kwiecień 24, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Aleksego, Horacego
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Spotkanie z managerem Facebooka Sebastianem Szmigielskim

 

W czwartek, 23 marca w Centrum Kultury i Sztuki młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych miała okazję spotkać się z managerem Facebooka Panem Sebastianem Szmigielskim. W tej mini-konferencji udział wzięli także: Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta oraz jego Zastępca Pani Ewa Leszczyńska.

Czytaj więcej: Spotkanie z managerem Facebooka Sebastianem Szmigielskim

III Memoriał im. Tadeusza Wasińskiego w tenisie stołowym

 

W niedzielę, 19 marca na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu odbył się III Memoriał im. Tadeusza Wasińskiego w tenisie stołowym, zorganizowany przez Sierpecki Klub Abstynenta Przystań. W memoriale wzięli udział członkowie klubów abstynenckich z całej Polski oraz sympatycy zaprzyjaźnieni z sierpeckim klubem. Otwarcia zawodów dokonała Pani Ewa Leszczyńska- Zastępca Burmistrza Miasta, a na trybunach zasiedli Radni Miejscy Pani Barbara Wierzbicka i Pan Bogdan Bartnicki.

Czytaj więcej: III Memoriał im. Tadeusza Wasińskiego w tenisie stołowym

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na   29 marca 2017r. ( środa) na godz. 10:00

XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwały RM  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu miasta Sierpca.
 9. Uchwała RM ws aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu w 2017r.
 10. Uchwała RM ws przekazania skargi według właściwości.
 11. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 275/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
 12. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 276/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 13. Uchwała ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Żeromskiego.
 14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Traugutta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Wróblewskiego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 16. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
 17. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 18. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 19. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 20. Uchwała RM ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 21. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”.
 22. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
 23. Uchwała RM ws przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015r. w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
 24. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta na 2017r.
 25. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 26. Uchwała RM ws zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m. Sierpc za 2016 rok.
 28. Sprawy rożne.
 29. Komunikaty.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski

 

 

 

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU OGŁASZA KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

Małe dzieła sztuki. Jedne skromne, inne zadziwiające bogactwem kolorystyki i materiałów. Palmy wielkanocne, bo o nich mowa, są niezaprzeczalnym symbolem Niedzieli Palmowej - święta ważnego dla wszystkich chrześcijan. Z wykonywaniem palm wiąże się  piękna i wyjątkowa tradycja, do której podtrzymywania zachęca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłaszając XVII edycję konkursu pt.„Tradycyjna palma wielkanocna”.

 Rywalizacja wraz z towarzyszącą jej wystawą palm zgłoszonych do konkursu na stałe wpisała się w program obchodów „Niedzieli Palmowej w skansenie”. Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy nie tylko podziwiają palmy i głosują na najpiękniejszą, ale także wymieniają się wiedzą i poglądami na temat użytych materiałów.  Ideą konkursu jest upowszechnianie obyczajowości Świąt Wielkanocnych oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs zachęca do indywidualnej lub zespołowej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Propozycja udziału w konkursie jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, form zdobienia a także znaczenia palm w tradycji ludowej. Wiedza ta z pewnością okaże się pomocna podczas wykonywania palmy i zagwarantuje zgodność wykonanej pracy z wymogami regulaminowymi. Prace zgłoszone do konkursu „Tradycyjna palma wielkanocna” oceniane będą w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Oceny palm dokonają zwiedzający, którzy poprzez wypełnienie specjalnych kuponów wybiorą najpiękniejszą tradycyjną palmę. Komisja MWM w Sierpcu dokona przeliczenia głosów, a laureatów konkursu poznamy jeszcze podczas „Niedzieli Palmowej w skansenie” – 9 kwietnia 2017 roku. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II oraz III miejsce. Ponadto spośród wszystkich prac Komisja wyłoni jedną, która zostanie uhonorowana Nagrodą Specjalną Dyrektora MWM w Sierpcu. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Palmy należy dostarczyć do działu upowszechniania i promocji, mieszczącego się w budynku G na terenie  skansenu w Sierpcu (ul. Narutowicza 64). Termin składania prac upływa 31 marca 2017 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie mwmskansen.pl w zakładce KONKURSY/PROJEKTY.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

