjność była jednym z głównych tematów tego spotkania.

Podczas forum przedstawiono prezentację "Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w UE a kadencyjność", w której przybliżono m.in. zagrożenia wynikające z wprowadzenia nowych regulacji.

Wprowadzenie dwóch kadencji (8 lat) w skali europejskiej nie dawałoby szans na realizację długookresowej strategii rozwoju miast i gmin. Ograniczałoby także bierne i czynne prawo wyborcze niezgodne z art. 60 i 62 Konstytucji RP, jak również prawo obywateli do wyboru, bo eliminowałoby dobrych i skutecznych włodarzy miast, cieszących się zaufaniem społecznym.

W krótkiej perspektywie wprowadzenia dwukadencyjności w organach wykonawczych obniżyłoby to jakość zarządzania miastami czy gminami.

W 28 krajach Unii Europejskiej tylko w 2 krajach występuje ograniczenie kadencyjności: Portugalia - 12 lat i Włochy - 10 lat. Aż w 26 krajach nie ma ograniczeń. W 2014 r. na Węgrzech wzmocniono samorząd i wydłużono kadencję z 4 do 5 lat. Po wprowadzeniu dwukadencyjności organów wykonawczych Polska bezpowrotnie pozbędzie się swojego największego atutu - lokalnej samorządności i może na zawsze uzależnić samorządy od partii politycznych.

W przedstawionych badaniach CBOS, zaufanie obywateli do samorządów utrzymuje się na poziomie ponad 50%. Pogłębione badania dowodzą, że w gminach i małych miastach zaufanie do władzy samorządowej jest silniejsze. Wyzwala to chęć do aktywności i zaangażowania się w sprawy lokalne. Może wynikać to z faktu, że w mniejszych samorządach partie polityczne rzadziej wygrywają wybory.

Podczas konwentu podjęto także stanowisko przeciwko tzw. Ustawie o Metropolii Warszawskiej. Pomimo że ustawa dotyczy jedynie Warszawy i 33 podwarszawskich gmin, wszyscy samorządowcy z Mazowsza okazali solidarność z ujętymi w niej samorządami.

Poniżej prezentujemy stanowisko samorządowców z Mazowsza, którzy jednogłośnie wyrazili swój protest przeciwko dwukadencyjności.

 

Błonie, 10 lutego 2017 roku

Stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa

Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

„Kierując się troską o prawo obywateli do wolności wyboru oraz przestrzeganie zasad Konstytucji RP,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu wprowadzenia dla wójtów, burmistrzów i prezydentów zasady dwukadencyjności. Ewentualne wprowadzanie tak radykalnych zmian w funkcjonowaniu samorządów nie może stanowić jedynie decyzji większości parlamentarnej. Propozycja jest przejawem działań zmierzających do demontażu polskiej samorządności i centralizacji władzy oraz narusza zarówno art. 2, art. 31 ust. 3, jak i art. 60 i 62 Konstytucji. Zaproponujemy równocześnie radom gmin przyjęcie uchwał ws. obrony polskiej samorządności.

Nie do przyjęcia jest dla nas aspekt „kadencyjności wstecz”. Jest to pomysł niekonstytucyjny, odbierający bierne prawo wyborcze, godzący w czynne prawo wyborcze i naruszające konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa i demokratycznego państwa prawa.

Odgórne, samowolnie narzucone przez władze rządowe i parlamentarne ograniczenie długości sprawowania urzędu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów do dwóch kadencji stanowi ograniczenie wolności wyboru dla obywatela, co godzi w demokratyczne wartości i zasady. Społeczeństwo jest najlepszym sędzią, który ocenia i rozstrzyga, decyduje powierzyć władzę na kolejne lata albo daje szansę na jej sprawowanie komuś innemu.

Władze Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą traktować obywateli jak osoby niepotrafiące ocenić rzeczywistości oraz niedbające o dobro swoje i lokalnej społeczności. Obywatelom należy się szacunek oraz poważne podejście dla wolności ich wyboru. Stwierdzenia, że dwukadencyjność będzie antidotum na rzekome układy i patologie są bezzasadne, gdyż nawet, jeżeli dochodzi do tego typu zjawisk, społeczeństwo dostrzega je i poprzez wybory dokonuje zmiany włodarza gminy.”

 

Za Konwent Wójtów, Burmistrzów

i Prezydentów Województwa Mazowieckiego 

Józef Grzegorz Kurek

PLEBISCYT „SPORTOWIEC ZIEMI SIERPECKIEJ 2016” ROZSTRZYGNIĘTY

 

Uroczysta Gala odbyła się 10 lutego br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Organizatorami  plebiscytu byli Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca przy współpracy Partnera Strategicznego Firmy Mega Sierpc.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Grzegorz Gańko, Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Jan Rzeszotarski, Z-ca Burmistrza Ewa Leszczyńska, wójtowie sierpeckich gmin, radni powiatu sierpeckiego oraz miasta a także dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych wraz z gronem pedagogicznym, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz sponsorzy, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nominowani w Plebiscycie i ich rodziny. Zebranych na uroczystości powitali Starosta Sierpecki – Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpc – Jarosław Perzyński.

