4 września br. w obecności licznie przybyłych dzieci i ich rodziców, a także radnych Rady Miejskiej Sierpca Burmistrz – Jarosław Perzyński dokonał oficjalnego otwarcia atrakcyjnego placu zabaw usytuowanego nad Sierpienicą, u zbiegu ulic Marii Konopnickiej oraz Żwirki i Wigury. W tradycyjnym przecięciu wstęgi oprócz Burmistrza wzięli udział: Ewa Leszczyńska – Zastępca Burmistrza, Jerzy Stachurski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz reprezentująca użytkowników placu zabaw – Aleksandra. Uroczystościom towarzyszyły przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Prywatnej Świetlicy Kreatywna Dolina liczne zabawy i konkursy, których uczestnicy otrzymali zapewnione przez firmę Nivea oraz samorząd miejski upominki.

Plac zabaw jest efektem udziału sierpczan w piątej edycji akcji „Podwórko Nivea”.  Dzięki niezwykłej aktywności mieszkańców Sierpca, w okresie od 1 maja do 1 czerwca br. oddanych zostało łącznie 119 838 głosów, co zapewniło nam zajęcie 18 miejsca w grupie pierwszych dwudziestu zwycięskich lokalizacji.  

Teren pod plac zabaw, którego wartość wynosi ok. 109 00 złotych, zapewniła gmina Miasto Sierpc. 

Plac zabaw został wybudowany przez NIVEA Polska sp. z o.o.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG