Gmina Miasto Sierpc otrzymała dotację bezzwrotną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% na projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc”

 

Przedmiotem dofinansowania był demontaż, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. Do zadania przystąpiło 28 beneficjentów, z czego wszyscy skorzystali z dotacji na transport i unieszkodliwienie, a dodatkowo 3 mieszkańców skorzystało z demontażu i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dofinansowania wynosi: 

  1. Dotacja:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.549,10zł 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –15.309,33zł 

Łączna kwota dotacji: 26.858,43zł 

     2. Pozostałe źródła: Właściciele nieruchomości – 4.739,73zł

Łączna kwota projektu to 31.598,16zł