Zanim uhonorowano najlepszych Sportowców Prowadzący przedstawili skład Kapituły, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu. Zasiedli w niej: Stanisław Urbanowicz – Przewodniczący Kapituły – przedstawiciel Miasta Sierpc, Sławomir Malanowski –– przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego, Maciej Gostomski – przedstawiciel Gminy Rościszewo, Renata Mosakowska – przedstawiciel Gminy Mochowo, Sławomir Szałkucki – przedstawiciel Gminy Gozdowo, Dariusz Pilarski – przedstawiciel Gminy Szczutowo, Kamil Różański – przedstawiciel Gminy Zawidz, Wojciech Szablewski – przedstawiciel Gminy Sierpc i Jerzy Stachurski – przedstawiciel Miasta Sierpc.

Plebiscyt był realizowany w dziewięciu kategoriach: Sportowiec Sprawny Inaczej, Młodzieżowy  Sportowiec Roku (kategoria żeńska i męska szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), Sportowiec Roku, Szkolna Drużyna Roku, Młodzieżowa Drużyna Roku, Drużyna Senior, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku. Tytuł sportowca roku w poszczególnych kategoriach przyznany został za osiągnięcia i sukcesy uzyskane przez nominowanych na przestrzeni  2016 roku.

Rozpoczęliśmy od Kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku w kategorii:

Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych 2016
kategoria żeńska:

I m. Aleksandra Klasińska - KS Taekyon Sierpc (taekwondo)
II m. Aleksandra Juszczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu (pływanie, lekkoatletyka)
III m. Sylwia Rajkowska SLKS „Olimpijczyk” Jeżewo (tenis stołowy)
Nominowane: Barbara Lewandowska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu i Anna Obrębska SP Goleszyn
kategoria męska: 
I m. Kajetan Żmijewski UKS „Serw” Sierpc oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu (badminton)

Najlepszy Sportowiec Szkół Gimnazjalnych 2016
kategoria żeńska:
I m. Milena Dyja
 Zespół Szkół w Borkowie Kościelnym (tenis stołowy)
II m. Angelika Wesołowska
 Publiczne Gimnazjum w Mochowie (piłka nożna)
III m. Karolina Zielińska
 Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu (lekkoatletyka)
Nominowane: Zuzanna Krześniak i Aleksandra Golis z Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym
kategoria męska:
I m. Bartosz Duszyński
 KS Taekyon Sierpc (taekwondo)
II m. Jakub Frydrychowicz
 Gimnazjum Miejskie w Sierpcu (biegi i piłka ręczna)
III m. Bartosz Kołodziejski
 Zespół Szkół w Borkowie Kościelnym (biegi)
Nominowani: 
Mateusz Okoński Gimnazjum Miejskie w Sierpcu i Adam Piotrowski Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu

Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych 2016
kategoria żeńska:
I m. Zuzanna Wysocka
 Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu (lekkoatletyka)
II m. Wioleta Sobieśniewska
 Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu (piłka nożna, lekkoatletyka)
III m. Paulina Ziółkowska  
Publiczne Gimnazjum w Mochowie (piłka nożna)
kategoria męska:
I m. Paweł Przybojewski
 UKS „Mechanik” Sierpc (trójbój siłowy)
II m. Piotr Różycki  
zgłoszony przez Wójta Gminy Zawidz (lekkoatletyka)

Najlepszym Sportowcem Sprawnym Inaczej 2016 został Adam Tyburski nominowany przez Stowarzyszenie „Szansa na Życie” w Sierpcu.

Kolejną kategorią była Szkolna Drużyna Roku, w  której zgłoszono 7 drużyn :

Trzecie miejsce przypadło Drużynie Piłki Siatkowej Chłopców Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. II miejsce zajęła Drużyna Husarki Mochowo. I miejsce zdobyła Szkolna Reprezentacja Dziewcząt w piłce nożnej przy Gimnazjum w Szczutowie.  W tej kategorii Nominowani zostali również: Drużyna Żaczek SLKS „Olimpijczyk” Jeżewo, Drużyna Badmintonistów przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu UKS „Serw”, Drużyna „Alfa” Bledzewo, Drużyna Piłki Ręcznej Młodzików „Mazur” Sierpc.

W kategorii Młodzieżowa Drużyna Roku najlepszą okazała się Sparta Mochowo –junior młodszy zgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo. O miano Drużyny Senior Roku 2016 ubiegały się: Drużyna Seniorów MKS „Mazur” Sierpc  oraz Reprezentacja Pań w Przeciąganiu Liny zgłoszona LUKS w Borkowie Kościelnym. Zwycięstwo przypadło Drużynie Seniorów MKS „Mazur” Sierpc.

