27 lutego pan burmistrz Jarosław Perzyński  gościł na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury jako "gość specjalny". Podczas zajęć z "Polityki przestrzennej miast" przedstawił studentom praktyczny aspekt planowania przestrzennego. Przede wszystkim skupił się na omówieniu etapów powstawania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", który jest podstawowym dokumentem prawnym określającym politykę przestrzenną np. miast. Omawiał także problemy jakie napotykają samorządowcy przy planowaniu i tworzeniu terenów inwestycyjnych. Zwracał także uwagę na kwestie związane z wyglądem i zagospodarowaniem Naszej Starówki (tzw. Dołka), Dworca PKP i przyległej wieży ciśnień.

Studenci w ramach zajęć będą przygotowywać projekt części "Studium uwarunkowań" w skali 1:2000. Pan burmistrz ma nadzieję, że już niebawem będziemy mogli podziwiać efekty ich pracy.

 

DSC_0266.JPGDSC_0271.JPGDSC_0274.JPGDSC_0276.JPGDSC_0281.JPGDSC_0283.JPGDSC_0286.JPGDSC_0287.JPGDSC_0289.JPGDSC_0293.JPGDSC_0295.JPG