Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Dnia 27/09/2016r. znajdziemy czas na omówienie pomysłów, które będą dotyczyły działań społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Wysłuchamy Państwa propozycji Wizji obszaru rewitalizacji.

WIZJA

Obszar rewitalizacji w Sierpcu stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego. Poprawiły się warunki mieszkaniowe i zwiększyła się liczba dostępnych mieszkań w atrakcyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Obszar przyciąga rozwiniętymi usługami, rzemiosłem i handlem oraz bogatą ofertą aktywizującą przyjazną dla mieszkańców. Zabytkowa przestrzeń włącza lokalną społeczność i turystów, a rozwój turystyki przynosi więcej nowych miejsc pracy.

CEL GŁÓWNY - Wyrównanie szans mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez przywrócenie wszystkim grupom społecznym możliwości rozwoju i korzystania z przestrzeni miejskiej.

Na stornie internetowej od dnia 26 września 2016r. zostanie udostępniony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Sierpca do 2025 roku

Serdecznie zapraszamy, to spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w formie grupy fokusowej, które odbędzie się w dniu 27/09/2016r. od  godz. 17.00  do 19.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Podczas spotkania będą Państwo mieli możliwość wyrażenia opinii, propozycji i uwag oraz złożenie ich do protokołu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji nt. prac nad programem znajduje się na stronie  www.sierpc.pl