W dniach 9 – 12 maja Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w warsztatach “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020. 


Bierze w nim udział 6 regionów europejskich znajdujących się w 5 krajach UE: Polska, Słowenia, Węgry, Chorwacja i Włochy.

Podczas 4-dniowego spotkania w Wenecji, omawiane były problemy związane z przywracaniem tradycyjnych zawodów i rzemiosł. Szczególny nacisk położono na zainteresowanie młodych ludzi tym tematem. Problem braku osób chętnych do nauki, praktyki, stażu a finalnie pracy w firmach kultywujących tradycyjne zawody pojawił się we wszystkich regionach reprezentowanych na spotkaniu.

Efektem warsztatów było określenie kolejnych działań, które realizowane będą w najbliższych miesiącach. Już w maju w Studzieńcu odbędzie się spotkanie z uczniami szkoły rolniczej, a w czerwcu spotkanie odbędzie się w Sierpcu by określić sposoby promowania tradycyjnych zawodów.

W trakcie wyjazdu Pan Burmistrz nawiązał kontakty z reprezentantami innych krajów europejskich. Powinno to skutkować podczas Sierpeckiego Festiwalu Smaków, na którym w ramach współpracy między regionami, powinny pojawić się produkty z Chorwacji, Słowenii lub Włoch. W kolejnej fazie odbędą się szkolenia dla młodych mieszkańców naszego powiatu, jak również poszerzona zostanie wiedza dotycząca promocji naszego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie dziękujemy menadżerom projektu YouInHerit z Węgier oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie za umożliwienie Panu Burmistrzowi uczestnictwa w warsztatach, a zarazem promocji naszego rejonu na arenie międzynarodowej.

18403534_1940166119548208_8303613772966255083_n.jpg18447485_1875840935996780_3803273298133802469_n.jpg18449624_1875841102663430_5581711294113736777_o.jpg18449726_1817077438303261_3647367985112165941_o.jpg18451795_1875841132663427_4302216710342047929_o.jpg18489559_1817086474969024_1059677954349464217_o.jpg18489779_1817083761635962_3516224571156806225_o.jpg18491526_1817088014968870_5831589928614599913_o.jpg18491851_1817084734969198_1587122302286599142_o.jpg18519564_1875841009330106_1992147935992580953_n.jpg18527208_1817077508303254_1791011927023880871_o.jpg18527535_1817098421634496_1111170634164978232_n.jpg18528012_1875841025996771_2946516479603667585_n.jpg18556529_1875841109330096_8266761268358958488_o.jpg18556816_1817083024969369_159255563522424698_o.jpg18557239_1875840982663442_6373806781767995067_n.jpg