W ostatnich trzech dniach uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu przystępowali do egzaminów kończących kolejny etap w ich edukacji.

Dzięki działaniom dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników Urzędu Miejskiego, 125 uczniów mogło bez zakłóceń wykazać się wiedzą z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Każdego dnia przebieg egzaminów był monitorowany i pomimo trwającego protestu udało się zaangażować środowisko nauczycielskie do pomocy przy przeprowadzeniu testów wiedzy.

Postulaty nauczycieli są spójne z postulatami samorządów, które od lat zabiegają o należyte finasowanie oświaty przez Ministerstwo Edukacji i które finansują edukację w stopniu znacznie przekraczającym otrzymywane od Państwa subwencje. Mamy nadzieję, że wszystkie wywalczone podwyżki zostaną spełnione z budżetu ministerialnego, a nie samorządowego.

Solidaryzujemy się i wspieramy oświatę!

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG