20 kwietnia br. w budynku sierpeckiej Komendy Powiatowej Policji odbyły się powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ich organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu, zaś współorganizatorami - Burmistrz Miasta Sierpc oraz Starosta Sierpecki. O godz. 9:00 do rywalizacji przystąpiły czteroosobowe reprezentacje siedmiu szkół podstawowych funkcjonujących na ternie powiatu sierpeckiego: SP w Bledzewie, SP w Grąbcu, SP w Gójsku, SP w Gozdowie, SP w Szczutowie oraz SP Nr 2 i SP Nr 3 w Sierpcu. Z kolei w drugiej części konkursu swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego zademonstrowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu oraz Gimnazjum w Gójsku. Po zweryfikowaniu złożonych prac czteroosobowe jury w składzie: podinspektor Zbigniew Czachorowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, aspirant Marcin Lewandowski – asystent Wydziału Ruchu Drogowego, Eugeniusz Kozicki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grąbcu oraz Marek Z. Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu (w odniesieniu do gimnazjów: podinspektor Zbigniew Czachorowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, aspirant Marcin Lewandowski – asystent Wydziału Ruchu Drogowego, Elżbieta Gąsiorowska – nauczyciel Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu oraz Marek Z. Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu) ustaliło ostateczne wyniki rywalizacji:

W kategorii szkół podstawowych: I m-ce – SP w Gozdowie, II m-ce – SP w Grąbcu, III m-ce – SP w Bledzewie, IV m-ce SP w Gójsku, V m-ce SP Nr 3 w Sierpcu, VI m-ce – SP w Szczutowie, VII m-ce – SP Nr 2 w Sierpcu.

W kategorii gimnazjów: I m-ce: Gimnazjum Miejskie w Sierpce, II m-ce – Publiczne Gimnazjum w Gozdowie, III m-ce – Gimnazjum w Gójsku.

Wręczenia uczestnikom zmagań konkursowych pucharów, upominków oraz pamiątkowych dyplomów doskonali: Komendant Powiatowy Policji – podinspektor Mariusz Krzyszkowski, Burmistrz Miasta Sierpc – Jarosław Perzyński oraz Wicestarosta Sierpecki – Juliusz Gorzkoś. Zwycięskie reprezentacje już 26 kwietnia br. wezmą udział w etapie rejonowym Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w Gostyninie.

 

01.JPG02.JPG03.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG35.jpg38.jpg39.JPG41.jpg43.jpg44.jpg46.jpg

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Miasto Sierpc planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na projekt związany z zakupem i instalacją kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kotły będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej) oraz centralne ogrzewanie. W ramach projektu Gmina Miasto Sierpc zakupi i następnie zainstaluje instalacje kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Miejskim w Sierpcu.
Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zakup oraz montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu to 2018-2019 r.
Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie do 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt około 20% wartości inwestycji.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam na kolejne spotkania, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu:

  • • I termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 16:30
  • • II termin w dniu 25 kwietnia 2017 r. godz. 17:30

Na spotkaniu obecny będzie ekspert, który omówi wszelkie kwestie techniczne dotyczące projektu, oraz udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta Sierpc
Jarosław Perzyński

 

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 21

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 23:00 dnia 20.04.2017 do godz. 07:00 dnia 21.04.2017

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski

Godzina i data wydania: godz. 11:49 dnia 20.04.2017  

 

WCZK  MUW                                          

 /-/ Jerzy Rybicki

 

 

 

 

W środę, rozpoczęła się budowa ul. Powstańców w Sierpcu. Zakres prac dotyczy wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonania chodników i zjazdów oraz terenów zielonych.

Wykonawcą inwestycji jest Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.01.JPGDSC_0376.JPGDSC_0381.JPGDSC_0386.JPGDSC_0388.JPGDSC_0394.JPGDSC_0395.JPGDSC_0397.JPGDSC_0401.JPGDSC_0407.JPGDSC_0408.JPGDSC_0409.JPGDSC_0412.JPGDSC_0415.JPGDSC_0417.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia br. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Dzięki tym umowom dofinansowana zostanie budowa dwóch placów zabaw w Sierpcu:
- na ul. Chrobrego oraz 
- na ul. Jana Pawła II.

Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dostępnego dla członków Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo".

 

DSC_0098.jpgDSC_0101.jpgDSC_0102.jpgDSC_0103.jpg

 

 

 

 

7 kwietnia Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
Wspólnie m.in. z Panem Prezesem Grzegorzem Gańko oraz Panem Senatorem Jerzym Chróścikowskim rozmawiano na temat perspektyw dalszej rozbudowy sierpeckiej mleczarni i dalszego jej rozwoju.
Pan Burmistrz serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za możliwość spotkania i rzeczową rozmowę.

 

20170407_114056.jpg20170407_114111.jpg20170407_114113.jpg20170407_114114.jpg20170407_114128.jpg20170407_1141430.jpg