SEKRETARZ MIEJSKI
Barbara Wojciechowska-Dobies

 

 

 

 

 

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Pokój nr 16
Tel. (24) 275-86-28
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Wojciechowska-Dobies jest z wykształcenia magistrem prawa (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania finansami i marketingu. W 2014 r. ukończyła kolejne studia podyplomowe – Akademia Liderów Samorządowych (Uniwersytet Warszawski).

W latach 1998-2009 pracowała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (w tym w latach 2002-2007 była kierownikiem działu marketingu i zamówień publicznych).

Od 2 lutego 2009 r. sprawuje funkcje Sekretarza Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Sekretarz Miejski dba o zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania urzędu, w tym:

– opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu,
– przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w urzędzie, prawidłowości i skuteczności pracy wydziałów – zgodnie z odrębnym zarządzeniem burmistrza miasta,
– nadzorowanie właściwej organizacji  pracy w komórkach organizacyjnych urzędu,
– organizowanie obsługi dyżurów w urzędzie,
– rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu.

Sekretarz Miejski kierują pracą Wydziału Organizacyjnego tj. sekretariatu burmistrza, biura rady miejskiej, archiwum zakładowego, obsługi prawnej, biura obsługi interesantów oraz pracy pracowników obsługi.

Sekretarz Miejski koordynuje i nadzoruje działalność kontrolną nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Sekretarz Miejski zatwierdza i kieruje do umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej materiałów z komórek organizacyjnych urzędu i z jednostek organizacyjnych miasta, w tym uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza oraz sprawuje nadzór nad aktualnością BIP.

Sekretarz Miejski organizuje i przeprowadza nabór pracowników na stanowiska urzędnicze oraz we współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu – na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta.

Sekretarz miejski odpowiada za:

– prawidłową organizację obsługi interesantów,
– właściwe i terminowe przygotowanie materiałów pod obrady sesji rady miejskiej i za prawidłową realizację uchwał rady miejskiej,
– dyscyplinę pracy w urzędzie,
– terminowość i wysoką jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
– działalność kontrolną w urzędzie,
– sprawny obieg dokumentów w urzędzie,
– zabezpieczenie warunków pracy w urzędzie,
– właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku,
– prawidłowe funkcjonowanie w urzędzie archiwum zakładowego,
– inicjowanie doskonalenia  funkcjonowania urzędu,
– przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej oraz obowiązujących przepisów prawa.