ZARZĄD OSIEDLA Nr 4 - wybrany 09 marca 2015 r.

- Wojciech Skorłutowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Kazimierz Czermiński
- Ewa Karolewska
- Aleksandra Kurta -Wiceprzewodnicząca
- Sławomir Skierski
- Michał Śniegota
- Katarzyna Wiśniewska - Skarbnik
- Dariusz Zieliński- Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:
- Agnieszka Betlejewska
- Jadwiga Pawlak
- Iwona Wiśniewska - Przewodnicząca

 


Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Stefana Grota Roweckiego, Słoneczna , Piastowska od nr 1 do 72 po stronie parzystej i do nr  41 po stronie nieparzystej

Aleksandra Fredry, Kasztanowa, Mikołaja  Kopernika, Jana Kochanowskiego, Kwiatowa, Parkowa ,  Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Świętokrzyska, Browarna, Przemysłowa, Osiedlowa.