Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br.

Więcej informacji na stronie: www.mazowszelokalnie.pl, www.podarujserce.eu.