Dziś, Pan Burmistrz Jarosław Perzyński, uczestniczył w podpisaniu umowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o.  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sierpcu. Kwota dofinansowania na ten cel wynosi aż ponad 10,5 mln zł netto i pochodzi ona z środków unijnych, a konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to tym samym jedna z najwyższych kwot pozyskana ze środków zewnętrznych przez miejską spółkę w ostatnich latach w naszym mieście i będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez „EMPEGEK”.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 20 mln zł brutto, z czego pozyskana kwota stanowi 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, które wynoszą ponad 12 mln zł. Czas realizacji projektu to 4 lata, z czego pierwsze prace rozpoczną się w IV kwartale br.

Serdecznie podziękowania należą się:

- panu Kazimierzowi Kujdzie – Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- panu Pawłowi Pakiele – Dyrektorowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. oraz pracownikom spółki, którzy swoimi staraniami i pracą przyczynili się do podpisania dzisiejszej umowy.

 

DEK_9357.JPGDEK_9361.JPGDEK_9362.JPGDEK_9363.JPGDEK_9380.JPGDEK_9381.JPGDEK_9389.JPGDEK_9397.JPGDEK_9398.JPGDEK_9409.JPGDEK_9438.JPGDEK_9452.JPGDEK_9467.JPGDEK_9492.JPG