  

Agnieszka Jezierska-Chalicka

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

 

 

 

SIERPC CUP 2017

 

W sobotę 11 marca odbył się Turniej w halowej piłce nożnej Sierpc Cup dla dzieci z rocznika 2008 organizowany przez Akademię Kasztelana, pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Sierpc i Starosty Sierpeckiego.

Zawody zgromadziły, aż 12 drużyn. Wśród nich były ekipy: Gol Brodnica, Wisła Płock, AMS Warszawa, Soccer Słupno, Poncio Lidzbark, MB Lipna, WKRA Żuromin i Akademia Kasztelana Sierpc. Drużyny zostały podzielone na dwie 6-cio zespołowe grupy, a każda z grup rozgrywała swoje mecze na oddzielnej hali: LO i SP nr2. Zwycięzcy grup zagrały następnie w grupie Ligi Mistrzów, a przegrani o miejsca 7-12 w Lidze Europejskiej. Po bardzo emocjonujących zawodach w turnieju zwyciężyła ekipa UKS Gol Brodnica. Drugie miejsce zajęła Warszawska Akademia Młodego Sportowca, zaś na najniższym podium stanęli gracze UKS MDK Płock. Kasztelan wystawił do gry trzy drużyny i wszystkie mimo ambitnej postawy zajęły miejsca w dolnej połowie tabeli. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i medale, a zwycięzcy puchary. Ponadto zostali nagrodzeni najlepsi zawodnicy turnieju a zostali nimi: najlepszym strzelcem został Michał Krynicki z MDK Płock, najlepszym bramkarzem uznany został Piotr Kaczmarek - AMS Warszawa, zaś najlepszym zawodnikiem zawodów bezkonkurencyjnie został Patryk Modrak z Gol Brodnica. Ponadto w każdej drużynie również wybrano najlepszego zawodnika i tak w drużynach sierpeckich statuetki otrzymali: Oliwia Pietrzykowska, Dawid Joniak oraz Kamil Perzyński.

Czytaj więcej: SIERPC CUP 2017

Oddanie do użytku nowego urządzenia na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 4

 

14 marca, Pan Burmistrz Jarosław Perzyński, jego Zastępca Pani Ewa Leszczyńska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Dariusz Malanowski oraz Radny Miejski Pan Bogdan Bartnicki wspólnie z dyrekcją i dziećmi z Miejskiego Przedszkola Nr 4 przecięli wstęgę na nowym urządzeniu znajdującym się na przyprzedszkolnym placu zabaw.

Sprzęt na placu został zamontowany już w grudniu, lecz pogoda uniemożliwiała jego wcześniejsze oddanie, a przede wszystkim zabawę na nowych urządzeniach.

Czytaj więcej: Oddanie do użytku nowego urządzenia na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 4

SIERPC CUP 2017 - zaproszenie na Turniej Piłki Nożnej Rocznik 2008

 

 

 

Komunikat prasowy Kolei Mazowieckich ZMIANA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW

 

Komunikat prasowy

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

Korekta rozkładu jazdy wejdzie w życie 12 marca. W związku ze mianami na wybranych liniach podróżni będą mieli możliwość korzystania z zastępczych środków transportu publicznego.

Z uwagi na wejście w życie korekty rozkładu zmianie ulegną godziny kursowania pociągu „Dragon”. Z Warszawy Wschodniej pociąg wyruszy o godz. 8.24 i dojedzie do Krakowa na godz. 11.16. Z Krakowa pociąg wyjedzie
o godz. 15.49, a do Warszawy dotrze o godz. 18.46.

Czytaj więcej: Komunikat prasowy Kolei Mazowieckich ZMIANA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW