Wykonawcą robót jest Biuro Projektów i Inwestycji "PROBUD" s.c. z Sierpca.

 

Koszt inwestycji to 56.930,57 zł brutto, a planowany termin realizacji zadania to koniec grudnia 2018r.

 

Zakres prac będzie obejmował m.in.:

- rozebranie nawierzchni parkingów z płyt żelbetowych pełnych typu MON (grubość 15 cm, wymiary 150x300 cm): około 88,80 m²;

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: około 7,20 m²;

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: około 78,50 m;

- rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej: około 4,80 m;

- rozebranie ław pod krawężniki z betonu: około 4,514 m³;

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odle-głość do 3,0 km (teren targowiska przy ul. Targowej w Sierpcu): około 21,914 m³;

- wykonanie rowków pod krawężniki i oporniki wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II: około 70,40 m;

- ława pod krawężniki i oporniki betonowa z oporem: około 7,671 m²;

- koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników: około 151,20 m³;

- koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników: około 88,80 m²;

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: około 240,00 m²;

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: około 240,00 m²;

- ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej: około 77,40 m;

- ustawienie krawężników wtopionych 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej: około 56,00 m;

- wykonanie nawierzchni ścieralnej grubości 5 cm, z betonu asfaltowego typu AC 11S: około 240,00 m²;

- wykonanie oznakowania poziomego parkingów farbą chlorokauczukową: około 11,664 m².

 

01.jpg02.jpg03.JPG04.JPG05.JPG