Podczas XXXIX i XL Sesji Rady Miejskiej Sierpca, które miał miejsce 28 czerwca Medalem "Zasłużony dla Miasta Sierpc" został odznaczony Pan Marek Chrzanowski, który od kilkudziesięciu lat zawodowo jest związany z oświatą.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sokołowym Kącie i Grąbcu, następnie w latach 1978-1984 był zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół w Zawidzu, zaś od 1984 r. do 1990 r. był Inspektorem Oświaty i Wychowania. W latach 1990-2003 pełnił funkcję starszego Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku, od 2006 r. dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierpcu.

W latach 2001-2013 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie i religii. Przez wiele lat pełnił nadzór pedagogiczny nad szkołami miasta Sierpca oraz Powiatu.

Pan Marek Chrzanowski jest osobą wielce zasłużoną dla sierpeckiej samorządności – od 1994 r. do chwili obecnej jest radnym Rady Miejskiej, a w latach 2006-2014 był Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca. Ponadto na przestrzeni poszczególnych kadencji pełnił następujące funkcje: w latach 1994-1998 zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, następnie w latach 1998-2002 został wybrany na Przewodniczącego tejże Komisji, w kolejnej kadencji podjął się przewodniczenia Komisji Rewizyjnej.

Obecnie została powierzona Mu funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca .

 W czasie swojej działalności samorządowej był inicjatorem, bądź akceptującym takie projekty jak np. budowa krytej pływalni w Sierpcu (1998), budowa nowej oczyszczalni ścieków (1998), budowa wysypiska śmieci w Rachocinie włącznie z rozbudową i modernizacją (2006-2010), modernizacja wszystkich placówek oświatowych w Sierpcu (1994-2014), budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu (2003), rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Sztuki (2012). Był inicjatorem budowy parkingów na osiedlu Jana Pawła II oraz chodników i ulic w mieście. To wszystko mógł zrealizować przy współpracy przyjaznych Radnych wszystkich kadencji.

Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989), Medalem „Za zasługi dla Województwa Płockiego” (1983), czy Medalem im. Henryka Jordana, nadanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży". Ponadto nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty.

Podczas wspomnianych Sesji Rady Miejskiej Pan Burmistrz Jarosław Perzyński i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski wręczyli trójce radnych: Panu Przewodniczącemu Jerzemu Stachurskiemu, Dariuszowi Malanowskiemu oraz Wiesławowi Rypińskiemu pamiątkowe patery z okazji 15-lecia działalności na rzecz samorządu Miasta Sierpc.

Podczas trwania XL Sesji Rady Miejskiej pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej Hanna Kurta podziękowała wszystkim za zaangażowanie w obchody jubileuszu 90-lecia Szkoły.

Jednocześnie na XXXIX Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc Jarosławowi Perzyńskiemu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Sierpc za 2016 rok.

 

DSC_0057.JPGDSC_0058.JPGDSC_0071.JPGDSC_0076.JPGDSC_0081.JPGDSC_0084.JPGDSC_0085.JPGDSC_0086.JPGDSC_0089.JPGDSC_0090.JPGDSC_0093.JPGDSC_0096.JPGDSC_0103.JPGDSC_0120.JPGDSC_0123.JPGDSC_0135.JPGDSC_0139.JPGDSC_0143.JPGDSC_0145.JPGDSC_0152.JPGDSC_0159.JPGDSC_0167.JPGDSC_0173.JPGDSC_0187.JPGDSC_4572.JPGDSC_4576.JPGDSC_4577.JPGDSC_4578.JPGDSC_4579.JPG