Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 17 kwietnia 2019 r. (środa) na godz. 11:00  X sesję  Rady  Miejskiej Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień. To święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy należy do najstarszych i najpiękniejszych w kalendarzu obrzędowym.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, charakteryzujący się niezwykle dynamicznym wzrostem.

15 marca 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie wiedzy "Żołnierze Niezłomni - Bohaterowie lat 1944-1963".

W dniu 12 marca w Centrum Kultury i Sztuki został rozstrzygnięty IX Powiatowy Konkurs Informatyczny pt. "Zagrożenia w sieci", który został objęty patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego.

 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpoczynają się poszukiwania wiosny.

1 marca 2019 r. odbył się IV Nocny Rajd Żołnierzy Wyklętych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu przystąpiła do realizacji  międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W związku przygotowaniami wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”

Gazeta Tygodnik Płocki po raz kolejny ogłosiła Plebiscyt z „Tumskiego Wzgórza”.

I Ty możesz zostać żołnierzem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej!

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 21 lutego 2019 (czwartek) na godz. 08:00, VII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Dziś Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Panem Dariuszem Malanowskim, Panią Dyrektor Hanną Kurtą oraz harcerzami złożył kwiaty oraz zapalił znicze przy pomniku Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, upamiętniając tym samym rocznicę powstania Sił Zbrojnych w Kraju.

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” jest realizowany dzięki wspólnej inicjatywie 204 jednostek samorządu terytorialnego działających na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Gmina Miasta Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktywny rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os. Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

23 stycznia pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego, odbył się finał Miejskiej Ligi Koszykówki.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  23 stycznia 2019 r. (środa) na godz. 11:00 VI sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Już niedługo wybierzemy Najlepszego Sportowca ZIEMI SIERPECKIEJ 2018. Organizatorem Plebiscytu jest Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca.

2 stycznia br. funkcjonariusze sierpeckiej Straży Miejskiej zareagowali na sytuację, w której kierujący pojazdem osobowym jechał pod prąd drogą jednokierunkową.

Przejazdy w kuligu po terenie ekspozycji lub przejażdżka konną bryczką, warsztaty przybliżające zwyczaje i sztukę ludową mazowieckiej wsi, zwiedzanie wystawy poświęconej tradycjom bożonarodzeniowym – to niektóre z atrakcji przygotowanych w ramach programu „Ferie w skansenie” przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem planuje przeprowadzić w pierwszym półroczu 2019 roku kolejne nabory wniosków w zakresie podejmowania działalności, przedsięwzięcie „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, przedsięwzięcie „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”.

W minionym roku Gmina Miasto Sierpc uchwałą Rady Miejskiej przekazała sierpeckiemu szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 90 000 zł. 

Remont parkingu trwał od połowy grudnia i obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ustawienie krawężników betonowych.