W dniu 10 marca 2015r., w Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Mariusza Czajkowskiego.

W skład Zarządu weszli:
- Waldemar Frydrychowicz
- Wojciech Jaworowski
- Kamil Kędzierski
- Wojciech Rychter
- Mariusz Turalski
- Jarosław Zimnawoda

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
- Krzysztof Blongiewicz
- Krzysztof Sierakowski
- Melania Szałkucka