Lp.

Data wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Wnioskodawca

1

27.02.2015r.

Powiatowy festiwal piosenki „Śpiewolandia – śpiwaj i Ty”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

2

08.03.2015r.

IV Muzyczny Dzień Kobiet

Miejska Młodzieżowa Orkiestra Deta OSP w Sierpcu

3

23.03.2015r.

Konkurs na opowiadanie pt. „Moja mała ojczyzna – gmina, powiat, województwo”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

4

12.04.2015r.

Koncert Wielkanocny

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

5

25.04.2015r.

Charytatywny Maraton ZUMBA

Magdalena Rakoczy

6

30.04.2015r.

X konkurs recytatorski pt. W Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Komenda Hufca ZHP w Sierpcu

7

8-10.05.2015r.

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

Centrum Kultury i Sztuki  w Sierpcu

8

09.05.2015r.

Grand Prix Mazowsza,

Grand Prix Mazowsza Amatorów

Uczniowski Klub Sportowy SERW

9

09.05.2015r.

Rowerowa Majówka

Klub Rowerowy DYNAMO

10

16.05.2015r.

Koncert Charytatywny „Dla Justyny by godnie żyć”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

11

28.05.2015r.

Powiatowy konkurs plastyczno-recytatorski „Rwane prosto z krzaka czyli poezja ks. J. Twardowskiego”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

12

30.05.2015r.

Jubileusz XXX-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego KASZTELANKA

Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu

13

07.06.2015r.

Wędkarski Dzień Dziecka

Okręg Mazowiecki PZW W warszawie, Koło nr 120 Kasztelan

14

09.06.2015r.

IV Powiatowy Konkurs Tańca pt. KOŁOMYJKA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

15

12.06.2015r.

Konferencja „Energia słońca dla domu w Powiecie Sierpeckim”

Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu

16

13.06.2015r.

II Festyn Rodzinny w Trójce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego

17

13.06.2015r.

III Sierpeckie spotkanie z Fiacikiem

Krzysztof Brzeziński

18

01.07.2015r.

Konferencja „Więcej nowych miejsc w regionie”

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy

19

04.07.2015r.

Sztuka Otwarta Teatr i Reggae

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

20

05.07-30.08.2015r.

Wakacyjna Szkółka Wędkarska dla dzieci

Okręg Mazowiecki PZW W warszawie, Koło nr 120 Kasztelan

21

02.08.2015r.

Wędkarski Puchar Sierpca

Okręg Mazowiecki PZW W warszawie, Koło nr 120 Kasztelan

22

15.08.2015r.

IV Letnie Granie

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu