W dniu 18.03.2015 roku odbyło się I zebranie Zarządu Osiedla nr 4

Zarząd Osiedla nr 4 ukonstytułował się w następujący sposób:

Wojciech Skorłutowski - Przewodniczący

Aleksandra Kurta - Wiceprzewodnicząca

Dariusz Zieliński - Sekretarz

Katarzyna Wiśniewska - Skarbnik

Członkowie Zarządu:

- Kazimierz Czermiński

- Ewa Karolewska

- Sławomir Skierski

- Michał Śniegota

Komisja Rewizyjna:

Iwona Wiśniewska – Przewodnicząca

Jadwiga Pawlak

Wojciech Buczyński