ZARZĄD OSIEDLA Nr 6 - wybrany 17 marca 2015 r.

- Piotr Rzeszotarski – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Mirosław Nadratowski - Z-ca Przewodniczącego
- Joanna Pakieła - Sekretarz, Skarbnik
- Aleksandra Grzybowska
- Tomasz Krukowski
- Andrzej Oszal
- Anna Szynkowska

KOMISJA REWIZYJNA:

- Bogdan Kowalczyk
- Beata Mikucka
- Iwona Szczepańska


Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Bolesława Chrobrego, Władysława I – go Hermana, Kolejowa, Ignacego   Krasickiego,  Władysława Łokietka, Mieszka I , Miłobędzka,  Stefanii Sempołowskiej, Smolna, Stanisława Staszica, Targowa, Piotra Ściegiennego, Ziemowita,             

Konrada I Mazowieckiego,  Św. Wojciecha, Dobrawy,  Leszka Białego, Przemysława II , Henryka Brodatego,  Bolesława II Śmiałego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława III Krzywoustego,  Władysława II  Wygnańca , Piastowska od nr 74 po stronie  parzystej i  od nr 43 po stronie nieparzystej do końca Piastowskiej, Anny Piniarowicz, Ks. Leona Pomaskiego