ZARZĄD OSIEDLA Nr 3 - wybrany 10 marca 2015 r.

- Mariusz Czajkowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Waldemar Frydrychowicz
- Wojciech Jaworowski
- Kamil Kędzierski
- Wojciech Rychter
- Mariusz Turalski
- Jarosław Zimnawoda

 KOMISJA REWIZYJNA:
- Krzysztof Blongiewicz
- Krzysztof Sierakowski
- Melania Szałkucka


Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Borkowska, Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowicza, Jana Matejki,  Adama Mickiewicza,  Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Juliana Tuwima, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana  Kamila  Norwida,  Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Stanisława Wyspiańskiego,   

Wincentego Witosa,  Płocka,  Marii Konopnickiej, Św. Wawrzyńca,       

Białobłocka, Józefa Piłsudskiego,  Ignacego Paderewskiego, Leśna, Sosnowa, Władysława Sikorskiego,  Lipowa