PROJEKTY PARTNERSKIE

I. Tytuł projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Lider: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Gmina Miasto Sierpc

Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działania 1.7 - Promocja Gospodarcza

Termin realizacji: 2009-2014r.

 

II. Tytuł projektu:

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Lider: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Gmina Miasto Sierpc

Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działania 2.2 - Rozwój e-usług

Termin realizacji: 2009-2014r.