W dniu 13 marca 2015r., w Zespole Szkół Nr 1, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 5. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Iwonę Ocicką.

W skład Zarządu weszli:

- Maria Bieńkowska
- Teresa Dudzińska
- Jolanta Dzięgielewska
- Alina Majerska
- Iwona Młynarczyk
- Krzysztof Skrzyński

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Wioletta Jarkowska
- Waldemar Lewandowski
- Renata Sulińska