Dnia 5 października 2015 r w sali CKiSz w Sierpcu odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 4, którego głównym gościem był Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc.

Pierwszym punktem zebrania były wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Osiedla Nr 4 gdyż członek tejże komisji Wojciech Buczyński złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W drodze głosowania na członka Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Agnieszkę Betlejewską.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej Osiedla Nr 4 przedstawia się następująco:

Iwona Wiśniewska – Przewodnicząca

Jadwiga Pawlak – członek

Agnieszka Betlejewska – członek

Po wyborach przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4  Pan Wojciech Skorłutowski zapoznał obecnych mieszkańców z działaniami oraz ze stanem finansowym  Zarządu.

Mieszkańcy przedstawiali Burmistrzowi istotne sprawy dotyczące osiedla.  Wywiązała się dyskusja w miłej atmosferze.  

Zarząd Osiedla Nr 4