W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Miasto Sierpc dąży do zwiększenia zasięgu monitoringu wizyjnego miasta.

W ramach jego rozbudowy w chwili obecnej funkcjonuje łącznie 26 kamer i 2 systemy mobilne w tym: 16 szt. kamer na ulicach i placach, 7 szt. kamer obiektowych, 3 szt. kamer wewnętrznych, 1 zestaw mobilny zawierający 2 kamery, który jest montowany w zależności od potrzeb i ewentualnych zagrożeń, a także 1 kamera tzw. fotopułapka- montowana doraźnie w miejscach gdzie jest niszczona zieleń lub są wysypywane śmieci. Jeszcze w tym roku planowany jest montaż dodatkowych kamer, które pozwolą objąć monitoringiem kolejne miejsca na mapie Sierpca.

Wraz z początkiem lutego br., Zastępca Burmistrza Pan Piotr Nowakowski wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej Panem Jarosławem Krydzińskim zreorganizowali pracę obsługi systemu wizyjnego miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się odnotować aż 14 zdarzeń w ciągu ostatniego miesiąca, co pozwoliło na podjęcie natychmiastowych działań przez odpowiednie służby. Czas pracy operatorów będzie sukcesywnie wydłużany i docelowo monitoring ma mieć obsługę przez 24 h. 


Mamy nadzieję, że takie rozwiązania sprawią, iż będą się Państwo czuli bezpieczniej w Naszym mieście. 😊

1.jpg2.jpg3.jpg