Pan Burmistrz Jarosław Perzyński  zlecił wykonanie remontu ulic gruntowych za pomocą tłucznia betonowego.

Utwardzenie dotyczy ulic:

-     H. Brodatego: 270,0 m2

-     B. Chrobrego (od ul. Brodatego do ul. Śmiałego): 600,0 m2

-     Bolesława II Śmiałego: 270,0 m2

-     Ulica prostopadła do ul. B. Chrobrego przed ul. Bolesława II Śmiałego: 270,0 m2

-     Dobrawy:180,0m2

-     Miłej: 390,0 m2

-     Odcinek prostopadły do ul. Ziemiańskiej: 345,0 m2

-     Władysława II Wygnańca: 375,0 m2

Zadanie polega na wykonaniu górnej warstwy podbudowy  o grubości 10 cm przy pomocy rozściełacza i walca z regulacją studni i zaworów z tłucznia betonowego.

 

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG