3 maja br. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita, Modesta i Krasencji w Sierpcu, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny.

W obchodach upamiętniających 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział przedstawiciele Miasta Sierpc: Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Leszczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski oraz radni Miejscy, delegacja Władz Powiatu Sierpeckiego w składzie: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Radni Powiatowi Wojciech Rychter oraz Paweł Pakieła,  reprezentanci różnych instytucji i stowarzyszeń, a także licznie przybyli mieszkańcy. Mszę św. koncelebrował ks.dziekan Andrzej Więckowski, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz zuchy i harcerze z ZHP Sierpc.

Podczas kazania, które wygłosił ks. dziekan zaznaczył, że dzisiejsze święto jest świadectwem wiary naszych przodków, którzy nie wstydzili się i nie wahali się swoich losów, trudnych zmagań i walki o niepodległość w czasach nie woli, powstań, wojen, w czasach okupacji a także swoich nadziei osobistych i narodowych powierzyć Maryi Królowej Polski. Nie bali się również twórcy Konstytucji 3-cio Majowej oprzeć ją o wartości chrześcijańskie. Dzisiejsze święto można by powiedzieć że to lekcja historii, ale także wielka religijna katecheza. My widzimy jak jesteśmy w tym ojczystym domu skłóceni i podzieleni. Bracia i siostry czyż to nie jest nasz krzyż? i wydaję, że to pytanie jakże mocniej wybrzmiewa dzisiaj, kiedy obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3-cio Majowej, a więc dzisiejsza uroczystość jest także okazją aby również i nasze pokolenie Polaków żyjące w XXI wieku, nie bało się i nie obawiało powierzyć sprawy osobiste, rodzinne i narodowe, naszej najlepszej Matce Królowej.

Na zakończenie Mszy św. sierpecka poetka Teresa Pawłowska odczytała specjalnie napisany na tę okazję wiersz:

Polska już od Lecha jest ojczyzną Polaków,

a jej orzeł biały godłem wszystkich rodaków,

ma biało-czerwoną swą flagę narodową

oraz pieśń bojową z bogurodzicy mową.

Pieśń była śpiewana tylko przez swe rycerstwo,

teraz śpiew rozbrzmiewa wciąż przez głosowe męstwo.

Codziennie z powagą grób lokalnych pielgrzmów,

ale skąd szli do dziś Mazurek Dąbrowskiego

wnet stał się nam śpiewem już hymnu państwowego.

Jest on nam autorstwa Wybickiego i rymów jego,

wtedy śpiewały go w swych szeregach legiony

teraz śpiewając go oddajemy pokłony.

Kochajmy Ojczyznę, dbajmy o nią codziennie

za to otrzymamy samo dobro wymiennie.

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku, 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

Fot. i inf. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 

DSC_0479.jpgDSC_0480.jpgDSC_0483.jpgDSC_0485.jpgDSC_0490.jpgDSC_0491.jpgDSC_0494.jpgDSC_0496.jpgDSC_0499.jpgDSC_0500.jpgDSC_0505.jpgDSC_0506.jpgDSC_0508.jpgDSC_0509.jpgDSC_0510.jpgDSC_0511.jpgDSC_0513.jpgDSC_0514.jpgDSC_0517.jpgDSC_0521.jpgDSC_0523.jpgDSC_0526.jpgDSC_0532.jpgDSC_0533.jpgDSC_0550.jpgDSC_0551.jpgDSC_0557.jpg