Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie: 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Wnioskodawca:  Gmina Miasto Sierpc

Projekt zakończony  31.05.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 272 752,82 zł.

Strona internetowa: http://www.selektywna.sierpc.pl