Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się 20 czerwca br. przestrzenią, w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych oraz gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję na  28 czerwca 2017r. (środa)  na godz. 10.00  XXXIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Tegoroczna edycja tego godnego uwagi widowiska poetycko-muzycznego odbyła się po raz pierwszy pod honorowym patronatem Jarosława Perzyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpc oraz Jana Sugajskiego, Wójta Gminy Rościszewo.

 

9 czerwca 2017 r. w Bibliotece nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego „Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury”. Była to już dziesiąta jubileuszowa edycja konkursu.

 

Zakończyła się Liga Orlika chłopców w dwóch kategoriach wiekowych, gdzie rozgrywki toczyły się przez dwa miesiące.

 

25 maja br. pięcioosobowe jury działające w składzie: Ewa Leszczyńska – Zastępca Burmistrza (przewodnicząca), Marek Z. Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego,  Andrzej Pyrko - plastyk, Arkadiusz Brodziński – fotografik oraz Wojciech Weber -  malarz  dokonało rozstrzygnięcia dwóch konkursów ogłoszonych przez Burmistrza u progu bieżącego roku.

 

18 czerwca, podczas sumy w kościele Farnym burmistrz, radni Rady Miejskiej i sierpczanie pożegnali przechodzącego na emeryturę Księdza Dziekana Andrzeja Więckowskiego, którzy przez 26 lat pełnił posługę duszpasterską w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji oraz w naszym dekanacie.

 

Bookcrossing to alternatywa dla zwykłej biblioteki i szansa na popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców Sierpca.