Punktualnie o godz. 12: 00 pod pomnikiem generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Zastępca Burmistrza-Pani Ewa Leszczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Jerzy Stachurski oraz Komendant Straży Miejskiej- Pana Jarosław Krydziński i Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury- Pan Marek Zdrojewski w imieniu władz Miasta Sierpc, złożyli wieniec i zapalili znicz oddając hołd „Żołnierzom Wyklętym”.

W uroczystości uczestniczyli także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum Miejskiego oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu, którzy wystawili wartę honorową przy pomniku.

August Emil Fieldorf ps. „Nil” był pułkownikiem piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, generałem brygady Polskich Sił Zbrojnych, organizatorem i dowódcą Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępcą Komendanta Głównego AK.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to  święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, które poświęcone jest pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto zostało ustanowione 3 lutego 2011 roku.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”- Lech Kaczyński

 

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG