LATO W MIEŚCIE 2015

Wzorem lat ubiegłych także podczas tegorocznych ferii letnich realizowana będzie na ternie miasta Sierpc akcja Lato w mieście. Z myślą przede wszystkim o tych uczniach, którzy w trakcie dwumiesięcznej przerwy w nauce nie będą mogli z różnych powodów wypoczywać poza Sierpcem, specjalną ofertę przygotowały szkoły podstawowe, gimnazjum, Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarządy Osiedli oraz Świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zaproponowane przez poszczególnych organizatorów formy spędzania wolnego czasu - półkolonie, wycieczki, „dni otwarte”, zajęcia artystyczne i plastyczne, które obejmą, według  organizatorów ok. 1 000 dzieci zostały finansowo wsparte przez samorząd miejski. Po wnikliwej analizie złożonych ofert Burmistrz przyznał na realizację poszczególnych przedsięwzięć kwotę w łącznej wysokości 21 675 złotych.

Animator sportu „Moje Boisko - Orlik 2012” Łukasz Wróblewski we współpracy z UKS "Serw" przy SP nr 3 w Sierpcu zapraszają na wakacyjne zajęcia badmintona na Orliku przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Animator sportu „Moje Boisko - Orlik 2012” Łukasz Wróblewski we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Serw” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu stworzyli na Orliku przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu (popularnym Ekonomiku) boisko do gry w badmintona na świeżym powietrzu. Współpraca polega na tym, że UKS „Serw” przekazał sprzęt potrzebny do gry, natomiast animator sportu udostępnia go chętnym. Łukasz Wróblewski służy pomocą podczas nauki gry w badmintona. Pod koniec lipca planowane jest rozegranie turnieju badmintonowego.

WYKAZ BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W CZASIE WAKACJI

W czasie wakacji dzieci i młodzież mogą korzystać z następujących obiektów sportowych przeznaczonych do gry w piłkę nożną:
a) obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w terminach:
29.06.-24.07.2015 r.
24.08.-31.08.2015 r.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektów w godz. 8:00 do 15:00 pod opieką osoby dorosłej po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.
Z kolei dorośli mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego w godz. od 15:00 do 21:00 po wcześniejszym zgłoszeniu do pana J. Jezierskiego.
Od 27 lipca do 21 sierpnia boisko będzie nieczynne z powodu konserwacji obiektów.

b) boiska znajdujące się na terenów zarządów osiedli:
– Zarząd Osiedla nr 1:
boisko przy ul. Kalinowej
boisko przy ul. Królewskiej
boisko przy ul. Powstańców
– Zarząd Osiedla nr 2 – imprezy organizowane są na obiektach MOSiR
– Zarząd Osiedla nr 3 – boisko przy ul. Paderewskiego
– Zarząd Osiedla nr 4 – imprezy organizowane są na obiektach MOSiR
– Zarząd Osiedla nr 6:
boisko przy ul. Hermana
boisko przy ul. Sempołowskiej
boisko przy ul. Ściegiennego
boisko przy ul. Piastowskiej
– Zarząd Osiedla nr 7 – boisko przy ul. Okulickiego.

W lipcu Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie nieczynna, natomiast z początkiem sierpnia będzie można z niej korzystać na takich samych zasadach jak w czasie roku szkolnego. Zgłoszenia w tej sprawie należy kierować do koordynatora ds. sportu – pana Dariusza Malanowskiego.

Termin

Nazwa wydarzenia/imprezy

Organizator i kontakt

27 czerwca 2015 r. - 28  sierpnia

 

Dni Otwarte: Cykl 16 imprez sportowo – rekreacyjnych

MOSiR - tel. 275 36 95, 605 670 050

 

29 czerwca

Quiz „Bohaterowie lektur” (utrwalanie zdobytych wiadomości z lektur szkolnych)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29 czerwca

Zajęcia w skansenie (przejazd bryczkami, zwiedzanie skansenu, lekcja muzealna „Życie  dziecka wiejskiego na przełomie XIX-XX wieku”.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29 czerwca-31 sierpnia

Dni OtwarteW Smokolandii … Jak wytresować smoka” – to temat przewodni wakacyjnych zajęć organizowanych przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu (zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu: wtorki, środy, czwartki  od 29 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. w godz. 11:00 do13:00)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – tel. 24 275 13 56

