W dniu 17 marca 2015r., w świetlicy osiedlowej, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 6. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Piotra Rzeszotarskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Aleksandra Grzybowska
- Tomasz Krukowski
- Mirosław Nadratowski
- Andrzej Oszal
- Joanna Pakieła
- Anna Szynkowska

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Bogdan Kowalczyk
- Beata Mikucka
- Iwona Szczepańska