Aktualnie realizowane inwestycje drogowe w Sierpcu to remonty ulic: Jana Matejki, Powstańców, Emilii Plater, Ułańskiej i Generała Kazimierza Pułaskiego.

Budowa ul. Matejki dotyczy wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Zostanie położona nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej i wykonane nowe chodniki. Powstaną także zjazdy i zatoki postojowe z kostki betonowej.

Na ul. Powstańców będzie wykonana sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Przebudowany będzie również chodnik i sieć teletechniczna.

Wykonawcą tych inwestycji jest Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.

Na osiedlu Bema – ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego będzie wymieniona nawierzchnia w ciągu pieszym. Powstaną nowe chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej.

Wykonawcą przebudowy dróg na osiedlu Bema jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu.