W dniu 9 marca 2015r., w Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 4. Na przewodniczącego Zarządu wybrano Wojciecha Skorłutowskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Kazimierz Czermiński
- Ewa Karolewska
- Aleksandra Kurta
- Sławomir Skierski
- Michał Śniegota
- Katarzyna Wiśniewska
- Dariusz Zieliński

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Wojciech Buczyński
- Jadwiga Pawlak
- Iwona Wiśniewska