 

29-30 czerwca

Zajęcia taneczno-sportowe

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29-30 czerwca

(godz. 9:00-17:00)

Zajęcia dla wychowanków świetlicy (wyjście do: Muzeum Wsi Mazowieckiej,  Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zabawy i gry na „Jeziórkach”)

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO (przy MOPS-ie) 275 46 44

 

30 czerwca

Piesza wycieczka dla uczniów klas trzecich i piątych – zwiedzanie miejsc kultu religijnego w Sierpcu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

30 czerwca

Wyjazd do Uniejowa (termy w Uniejowie)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

30 czerwca

Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Sportu, warsztaty - Pijalnia Czekolady, Stadion Narodowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 3  – tel. 24 275 26 44,  24 275 12 10

 

1 lipca

Wycieczka do ZOO w Płocku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

1 lipca

Zajęcia sportowo-rekreacyjne,

zajęcia plastyczne

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

2 lipca

Wycieczka do Ośrodka

Wypoczynkowego

w Boguszewcu (park linowy)

GIMNAZJUM MIEJSKIE – tel. 24 275 11 75

 

2 lipca

Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV, V

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

3 lipca

Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

6 lipca

Wycieczka do Solca Kujawskiego i Torunia (wejście do Juraparku-Park Dinozaurów, zwiedzanie Starówki w Toruniu)

ZARZĄD OSIEDLA NR 3 – tel. 510 522 262

 

6-11 lipca (godz. 10:00-13:00)

Zajęcia w Świetlicy Artystycznej (czytanie bajek, gry planszowe, zabawy integracyjne)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

13-17 lipca (godz. 9:00-14:00)

X Plener Plastyczny „Mała Sztaluga” (warsztaty rozwijania własnych pasji, poszerzenie swojej wiedzy w zakresie sztuk plastycznych)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

22 lipca

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego i Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie (zwiedzanie z kustoszem Muzeum Wojska Polskiego)

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 - tel. 697 095 325

 

27-31 lipca

I termin półkolonii: wycieczka do skansenu, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczka do Płocka, wyjście do Straży Pożarnej w Sierpcu, przewidziany posiłek dwudaniowy (Świetlica Osiedla Nr 6)

ZARZĄD OSIEDLA NR 6  - tel. 600 357 862

 

30 lipca

Wycieczka do Aquaparku Warmia Park Pluski (wycieczka połączona będzie z wykładem w zakresie wód termalnych)

ZARZĄD OSIEDLA NR 2 - tel. 664 965 071

 

3-7 sierpień

II termin półkolonii: wycieczka do Ratusza, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczka do Płocka, wyjście do Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, odbędzie się konkurs plastyczny z nagrodami, wyjście na basen, przewidziany posiłek dwudaniowy (Świetlica Osiedla Nr 6)

ZARZĄD OSIEDLA NR 6  - tel. 600 357 862

 

3-31 sierpień

godz. 9:00-17:00

Zajęcia dla wychowanków świetlicy (wyjście do: Muzeum Wsi Mazowieckiej,  Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zabawy i gry na „Jeziórkach”)

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO (przy MOPS-ie) 275 46 44

 

19 sierpień

Wycieczka do Aquaparku w Uniejowie

ZARZĄD OSIEDLA NR 7  - tel. 507 054 067

10-18 sierpień

(godz. 9:00-14:00)

Letnia Akademia Sztuki – Warsztaty Interdyscyplinarne

(tematem przewodnim inspirującym do kreacji teatralnej, tanecznej, plastycznej i muzycznej uczestników Letniej Akademii Sztuki będzie utwór Modesta Musorgskiego „Obrazki z wystawy”)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

17-21 sierpień

Półkolonie: wyjście do kina, skansenu, na basen, zapewnione wyżywienie-obiad. Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu.

ZARZĄD OSIEDLA NR 4  - tel. 692 026 456

29-30 sierpień

DANCE-MANIA IV warsztaty taneczne z Michałem Przybyłą – tegorocznym  finalistą YOU CAN DANCE (zajęcia w 2 grupach wiekowych: I grupa 7-12 lat, II grupa 13-19 lat)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19