W najbardziej prestiżowej kategorii czyli Sportowiec Roku 2016 mieliśmy „czwórkę” kandydatów: Kamila Poczwardowskiego –  (biegi przełajowe) nominowany przez Wójta Gminy Szczutowo, Adriana Prątnickiego – nominowanego przez MKS „MAZUR” Sierpc, Stanisława Piórkowskiego – nominowanego przez TKKF Kubuś w Sierpcu, Anetę Szulecką – nominowaną przez Sparta ROOM Sierpc. Sportowcem Roku 2016 został Kamil Poczwardowski . Gratulujemy.

Czterech kandydatów zgłoszono w kategorii Trener Roku: Marka Listkowskiego – nominowanego przez MKS Mazur Sierpc, Artura Balcerowskiego – nominowanego przez Klub Sportowy TAEKYON Sierpc, Marcina Lig – nominowanego przez MKS „KASZTELAN” oraz Sebastiana Szczypeckeigo – nominowanego przez Wójta Gminy Mochowo. Trenerem Roku został Marek Listkowski.

Działacza Roku kapituła wybrała spośród trójki nominowanych: Zdzisława Prątnickiego – nominowanego przez MKS „MAZUR” Sierpc, Łukasza Wróblewskiego nominowanego przez UKS „Serw” oraz Sebastiana Szczypeckeigo – nominowanego przez Wójta Gminy Mochowo. W tej kategorii zwycięzcą został Zdzisław Prątnicki.

Nie zapomniano również o osobach, które aktywnie wspierają rozwój sportu w Powiecie i Mieście Sierpc. Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca postanowili przyznać tytuł Pasjonat Sportu Roku  2016 panu Andrzejowi Kapuścińskiemu, panu Andrzejowi Nadrowskiemu oraz panu Grzegorzowi Włodarskiemu.

Prezes TKKF „Kubuś” Sierpc Jakub Grodzicki  wręczył wyróżnienie dla  Gminy Mochowo za zajęcie trzeciego miejsca w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.

Sponsorami statuetek dla nominowanych i zwycięzców byli: Pan Grzegorz Włodarski – Prezes Zarządu i Pan Adam Kuciński – Wiceprezes Firmy MEGA Sierpc – Partner Strategiczny Plebiscytu.

Sponsorami nagród dla zwycięzców w Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2016” byli:
1. Pan Grzegorz Gańko – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,
2. Pan Lech Stasiak – Prezes Zarządu Firmy MELBUD w Sierpcu,
3. Pan Paweł Pakieła – Dyrektor Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu,
4. Pan Ireneusz Wielimborek – Właściciel Firmy „WIEPOL” w Sierpcu,
5. Pan Jarosław Wojt – Dyrektor Browaru Kasztelan w Sierpcu Carlsberg Polska S.A,
6. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu,
7. Pan Adam Lipiński – Firma Import-Export Sierpc,
8. Pan Wojciech Lipiński – Firma WOJTRANS Sierpc,
9. Pan Hubert Góralski – Prezes MKS KASZTELAN Sierpc,
10. Pan Józef Chmielewski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu,
11. Pan Sławomir Sawicki – Prezes Sierpeckiego Banku Spółdzielczego w Sierpcu.

W imieniu Organizatorów oraz nagrodzonych serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Uroczystość swoim występem uświetniły Mażoretki Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Sierpc. Publiczność mogła zobaczyć dziewczyny w pokazie tańca mażoretkowego i nowoczesnego. Na scenie w pokazie sztuk walki zaprezentowali się zawodnicy KS TAEKYON Sierpc.

Uroczystość poprowadzili Zbigniew Czajkowski – Pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz Przemysław Burzyński – Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Jeszcze raz wygranym gratulujemy i dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

 

 

Ferie w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

 

 

 

Spotkanie z Danielem Rycharskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu

 

 

Daniel Rycharski

Artysta wizualny, aktywista. Zajmuje się działaniami artystycznymi w przestrzeni wsi, jest twórcą wiejskiego street artu. Urodził się w 1986 roku w Sierpcu. Mieszka i pracuje w Kurówku i Krakowie.

W latach 2005-2009 studiował grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie dziś wykłada w Katedrze Multimediów. Od 2010 roku jest doktorantem w pracowni interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W czasie studiów współtworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shutym. W 2012 otrzymał tytuł Kulturysty Roku przyznawany przez Program Trzeci Polskiego Radia. W 2016 roku został zwycięzcą Paszportów "Polityki" w dziedzinie sztuki wizualne.

Po studiach w Krakowie, Rycharski powrócił w swoje rodzinne strony – do wsi Kurówko na Mazowszu. O jego działaniach w przestrzeni wiejskiej, często angażujących lokalną społeczność – wkrótce zrobiło się głośno w całej Polsce. W 2013 roku TVN nakręcił o nim reportaż "Uwaga!".

 

 

Kryta Pływalnia w Sierpcu zaprasza na ferie na basenie