I TURNIEJ MIĘDZYOSIEDLOWY odbył się 20 czerwca podczas obchodów Nocy Świętojańskiej. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych turniej zakończyliśmy w miłej atmosferze i wyłoniliśmy zwycięzców.

Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, ekipy zagrały systemem każdy z każdym, wszystkie mecze były zacięte, a zwycięzcą turnieju została ekipa Osiedla Nr 7. Drugie miejsce przypadło naszemu Osiedlu Nr 3. Mimo braków kadrowych zawodnicy wykazali się duchem walki i wytrwałością osiągając sukces w postaci 2 miejsca. Trzecie miejsce wywalczyli chłopcy z Osiedla Nr 1. Do turnieju przystąpiło też osiedle Nr 2. Lecz chłopcy zagrali poza turniejem, gdyż młodzież ta nie spełniała kryteriów wieku.

I miejsce - Osiedle Nr 7
II miejsce - Osiedle Nr 3
III miejsce - Osiedle Nr 1
IV miejsce - Osiedle Nr 4
V miejsce - Osiedle Nr 6

Link:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=589728161167169&id=557044087768910

Mariusz Czajkowski