W okresie 1 września 2005r. – 31 sierpnia 2011r. funkcjonowało jako gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2017 było szkołą publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni. Z dniem 1 września 2017r. zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Leona Wetmańskiego. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w jego strukturze mieszczą się oddziały gimnazjalne.  Dyrektorem jest ks. dr Michał Kiersnowski SAC.

Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Leona Wetmańskiego,
ul. Braci Tułodzieckich 2, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax. (24) 275 38 56,
tel. kom. 607 076 907
e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
http://www.leonium.edu.pl

  
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

ul. Płocka 30
09-200 Sierpc
tel./fax (24) 275-37-92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pracownia.sierpc.pl

 

 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej
w Sierpcu ul. Płocka 30
tel. (24) 275-13-56; 275-28-53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mbp.sierpc.pl

 Funkcjonujące od 1979 r. przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bardzo dobrą bazą lokalową - przestrzennym, wolnostojącym budynkiem wraz z rozległym i bezpiecznym placem zabaw. W związku z ćwierćwieczem istnienia, z inicjatywy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i dzieci, Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu nadano mu imię Czerwonego Kapturka. W przedszkolu, czynnym w godzinach od 600 do 1600, realizowane są programy własne - adaptacyjny, poprawy bezpieczeństwa oraz program "Ja i mój świat". Zainteresowane dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Dyrektorem przedszkola od 1 września 2002r. jest pani Marzanna Kupniewska.

Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Kwiatowa 4 ,
09 - 200 Sierpc, tel./fax. (24) 275 34 25,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.przedszkolenr4.cba.pl

 Przedszkole powstało w 1970r. jako placówka czterooddziałowa. Obecnie dysponuje dobrą bazą lokalową, na którą składają się 4 sale zajęć oraz holl wykorzystywany do zajęć ruchowych. Przed obiektem usytuowany jest dosyć rozległy plac zabaw wyposażony w nowe urządzenia do zabawy. Przedszkole organizuje proces wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o realizację zadań zawartych w ABC. Program wychowania przedszkolnego XXI wieku. Ponadto wdraża program własny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz umożliwia, w ramach zajęć dodatkowych, naukę języka angielskiego, tańca i pływania. Dyrektorem przedszkola od 1 września 2012r. jest pani Anna Pniewska.

Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Piastowska 33,
09 - 200 Sierpc, tel/fax. (24) 275 27 52, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.mp3.sierpc.pl

 Działalność dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą rozpoczęło w 1985r. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, na którą składa się pięć sal zajęć, sala rekreacyjna oraz rozległy, zadrzewiony plac zabaw z dwiema piaskownicami i sprzętem sportowo - rekreacyjnym. W 1998r. zorganizowało I Międzyprzedszkolną Wystawę Plastyczną "Sierpc w oczach dziecka", w pięć lat później jej drugą edycję pod hasłem "W krainie szczęśliwego dzieciństwa - znam i rozumiem swoje prawa i obowiązki". Od 2003r. organizuje Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych. W przedszkolu realizowane są programy własne, dzięki czemu w szerszym zakresie rozwijają się artystyczne uzdolnienia dzieci, funkcjonuje pracownia plastyczna oraz działa grupa teatralna. Od kilku lat organizowane są Dni otwarte oraz wydawane jest pisemko dla dzieci i ich rodziców pt. "Przedszkolny Skarbczyk Wiadomości". Dyrektorem przedszkola od 1 września 2017r. jest pani Joanna Chylińska.

Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Narutowicza 9,
09 - 200 Sierpc, tel/fax. (24) 275 34 36,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.mp2.sierpc.pl

 Jego początki sięgają lutego 1945r., gdy na ulicy Stodolnej (obecnie ulica Narutowicza) utworzono cztery oddziały przedszkolne. Z dniem 1 września 1945r. zostało przeniesione do Domu Katolickiego przy ulicy Wojska Polskiego 1, gdzie działało przez 62 lata. Od 1 września 2007r. rozpoczęło funkcjonowanie w należącym do samorządu miejskiego budynku przy ulicy Kwiatowej 4. Placówka zapewnia swoim podopiecznym wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, indywidualny rozwój osobowości dziecka, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki, udział w wycieczkach, Zielonym Przedszkolu w Bledzewie oraz konkursach międzyprzedszkolnych. Od kilku lat, przy znacznym udziale dzieci, wydaje gazetkę "Słoneczko". Dyrektorem od września 2006r. jest pani Alicja Ewa Pawlak.

Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Kwiatowa 4,
09 -200 Sierpc, tel/fax. (24) 275 13 11,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.mp1.sierpc.pl

 W okresie 1 września 2005r. – 31 sierpnia 2011r. funkcjonowało jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 1 września 2011r. jest szkołą publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni. Wychowanie w szkole oparte jest na wartościach chrześcijańskich i osadzonych w kulturze europejskiej. Nauczyciele kształtują szkołę, w której każdy z uczniów ma szansę działać w sposób twórczy, rozwijać swoje umiejętności i własną osobowość. Dyrektorem jest ks. dr Michał Kiersnowski SAC.

Gimnazjum im. Bpa Leona Wetmańskiego,
ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax. (24) 275 38 56,
tel. kom. 607 076 907
e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
http://www.leonium.edu.pl

Istniejące od 1 września 2003r. gimnazjum legitymuje się statusem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczniom oferuje naukę w oddziałach liczących od 4 do 10 osób, zwiększoną ilość godzin z przedmiotów nauczania, naukę trzech języków obcych oraz różnorodne zajęcia dodatkowe. Szkoła pobiera czesne. Dyrektorem jest pani Danuta Żuławnik. 

 
 

I Niepubliczne Gimnazjum,ul. Dworcowa 5b,
09 - 200 Sierpc, tel/fax (24) 275 73 08,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://gimnazjumsierpc.pl

 Gimnazjum rozpoczęło funkcjonowanie we wrześniu 2000r. w konsekwencji wdrażania, u schyłku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, reformy systemu edukacji. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w czerwcu 2002r., zaś 8 października 2004r. jej patronem został wybitny astronom - Mikołaj Kopernik. Od tej chwili społeczność gimnazjalna posiada sztandar i własny ceremoniał. Bazę lokalową szkoły stanowią dwa obiekty, w obrębie których mieści się 27 klasopracowni, 2 pracownie informatyczne, sala gimnastyczne, biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym, profesjonalnie wyposażona pracownia językowa, stołówka oraz świetlica. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów oraz oczekiwaniom ich rodziców nauczyciele realizują programy własne z zakresu edukacji matematyczno - informatycznej, chemiczno - informatycznej, filmowej i teatralnej oraz artystycznej. Ponadto są wdrażane programy z wychowania fizycznego o rozszerzeniu - piłka ręczna i piłka nożna. Gimnazjaliści mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Dyrektorem szkoły jest pani Katarzyna Kordulasińska.

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika, ul. Braci Tułodzieckich 2,
09 - 200 Sierpc, tel. (24) 275 11 75, fax. (24) 275 13 76,
e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.gim.sierpc.pl

 Istnieje od 1 września 1998r. i od tej chwili oferuje wszechstronne nauczanie i wychowanie w zakresie sześcioletniej zreformowanej szkoły podstawowej. Uczniowie, w oddziałach liczących od 4 do 10 osób, realizują zwiększony o 25% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z przedmiotów nauczania, mają możliwość nauki trzech języków obcych oraz udziału w zajęciach dodatkowych - tanecznych, umuzykalniających, plastycznych, informatycznych, teatralnych oraz pływackich.Szkoła pobiera czesne i jest wpisana do Ewidencji Szkół Niepublicznych. Dyrektorem jest pani Danuta Żuławnik.


I Prywatna Szkoła Podstawowa,
ul. Dworcowa 5b, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax (24) 275 73 08,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.pspng.cba.pl

Powstała u progu lat sześćdziesiątych XX wieku jako jedna ze szkół mających uczcić milenium państwowości polskiej.SP Nr 3 Uroczysta inauguracji "Trójki" - największej szkoły podstawowej w mieście nastąpiła 21 stycznia 1961r. Szkoła kładzie duży nacisk na rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, umiejętność swobodnego korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej, znajomość języków obcych, czynny udział w życiu małej ojczyzny oraz współpracę z placówkami oświatowymi z innych państw. Zainteresowani uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Od klasy pierwszej uczą się Aktualnie szkoła dysponuje 25 salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami informatycznymi, biblioteką z czytelnią, stołówką, boiskiem wielofunkcyjnym oraz dwiema salami gimnastycznymi.
języka angielskiego oraz uczestniczą w zajęciach z informatyki. "Trójka", wspólnie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Polski, uczestniczy od początku 2005r. w realizacji programu "Sokrates Comenius". Dyrektorem szkoły od 1 września 2017r. jest pani Zofia Ewa Rycharska.

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09 - 200 Sierpc,
tel. (24) 275 26 44, fax. (24) 275 26 44,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.sp3.sierpc.pl

 Jej korzenie sięgają początków ubiegłego stulecia. Wielokrotnie zmieniała lokalizację, by ostatecznie od 1991r. usytuować się w budynku przy ulicy Płockiej 38. Od 16 czerwca 1997r. "Dwójka" nosi imię Armii Krajowej, zaś jej uczniowie opiekują się wzniesionym nieopodal pomnikiem poświęconym "Żołnierzom Września 1939r. i Armii Krajowej". Z końcem 2002 r. skromna dotychczas baza lokalowa szkoły uległa wyraźnej poprawie - została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa wraz z nowym segmentem dydaktycznym obejmującym 6 sal lekcyjnych, bibliotekę, kuchnię, stołówkę oraz szatnie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz pozalekcyjnych. Od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego lub niemieckiego, mogą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez udział w kołach przedmiotowych. W szkole działają dwa zespoły wokalne - "Uśmieszki" i "Wesołe nutki", gromada zuchowa, drużyna harcerska oraz Szkolny Klub Europejski "Brukselka". Od 2006r. "Dwójka" uczestniczy w programie "Sokrates Comenius". Dyrektorem szkoły od 1 września 1991r. jest pani Hanna Kurta.


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej, ul. Płocka 38, 09 - 200 Sierpc,
tel. (24) 275 22 53, fax. (24) 275 78 22,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.sp2.sierpc.pl

Na terenie Sierpca funkcjonuje łącznie 10 placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym lub rejestrującym.

Są to:

Miejskie Przedszkole Nr 1,

Miejskie Przedszkole Nr 2,

Miejskie Przedszkole Nr 3,

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Czerwonego Kapturka,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej,

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego,

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika orazI Prywatna Szkoła Podstawowa,

I Niepubliczne Gimnazjum i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego. 

 

Ponadto na terenie miasta Sierpca funkcjonuje szkolnictwo ponadgimnazjalne reprezentowane przez: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. majora Henryka Sucharskiego,
ul. Sucharskiego 2 www.losierpc.edu.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. gen. Jose' de San Martin,
ul. Armii Krajowej 10 http://zs1sierpc.cba.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Zygmunta Wolskiego,
ul. Wiosny Ludów 7 www.zsznr2.prv.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu
ul. Braci Tułodzieckich 2 

http://www.pulliceum.edu.pl/aktualnosci_sierpc.html

 

KOMENDA HUFCA ZHP SIERPC im. J. Korczaka

Komenda Hufca ZHP Sierpc

ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc
tel. (024) 275 24 03
[ więcej... ]

 

STANICA HARCERSKA W SŁUPI - GMINA SZCZUTOWO 

Stanica zlokalizowana jest nad jeziorem Urszulewskim wśród suchych lasów liściasto-iglastych, 20 km na płn-zach od Sierpca. Dysponujemy: świetnym wyposażeniem gospodarczym i kuchennym, przestrzenną stołówko-świetlicą, umywalniami, kabinami prysznicowymi z ciepłą wodą oraz sanitariatami. [ więcej... ]

 

Ośrodek Edukacyjny w Sierpcu

Ul. Zofii Nałkowskiej 10

09-200 Sierpc

Od 2001 roku na terenie powiatu Sierpeckiego prowadzimy edukację na poziomie wyższym z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazywania wiedzy.

Współpracujemy z Warszawskimi Uczelniami Wyższymi, m.in. Collegium Varsoviense, Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną-należącymi do Konsorcjum FUTURUS- Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższą Szkołą Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Dzięki kształceniu na odległość studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach poprzez Interaktywną Telewizję oraz Platformę Internetową. Ta forma kształcenia, która pozwala oszczędzić czas, cieszy się zainteresowaniem nie tylko ludzi młodych, ale także osób w wieku średnim, którzy pragną podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wiedzę

Korzystne warunki opłat za naukę oraz brak konieczności wyjazdów do dużych ośrodków akademickich i związanych z tym kosztów są dodatkowym atutem.

Nasza działalność zyskała zaufanie lokalnej społeczności i na stałe wpisała się w ofertę kształcenia na poziomie wyższym. Naszą dumą jest ponad 500 absolwentów, którzy uzyskali tytuł Licencjata oraz ponad 100 osób, które uzyskały tytuł Magistra. 

Oferta edukacyjna:

 

Studia Licencjackie

- Administracja

- Zarządzanie

- Zdrowie publiczne

- Politologia

- Pedagogika

 

Studia Inżynierskie

- Elektronika i telekomunikacja

- Inżynieria/Ochrona Środowiska

 

Magisterskie

- Zarządzanie

- Politologia

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

studiujwsierpcu.pl

oraz pod numerami telefonów:

(24) 275-58-30; 503-010-002