W dniu 11 marca 2015r., w Szkole Podstawowej Nr 3, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Kazimierza Goszczyńskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Grzegorz Antoszewski
- Małgorzata Brzezińska
- Zbigniew Długokęcki
- Teresa Jankowska
- Grażyna Kowalska
- Joanna Szewczykowska

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Maria Olejniczak
- Cezary Rudowski
- Janusz Wysocki