W miniony piątek, 15 lutego, w wypełnionej po brzegi sali kinowej sierpeckiego Centrum Kultury i Sztuki odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne, którego gospodarzami byli: Burmistrz - Jarosław Perzyński oraz  Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Malanowski.

Ze względu na żałobę narodową ogłoszoną po śmierci Jana Olszewskiego, uczczono Jego pamięć minutą ciszy.

Na zaproszenie Gospodarzy przybyli: radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, urzędów, instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, klubów sportowych, spółek i sierpeccy przedsiębiorcy oraz zasłużeni dla miasta Sierpca. Gospodarzy spotkania zaszczycił swoją obecnością również Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.

W specjalnie przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie kinowym, Burmistrz zaprezentował czteroletnie dokonania sierpeckiego samorządu oraz przedstawił plany na rok bieżący. Zebrani mogli także obejrzeć filmik promocyjny będący podsumowaniem III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków.

Oprócz Burmistrza i Przewodniczącego okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pan Adam Orliński - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz wiceprzewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki.

Oprawę artystyczną spotkania przygotowali Julia Mikołajczyk, Anna Cyl, Katarzyna Moskal oraz zespół w składzie: Marcin Kowalczyk, Laura Szewczyk, Andrzej Wojciechowski, Artur Lewandowski.

Ogromnie dziękujemy wszystkim zgromadzonym i osobom odpowiedzialnym za organizację Spotkania Noworocznego.