Rok Jana Pawła II w Sierpcu dobiega końca. Pora zatem na podsumowania i finalne imprezy kończące rozpoczęte z początkiem stycznia inicjatywy. Jedną z takich była otwarta w marcu tego roku w Bibliotece Miejskiej wystawa „Jan Paweł II – Pielgrzym Świata”. Współtwórcami tej dużej ekspozycji byli sami sierpczanie, którzy przekazywali Bibliotece swoje, często bezcenne pamiątki ze spotkań z Papieżem – od zdjęć, przez liczne przedmioty. Aby uhonorować wszystkich Darczyńców, w czwartkowe popołudnie 25 września w Bibliotece zorganizowany został kameralny wieczór wspomnień o Janie Pawle II. Był on podsumowaniem wszystkich inicjatyw sierpeckiej książnicy w ramach Roku Jana Pawła II w Sierpcu.

Na przybyłych czekało szereg niespodzianek. Aby powstał kameralny klimat, sprzyjający wspomnieniom, sala czytelni zamieniona została w przytulną kawiarnię. Na stolikach, oprócz symbolicznego światełka i pięknych jesiennych kwiatów, znajdował się poczęstunek – ulubione ciastka Karola Wojtyły – kremówki.

Każdy z przybyłych otrzymał także przygotowany specjalnie z tej okazji katalog wystawy, zawierający szereg informacji na temat wydarzeń i miejsc związanych z Janem Pawłem II w Sierpcu. Katalog zawiera także pamiątkowe zdjęcia sierpczan, którzy mieli zaszczyt osobiście spotkać się z Papieżem.

Wieczór rozpoczęła dyrektor Maria Wiśniewska, która omówiła dotychczasowe działania Biblioteki na rzecz obchodów Roku Jana Pawła w Sierpcu, zaprezentowała program czwartkowego spotkania oraz zaprosiła na jego pierwszą część, czyli krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodych sierpczanek – Dominiki Karolewskiej i Marty Kokoszczyńskiej. Składały się na niego ulubione pieśni Jana Pawła II oraz poezja Karola Wojtyły.

Aby zachęcić sierpczan do wspomnień, pomysłodawczynie czwartkowego wieczoru, pracownice Czytelni – Ewa Karolewska i Magda Staniszewska przeczytały fragmenty relacji ze spotkań z Papieżem i towarzyszące nim refleksje znanych osób, m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Hanny Suchockiej, Wojciecha Jaruzelskiego. Okazało się, że podobne odczucia po spotkaniu z Papieżem mieli także sierpczanie. Jakże pięknie było tego wieczora wysłuchać kilkunastu wzruszających wspomnień, które opowiedzieli: rekordzista, jeśli chodzi o spotkania z Janem Pawłem II – ks. dr Tomasz Kadziński, Katarzyna i Józef Malewscy, Krystyna Szczepek, Zdzisław Dumowski, Marek Chrzanowski, Zenon Kupniewski, Jadwiga Ostrowska, Hanna Kowalska, Maria Wiśniewska, Emilia Kajkowska. Sierpczanie podkreślali bezpośredniość Papieża, jego promienne spojrzenie, niezwykły dar zjednywania ludzi, bijącą z niego świętość i dobro. Wielu z nich doświadczyło także świętości Jana Pawła II poprzez uzdrowienie czy nawet uniknięcie śmierci w wypadku samochodowym. Jedna z sierpczanek miała okazję spowiadać się przed wielu laty u księdza Karola Wojtyły, natomiast w wielu wspomnieniach, m.in. Krystyny Szczepek i Państwa Malewskich pojawiało się potwierdzenie niezwykłej erudycji Papieża i jego znajomości wielu miejsc, w tym także Sierpca. Jan Paweł II podczas krótkiej z nim rozmowy miał potwierdzić, że zna Sierpc, ze względu na Matkę Bożą Sierpecką oraz siostry benedyktynki z sierpeckiego klasztoru. Kilkoro z sierpczan opowiadało też swoje niesamowite perypetie związane z pielgrzymkami i audiencjami. Niektóre z nich wprawiały w prawdziwe osłupienie, a nawet powodowały salwy śmiechu.

Na każdym z rozstawionych w czytelni stolików znajdowały się także kartki z pięknymi i mądrymi sentencjami Jana Pawła II. Goście zostali poproszeni o ich przeczytanie. Wieczór zakończyło wzruszające wykonanie przez Dominikę Karolewską ulubionej pieśni Jana Pawła II – Barki. Do młodej artystki spontanicznie, trzymając się za dłonie przystąpili wszyscy goście.

Cieszy fakt, że udało się stworzyć tak serdeczną i rodzinną atmosferę, dzięki której goście nie obawiali się wystąpić przed innymi i podzielić bardzo osobistymi przeżyciami dotyczącymi kwestii wiary i stosunku do Papieża Jana Pawła II.

Wszystkie wspomnienia sierpczan zostały zarchiwizowane i przechowywane będą w zbiorach bibliotecznych.

Wieczór wspomnień oraz wydanie katalogu wystawy wpisane zostały w działania na rzecz projektu „Biblioteka sierpecka: otwarta na przeszłość – zwrócona ku przyszłości”, który zyskał akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt Biblioteka realizuje wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Sponsorem poczęstunku był pomysłodawca Roku Jana Pawła II w Sierpcu – Jerzy Stachurski.

Magdalena Staniszewska

IMG_2186.JPGIMG_2190.JPGIMG_2194.JPGIMG_2213.JPGIMG_2226.JPG