Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Miasto Sierpc planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na projekt związany z zakupem i instalacją kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kotły będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej) oraz centralne ogrzewanie. W ramach projektu Gmina Miasto Sierpc zakupi i następnie zainstaluje instalacje kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Miejskim w Sierpcu.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zakup oraz montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu to 2017-2019 r.

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie do 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt około 20% wartości inwestycji.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu (godz. 17:00 – mała sala gimnastyczna w starym budynku szkoły). Na spotkaniu obecny będzie ekspert, który omówi wszelkie kwestie techniczne dotyczące projektu, oraz udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński